Sida: Alla goda givares aningslöshet?

  • Tisdag 6 Jun 2017 2017-06-06
E-post 0

Tidningen OmVärlden säger sig vara oberoende men den ägs av Sida och stora delar av redaktionen är långt ifrån oberoende. Flera av dem har en bakgrund från biståndsarbete. Redaktionen ingår som komponent i den svenska biståndsindustrin. Den bild OmVärlden förmedlar sätter vinklar och historier, inte utan stora glapp i berättelserna. Reportagen hänger inte ihop med situationen på marken. OmVärldens reportage är en partsinlaga från den största aktören i den svenska biståndsindustrin. Sida. En aktör med en i allra högsta grad egen agenda.

I intervjun med Johan Schaar, före detta biståndschef för Sveriges utvecklingssamarbetet i Palestina, om det om hur det är att jobba med bistånd i en svår konfliktmiljö som Palestina blir dessa ”borglömda historier” tydliga samtidigt som det blir klart att Sida har tagit aktiv ställning i en konflikt.

– Det är fullständigt klart att Sverige inte stödjer Hamas. Sverige stödjer inte insatser i skolor som skulle vara våldsbejakande.

Nej, det är möjligt att vi inte stödjer skolor som skulle vara våldsbejakande. Men Schaar är inte helt öppen. Sverige stödjer mycket mer. Och långtgående. Ett EU-projekt, där Sverige varit drivande, kan sägas utgöra ett applikatoriskt exempel på hur det svenska palestinabiståndet är utformat.

Detta biståndsprojekt, till och med ett prestigeprojekt då det handlar om mänskliga rättigheter,  som Sverige är delaktigt i är ett EU-gemensamt projekt för att bygga upp bland annat ett fungerande rättsväsende på Gaza-remsan. Hamas-land. Som del av detta rättsväsende hör bland annat ett fungerande advokatsamfund. Ett sådant grundades, Palestinian Bar Association (PBA), med säte i bland annat Gaza. Danmark lämnade nyligen detta samarbete av uppenbara skäl.

I grunden syftar EU och Sveriges stöd till bland annat PBA till att stärka arbetet för palestiniernas mänskliga rättigheter. Palestinierna behöver bygga upp en fungerande rättsstat. Men. Hur denna uppbyggnad går till, under svensk projektledning sedan många år, finns det alla skäl att uppmärksamma skattebetalarna om. Sida har mycket tydligt tagit ställning i konflikten genom att medge

  • I artikel 27 i PBA stadgar förbjuds medlemmarna explicit att samarbeta med staten Israel samt israeliska medborgare.
  • 2015 erhöll Muhammad Halabi, som knivmördade två israeliska medborgare, en postum examen i palestinsk lag av PBA. Halabi benämndes officiellt av PBA som en ”hjältemodig martyr”.
  • PBA förklarade sig ”stå lojala med Muhammad Halabi”.
  • 2016 års examens- och invalsceremoni i PBA kom att uppkallas efter Muhammad Halabi till hans ära för de mord han utfört.
  • PBA:s ordförande, Hussein Shabaneh, har officiellt vid flera tillfällen låtit förstå att PBA inte kommer att erkänna något Israeliskt territorium mellan Jordanfloden och Medelhavet.
  • PBA har sedan 2013 erhållit mer än 22 miljoner Euros för att dels vidareutveckla sin verksamhet men även för att bygga ett högkvarter samt domstolsbyggnader. Varför ett advokatsamfund skall ansvara för byggnation av domstolar är en annan, rätt udda, lösning men kan ha någon form av logisk förklaring. Som att det inte finns en formell stat. Som att president Abbas inte erkänns på Gaza där PBA byggs upp. Gaza är “Hamas-land”. Trots detta påstår Johan Schaar att Sverige inte stödjer Hamas.

Inget av detta tas upp av OmVärlden. Sida´s egen nyhetskanal.

Detta är bara ett exempel på hur kravlöst svensk biståndspolitik i Palestina är. Om nu Palestina finns. PA, den Palestinska Myndigheten, kan inte ens själva definiera vilka gränser som skall råda. Mahmoud Abbas, PA:s president, har inte heller något som helst förhandlingsmandat från sitt eget folk. Abbas är nu inne på sitt tolfte år på en fyraårig mandatperiod. Abbas vägrar konsekvent följa sin egen konstitution och har inte utlyst några nya val. Det vet Sida om. PA har heller inte ratificerat Camp David avtalet om en tvåstatslösning. Det är Sida mycket medvetna om när de utformar biståndet.

Sverige har konsekvent visat sig alliera sig med palestinska organisationer som, i likhet med PBA, inte erkänner Israels existens i någon form. Av 24 granskade palestinska mottagarorganisationer av svenskt bistånd (vi skänker 800 MSEK per år) ser 18 inte Israels existens som önskvärd. Vissa vill gå längre än så – längs antisemitismens väg och radera ett helt folk. Med Sidas tysta medgivande under tiden de fortätter skänka bort svenska skattemedel.

Effekten av ett kravlöst bistånd blir detta. Ett kravlöst bistånd och inkompetenta eller ointresserade projektledare. Alternativet till det är, vilket Gud förbjude, att svensk bistånd till PA baseras på en antisemitisk övertygelse och att den slagit rot på Sida. När till och med liberala palestinier som den palestinska internationellt erkände experten på konflikten och journalisten Khaled Abu Toameh, sunnimuslim och uppvuxen på Västbanken, sammanfattar i två punkter vägen framåt:

  • Västvärlden, eller främst USA och EU, måste finna sig i att börja ställa krav på PA för sitt biståndgivande. Att tvinga PA sakta införa demokratiska reformer och minska korruptionen. Kanske inte över natt, men sakta och försiktigt. Med ett kanske 30-årigt perspektiv. En alltför snabb “demokratisering” kan innebära dramatiska, och oönskade, resultat.
  • Det palestinska folket måste börja utbildas för fred, inte krig.

Toamehs vädjan till Sida klingar dock för döva öron. Det ligger inte i Sida´s, den goda givarens, intresse. De har visat, med viss tydlighet, ha en egen agenda.

Sida, än mindre den politiska ledningen på UD, är inte intresserade av att skapa förutsättningar för en samexistens. Resultatet ovan är talande och den svenska projektledaren bör vara mycket väl medveten om vad han åstadkommit. Arton av tjugofyra mottagarorganisationer av svenska skattemedel som vill radera ut Israel från kartan kan inte vara ett misstag utan en solklar markering vad  Sverige är. Med utrikesministerns tysta medgivande.

Då UD är både en myndighet och ett departement samt Sida är ett säkerhetspolitiskt verktyg i UD: verktygslåda bör nästa utrikesminister beredas de möjligheter som krävs för att detaljreglera Sida´s verksamhet för att få Sida att harmoniera med löftena om att stå bakom en tvåstatslösning.

En bidragskultur på en svensk myndighet, där de anställda i flera fall uppbär en åtråvärd diplomatisk status, som motverkar en tvåstatslösning och göder en förlängning av konflikten kantad med något som ibland kan likna antisemitism är inte förankrat hos svenska skattebetalare.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.