“Hesa Fredrik” kanske larmade i rättan tid

Photo Twixepix on Flickr
  • Tisdag 11 Jul 2017 2017-07-11
E-post 0

Respekten för fakta och kunskap har minskat sedan Donald Trump blev president. Det säger entreprenören Antonia Ax:son Johnson, Sveriges rikaste kvinna, i en intervju med SvD Näringsliv Premiuminnehåll. Men är det inte tvärtom? Att just Donald Trumps uppenbara slarv med fakta som fått en positiv inverkan på den svenska debatten? Den massiva kritiken mot MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps senaste blunder med “Hesa Fredrik” sätter fingret på något som kan utvecklas sundhetstecken i den svenska kontexten.

Kritiken mot MSB i hanteringen av VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten samt Sveriges Radions senfärdighet att gå ut med ett meddelande om falsklarm samt med detta allmänhetens reaktioner sätter fingret på hur högt medborgarna värderar såväl myndigheter som en offentligt finansierad media som skall gå att lita på. Vare sig MSB, som skall stå som yttersta garanten för en god civilförsvarsberedskap, eller public service, har klarat testerna under 2017. Debatten om hur mycket som media i allmänhet och public service i synnerhet underlät att rapportera i migrationens spår 2015-2017 är långt ifrån över. Ett korrekt underlag kan vi sannolikt få först om tio år när dagens ansvariga sedan länge bytt arbete eller gått i pension.

Men rätt hanterat av regering, MSB samt kanske framför allt media så kan något positivt komma ut ur detta.

Med numera mycket kritiskt inställda medborgare och läsare kommer såväl stat som media behöva överbevisa allmänheten att de tagit signalerna på allvar. Att allt de gör och framför allt allt de påstår vara sant kommer att granskas av såväl medborgare som obunden media.

För en gångs skull är jag inte lika svartsynt som de mest svartsynta. Och definitivt inte lika pessimistisk som Antonia Ax:son Johnson. Med de senaste nationella klavertrampen och med Donald Trump som ständig symbol för en sakframställan som är långt ifrån neutral, ännu mindre komplett och som oroväckande ofta slirar på sanningen, finns det förutsättningar för svensk media och det svenska debattklimatet att reformera sig. Inte minst för mig själv var det en påminnelse om vilken makt ordet har.

Ur det djupaste mörker, som Antonia Ax:son Johnson tecknar, kan det finnas en väg ut. Att vi tar ”Hesa Fredrik” på allvar. Trots falsklarmet var det kanske den väckarklocka som många behövde för att honorera korrekta och heltäckande saklägesbeskrivningar för att allmänheten skall ha fortsatt förtroende för stat och media.

Hesa Fredrik larmade kanske inte helt och hållet falskt. Han kanske larmade i precis rättan tid om att regering, opposition och media har en chans kvar att återställa förtroendet innan 2018 års valrörelse drar igång på allvar.

Foto: twicepix

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se