“Juli-krisen”: En återkommande politisk rodeo

 Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 28 Jul 2017 2017-07-28
E-post 0

Den så kallade ”Juli-krisen” för regeringen är i praktiken över nu. Kvar finns en del politisk luftfäktning vilket Alliansens tillbakadragande av kravet om att kalla in riksdagen under sommaruppehållet tyder på. Men, det finns inga skäl att på något sätt släppa efterarbetet vind för våg. Allt för många har allt för mycket att vinna på att lägga ut dimridåer och förminska eller förvränga det som skett.

Alliansen, och regeringsunderlaget, överutnyttjar regelmässigt KU-anmälningar som politiskt verktyg. Att KU-anmäla innebär att kapsla in en granskning och dölja den för allmänheten. Riksdagen har andra verktyg att ta till innan det går så långt att det verktyget måste användas. Skriftliga frågor, muntliga frågor, interpellationsdebatter, utsottsförhör är en rad med långt öppnare verktyg att använda. KU granskar även regeringen varje år och i Anders Ygemans och Anna Johanssons fall slutade den senast genomförda granskningen i skarp kritik mot framför allt Ygeman från ett enigt utskott.

Hela riksdagsåret 2016/17 kommer dessutom att granskas av nästkommande riksdagsårs konstitutionsutskott varvid ”Juli-krisen” naturligt kommer att nagelfaras inom ramen för KU:s ordinarie verksamhet.

Uppenbara risker för jäv och påverkan

Konstitutionsutskottet har denna mandatperiod så här långt rest sig och utvecklats från att vara en arena för partipolitiskt käbbel till att vara ett parlamentariskt konstitutionellt granskningsorgan. Mycket tack vare personkemin mellan ordföranden Andreas Karling (M) och vice ordföranden Björn von Sydow (S) men även för att von Sydows formelle chef, den tidigare gruppledaren i riksdagen Tomas Eneroths personlighet. Han har inte på något sätt intervenerat i von Sydows arbete utan delar synen på Konstitutionsutskottet. Nu ersätts Eneroth med Anders Ygeman. Ygeman är under granskning av KU, dels i den ordinarie processen men även som enskilt ärende. Ygeman har tidigare fått skarp kritik för sitt ämbetsutövande av ett enigt KU och därmed även av von Sydow.

Det finns en risk att Ygeman, i sin nya roll, ger von Sydow en annan inriktning – att KU skall återgå till att bli en politisk käbbelarena. Det finns även en risk, om inte von Sydow håller emot, att granskningen av Ygeman blir väl tam. Det finns redan nu graverande misstag som Ygeman begått under hela Transportstyrelsehistorien som han bör få skarp kritik för. Bland annat var det Ygeman som hade samordningsansvaret för att kalla in regeringens krisledning, något han aldrig gjorde trots allvaret i situationen. Det var så stort att ”det inte gick att prata över en kafferast utan krävde särskilt skyddade utrymmen” för att citera Ygeman själv.

Då Ygeman enligt uppgift blivit lovad en ministerpost i nästa socialdemokratiska regering ligger det i Ygemans intresse att KU:s kritik blir så mild som möjligt. En alltför skarp kritik mot honom från KU kommer försvåra för honom att återkomma som minister inom överskådlig tid. Tidigare KU-kritik har varit så pass skarpt formulerad att hans lämplighet kan ifrågasättas.

KU-anmälningar låser KU:s ledamöter i jävssituationer

En annan parameter är att Andreas Norlén under hösten kommer gå på föräldraledighet. Han ersätts av Beatrice Ask, före detta justitieminister. Även Ask är föremål för granskning då Hans Hoff (S), låtit KU-anmäla regeringen Reinfeldt II för Transportstyrelsens IT-upphandling. KU riskerar att bli lamslaget av dels Ygemans inträde som gruppledare i riksdagen och som före detta minister skall granskas samtidigt som ordföranden i KU, Ask, är under granskning.

En domstolsprocess är garanten för opartisk granskning

Enda möjligheten att få till en någorlunda oberoende process så som situationen riskerar att utvecklats är att åklagaren väcker åtal mot Transportstyrelsens förre ordförande Rolf Annerberg. Ledarsidorna.se har tidigare pekat på denna möjlighet då Annerberg kan ses som medbrottsling till generaldirektören eftersom han, trots att han var medveten om lagbrotten, underlät att stoppa det. Om förundersökningen räckte till att erbjuda Ågren ett strafföreläggande innan skadan värderades borde samma förundersökning räcka till ett åtal nu när skadorna på den svenska säkerheten blivit synliga. Att genom ett medvetet lagbrott röja kärnbränslefartyget Sigyns tidtabeller och transportrutter är i sammanhanget ett allvarligt brott mot inte bara Sveriges säkerhet utan utgör ett globalt säkerhetshot om informationen kommer i orätta händer. Kärnbränslestavar på en drift är inget något land vill veta av.

Även om vi nu packar ihop ”Juli-krisen” för tillfället så kommer den leva vidare under lång tid. Det som bör vara mest oroande är hur KU riskerar att utvecklas under riksdagsåret 2017/18 med det nya ledarskap som socialdemokraternas riksdagsgrupp får i den anmälda och granskade Ygeman och den lika anmälda och granskade ordföranden för KU, Beatrice Ask.

Det finns fortfarande en rad med frågetecken kvar. Detta kommer att påverka valrörelsen 2018. ”Juli-krisen” kommer med stor sannolikhet utvecklas till en återkommande rodeo i svensk politik.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.