Välfärdsstaten förutsätter en nationalstat

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Lördag 24 Jun 2017 2017-06-24
E-post 0

Den politiska höger – vänsterskalan är idag mindre och mindre relevant. Något som Fredrik Virtanen i Aftonbladet tar fasta på i dagens huvudledare. Snarare har svensk politik glidit över i en skala som domineras av globalister vs nationalister. Vi närmar oss istället en friktionsyta som uppstår mellan national- och välfärdsförsvarare och globalister. Det, kryddat med kulturella friktioner öppnar för ett helt nytt politiskt landskap där dagens partier inte på långa vägar är representativa.

Globalisterna och nationalisterna kan i sin tur kan ha olika perspektiv, ett högerliberalistiskt perspektiv som präglas av marknadsekonomi eller ett vänsterperspektiv som präglas av internationell solidaritet för att ta några exempel. Vad som framför allt vänstern missar, då de företrädarna säger att globalism är traditionell socialdemokratisk politik, är att den svenska välfärdsstaten är beroende av en nationalstat. Nationalstaten är långt ifrån död, den är en nödvändighet för att upprätthålla ett samhällskontrakt.

Den socialdemokratiska samhällsmodellen bygger på att vi under en livstid, om vi är friska nog hela tiden, betalar in något mer än vi förbrukar av det allmänna som vård, skola, omsorg, försvar och rättsväsende. Det lilla individuella ”överskott” vi betalar in ska täcka de behov de absolut svagaste i samhället har. De som föds med handikapp eller på annat sätt under livets gång blir av med sin produktionsförmåga. Naturligtvis skall även det vi tjänar in under vår yrkesverksamma tid, och som sätts av i pensionsinbetalningar, spegla den pension vi sedan kan dra nytta av.

För en socialdemokrat med LO-bakgrund är därmed en position som nationalstatsförsvarare naturlig med ett vänsterperspektiv. Försvaret av nationalstaten handlar mindre om nationalism än om det samhällskontrakt som garanterar välfärdsstaten. Att balansen mellan statens inkomster och utgifter måste vidmakthållas och att samhällskontraktet – i form av ”gör din plikt, kräv din rätt” – fungerar. Att okontrollerbart öppna gränserna skulle rubba systemet i grunden om alla migranter utan krav på motprestation skulle få del av välfärdsstatens alla erbjudanden.

Ett sätt att komma till en lösning är att avkräva alla, som inte har rena asylskäl, att de faktiskt köper in sig i välfärdsförsäkringen som välfärdsstaten Sverige utgör. Att de betalar en instegspremie för att få vara med. 

En annan variant är att kräva av var och en en inkvalificeringsperiod. Att de måste vara i egenförsörjning i till exempel fem år innan de kan få ta del av det vi  andra gemensamt byggt upp. Kollektiva lösningar och försäkringar bygger på att alla bidrar från början och att ingen, eller så få som möjligt, hoppar på ”mitt i” och endast konsumerar av ett system.

Egenförsörjning, inte grad av sysselsättning. Att arbete och egenförsörjning ger självförtroende är ingen nyhet. Att arbete och egenförsörjning stabiliserar välfärdsstaten är inte heller det någon rymdforskning som ligger bakom.

Ett annat vänsterperspektiv är globalisternas. Att nationalstaten är något fördärvligt och att alla statsgränser skall rivas. Att den solidaritet som välfärdsstaten bygger på över natt kan extrapoleras till ett globalt social- och sjukförsäkringssystem.

Globalisterna till vänsters modell bygger i praktiken på en gränslös värld där varje sjukhus, vårdinrättning eller skola får ersättning per klient från en mystisk global fond med oklar finansiering om ekonomin ska gå ihop. I denna position befinner sig idag Aftonbladets ledarredaktion, finansierad av LO, delar av LO:s ledning samt även Bonnierägda Dagens Nyheters ledarredaktion. Expressens motsvarande visar sig ha en väsentligt nyktrare syn på tidens ting.

Ett exempel på globalister med högerperspektiv, som inte sällan kommer väl överens med globalisterna med vänsterperspektiv, är MUF förre ordförande Bodil Sidén. Här ses hon med bland annat Veronica Palm (S) och Aftonbladets Anders Lindberg efter en träff på Bommersvik. Sidén tillhör de mer hårdföra Reinfeldtisterna. Med ”Stenen i handen på den starke” av Fredrik Reinfeldt som grund syftar globalister med ett högerperspektiv till att rasera välfärdsstaten. Andra kända globalister med högerperspektiv är centerpartiets partiledare Annie Lööf som för några år sedan öppet uttryckte sin beundran för den extreme libertarianen Ayn Rand.

Inga gränser – ingen välfärdsstat – den starkes rätt. Stenen i handen på den starke. Den sidan berör globalisterna, eller GAL-anhängare som Virtanen, sällan eller aldrig. Virtanen och motsvarande berör aldrig de målkonflikter som uppstår i verkligheten utan rör sig i en rymd bortom allt förnuft.

Slutligen finns det då nationalstatsanhängare med högerperspektiv. För dessa är välfärdsstaten mindre viktig. Dessa är mer kulturellt, religiöst och etniskt orienterade. De mest extrema är Nordfront, med Nordiska Motståndsrörelsen och AfS – SD:s tidigare ungdomsförbund. AfS har ingenting emot ett mångkulturellt samhälle ens de. Så länge kulturer och medborgare registreras och rangordnas.

Att värna om nationalstaten behöver med andra ord inte innebära att en person är högerextrem. På samma sätt spelar en globalist med vänsterperspektiv ofta på samma planhalva som vänsterns urfiende – den råa kapitalismen. Där den starke vinner.

Höger — vänsterskalan i svensk politik är i praktiken överspelad. Vi närmar oss istället en friktionsyta som uppstår mellan nationalstat- och välfärdsförsvarare i motsatsförhållande till globalister av olika slag. Det, kryddat med kulturella friktioner och med höger- respektive vänsterperspektivet ovanpå öppnar för ett helt nytt politiskt landskap.

Ett landskap där dagens partier inte på långa vägar är representativa för väljarkåren.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.