Kvinnors rättigheter – Absoluta, relativa eller opportuna?

Photo: RNW.org via Flickr
  • Torsdag 13 Jul 2017 2017-07-13
E-post 0

USA beslutade tidigare i år, rapporterar DN, att dra in allt bistånd till organisationer som stödjer eller erbjuder aborter. Sverige svarade med att öka på biståndet med ytterligare 200 miljoner kronor. Nu tar Sverige och biståndsmyndigheten Sida nästa steg, och fryser biståndet till organisationer som går med på USA:s krav. Men Sveriges biståndspolitik hänger inte ihop med den nya hårdare politiken och skarpa retoriken.

– Sverige vet av egen nationell erfarenhet att sexualupplysning, rätten till abort och rätten till preventivmedel ger en bättre hälsa för kvinnor och barn och en bättre rättighetssituation för kvinnor att bestämma över sina kroppar och sina liv, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin och fortsätter:

– Evidens visar att Trumps beslut i detta sammanhang faktiskt också faktamässigt är fel.

Ingen vet detta bättre än Sverige. Och Sida. Och den Palestinska Myndigheten. Och de palestinska kvinnorna.

Kvinnors rättigheter till sin egen kropp är starkt begränsade på Västbanken och Gaza. Abort är i grunden förbjudet. Samtidigt med detta har Sverige ökat sitt bistånd till den Palestinska Myndigheten, PA, under mandatperioden. En tidigare granskning av mottagarorganisationerna av svenskt bistånd ger att 2/3 inte erkänner Israels existens eller fredsprocessen.

Reuters rapporterar om att abort endast kan medges om kvinnans liv är i fara. I annat fall väntar fängelse i mellan ett och tre år för såväl kvinnan men även de som assisterar henne. Avlider kvinnan som följd av en illegal abort väntar mellan 5 och 15 år i fängelse.

Ett fött, utomäktenskapligt barn, eller en avslöjad illegal abort kan dessutom resultera i ett hedersmord då kvinnan skadat familjens ”heder” varför aborter ytterst kan rädda liv i denna region rapporterar Reuters vidare.

Palestinska kvinnor är därmed förvisade till israeliska sjukhus som lyder under israelisk lag, en lag som är mer liberal. Problem uppstår därmed när PBA, det palestinska advokatsamfundet som upprätthåller någon form av civilrätt i brist på en fungerande stat, explicit förbjuder bland annat sina medlemmar att interagera med israeliska myndigheter och medborgare. Skulle en palestinsk kvinna trotsa de palestinska lagarna och utföra en abort vid ett sjukhus i Israel kommer hon i praktiken bli såväl fredlös som rättslös med denna konstruktion. Något som Sida sannolikt är väl medvetna om då Sida varit en aktiv part att bygga upp PBA:s verksamhet.

PBA:s verksamhet är finansierad av bland annat Sverige genom Sidas anslag för arbete med just arbetet med “mänskliga rättigheter” något som UD är väl förtrogen med. Mänskliga rättigheter som idag inte omfattar palestinska kvinnor rätt till abort under säkra former.

Frågan är om Sverige och Sida, under Carin Jämtins ledning, kommer vara konsekventa i sina krav. Att PA samt de NGO:er, som det mest talande exemplet med det palestinska advokatsamfundet, kommer omfattas av samma krav som Sida ställer på övriga biståndsmottagare.

Om kvinnors rättigheter är relativa eller absoluta. 

Eller bara som vanligt. Opportuna.

Foto: RNW.org

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se