DN:s seminarium om informationspåverkan: Rätt ämne, fel avsändare

Photo by Kent Wang on Flickr
  • Tisdag 4 Jul 2017 2017-07-04
E-post 0

Det svenska samhället är dåligt rustat mot falska nyheter och propaganda inför valet nästa år. Det varnade tre experter på DN-seminariet ”Kriget mot sanningen” under Almedalsveckan på måndagen. Seminariet var naturligtvis fullsatt och det finns några perspektiv som dessvärre DN:s chefredaktör Peter Wolodarski tycks ha glömt bort att tala om under seminariet. Sin egen roll.

– För oss är det naturligt att anordna ett seminarium där de här frågorna lyfts fram och tas på allvar. Seriös journalistik har sällan varit så viktig som nu – och sällan varit utsatt för så hård kommersiell och politisk press, säger Peter Wolodarski.

Wolodarski själv har i allra högsta grad varit en del av det som inte kan kallas seriös journalistik. Wolodarski själv införde på Dagens Nyheter den agendasättande journalistiken. Agendasättande journalistik är en del i Max MacCombs och Donalds Shaws samhällsvetenskapliga teori om agendasättning. Den beskriver hur nyhetsmedier har förmågan att påverka tematiken på de ämnen som diskusteras genom hur de

  1. filtrerar och skapar verkligheten genom sina skildringar,
  2. hur koncentrationen på några få ämnen leder till att mediekonsumenter uppfattar dessa ämnen som viktiga.

Peter Wolodarski beskrev tidigare det journalistiska uppdraget som:

”Vi kommer att satsa mer på denna typ av agendasättande journalistik som får oss att båda tänka och känna.”

Idag låter det annorlunda. Dagens Nyheter har utvecklats till att , under Wolodarskis ledning, mer att likna vid ett politiskt parti än en nyhetsförmedlare. En del nyhetsreportage har mer av opinionsjournalistik i sig än nyhetsförmedling. Utvecklingen är logisk då Wolodarski har sina rötter i bland annat vara pressekreterare för Liberalerna.

Men att otillbörlig informationspåverkan pågår är MSB ett tydligt uttryck för. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fortsätter arbetet om islamistisk informationspåverkan och startar två forskningsprojekt på området. Den ena är en beskrivning av Muslimska brödraskapets budskap mot olika målgrupper i Sverige. Den andra är en beskrivning av budskap i salafistiska jihadistmiljöer, mot olika målgrupper i Sverige.

Semiariet som DN genomförde var viktigt i sin frågeställning. Men frågan är om det inte hade varit lämpligare med en neutral avsändare som MSB, som ytterst är den myndighet som skall ta fram verktyg för att vi skall kunna skydda oss från informationspåverkan. MSB har i uppdrag från regeringen att identifiera, möta och sprida kunskap om informationspåverkan, i syfte att värna målen för samhällets säkerhet, inte minst avseende demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Myndigheten fokuserar i dagsläget främst på informationspåverkan från främmande makt och från islamistiska extremister.

Dagens Nyheters seminarium hade rätt sakfråga men fel avsändare. Lika opportunistisk som DN varit tidigare är DN idag när Wolodarski gör anspråk på att ha gått från agendasättande journalistik till något han påstår är seriös journalistik.

DN är idag, genom sitt positionsbyte, i allra högsta grad en del av problemen med otillbörlig informationspåverkan. Att DN skall vara den aktör som tar på sig ledartröjan och skall säkra ”seriös journalistik” och samtidigt bedriva ”agendasättande journalistik” blir att kasta journalistiken ner i ett fritt fall.

Rätt ämne, fel avsändare.

Foto: Kent Wang

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.