Ledarsidorna.se, Almedalsveckan och Samhällskontraktet

  • Söndag 2 jul 2017 2017-07-02
E-post 0

Almedalsveckan är i år kanske mer omtvistad än tidigare – av två skäl. Dels att Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, nu för första gången har en mer organiserad närvaro, dels för den återkommande kritiken mot att veckan endast är tillgänglig för en elit. Det finns uppgifter om att Vänsterpartiet var nära att ställa in sin närvaro med angivande av NMR:s närvaro. Andra aktörer, som F! Och RFSL, har i varje fall lämnat återbud av detta skäl.

Huruvida att ge upp politiska arenor är en offensiv politik mot rörelser som NMR och kan anses vara modigt, tappert och rakryggat, kan ifrågasättas. Flykt från scenen och ge NMR större yta leder sällan till politiska segrar. Samma fenomen uppträder nu i Almedalen som på Bokmässan och att ett lilleputtparti kan fösa dessa organisationer från hörn till hörn säger en del om bland annat Gudrun Schymans och Victoria Kawesas politiska mod och stridsförmåga. Ett mod och en stridsförmåga som vi får hoppas inte smittar av sig på de övriga.

Men sannolikt är det inte där skon klämmer egentligen – Almedalsveckan är en ekonomisk påfrestning för alla aktörer. LO, för att ta ett exempel, drar ner sitt engagemang i år och spenderar ”endast” 900 000 under veckan enligt uppgift. De lämnar dessutom Hamnplan 5, där de tidigare hyrt i praktiken hela byggnaden. Hamnplan 5 är ett av de mest attraktiva lägena – det första du ser när du går från färjan in mot Visby – näst Expressens scen i direkt anslutning till Donners plats.

Men att Almedalen är en viktig arena är uppenbart. Initiativet på Järvafältet, som många nappade på, är tveksamt om det är ett relevant initiativ. Även om nästan hela Järvafältet är ett ”särskilt utsatt område” som präglas av parallella samhällstruturer, gängkriminalitet och religiös extremism ligger det i Stockholm.

Initiativet hade definitivt fått större genomslag om det förlagts i till exempel Biskopsgården, Göteborg, eller Vivalla i Örebro. Nu ligger Järvafältet endast 14 minuter från Riksdagen och Stockholms centra delar och blir mer av ett studiebesök i förorten dit partiledarna högst pliktskyldigt åker för att fyra av ett tal. Inte en en enda intresseorganisation vital för svensk samhällsutveckling kommer vara närvarande under delar eller en hel vecka med de bildande seminarier som Jenny Madestam redogör för på SVT. Att finansminister Magdalena Andersson skulle leda ett ekonomiskt-politiskt seminarium på makronivå i Rinkeby har en tämligen låg sannolikhet.

Ledarsidorna.se är på plats under Almedalsveckan på Gotland med bland annat Ann Heberlein, Jonas Vesterberg, Erik van der Heeg och Björn Markusson och hans team från produktionsbolaget Frank Alba. Vi kommer dagligen sända programmet ”Andra sidan Almedalen” från Ljugarn.

Ljugarn råkar ligga just på andra sidan Gotland och ger en hälsosam distans till infernot i Visby.

Programmet sänds med start direkt efter talen och pågår så länge vi har något att säga. Programmen går att se som enskilda avsnitt i efterhand. Vi kommer endast i undantagsfall kommentera dagens tal, det mer intressanta med Almedalsveckan är vad som sker på gator och torg vilket vi skall återkomma till varför. Det är i de sammanhangen som kommande tendenser i svensk politik kan anas.

Under veckan är ambitionen att ha olika gäster i programmet för att skapa variation. Även boksigneringen på onsdagen, med sitt seminarium som finns som bilaga till artikeln, kommer att videodokumenteras samt sändas under kvällen som separat program.

På onsdag, efter ”Andra sidan Almedalen” sänds även ett rundabordssamtal med Ann Heberlein, Tino Sanandaji, Lars Åberg samt före detta arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Temat är givet, det som 2018 års valrörelse måste handla om.

Samhällskontraktet. 

Samhällskontraktet, eller avtalet mellan medborgare och det vi förvaltar gemensamt, är en skör konstruktion som idag är satt under stark press. Regeringens, och oppositionens, reformer är ofta att beteckna som felräkningspengar då de stora systemen begränsar varje regerings vilja till reformer.  Samtalet kommer vara i ungefär en timme och sätter startpunkten för Ledarsidorna.se´s fokus under de kommande riksdagsåret 2017/18.

Samhällskontraktet – som idag befinner sig under stark stress. Hur vi säkrar tilliten till detta avtal mellan medborgare och det vi har gemensamt är vår tids stora ödesfråga.

Det som håller oss samman.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se