Pengar har ingen politisk åsikt

Photo by 955169 on Pixabay
  • Tisdag 18 Jul 2017 2017-07-18
E-post 0

Vänsterns kris i USA är också relevant för Europa, skriver sommarkolumnisten Lars Trägårdh i en gästledare i GP. Det finns klara paralleller till den svenska kontexten samtidigt som texten bekräftar spelbolagens politiska analyser. De senare visar sig vara bättre formulerade än vad den samlade svenska politiska ledarskribent- och analytikerkåren mäktar med.

Trägårdh skriver

Istället valde Demokraterna, inte minst under Bill och Hillary Clintons ledning, att dels liera sig med Wall Street, och dels att satsa på den visdom som politiska demografer erbjöd. Denna gick ut på att långsiktiga trender skulle innebära att ”deras” väljare – kvinnor, unga, minoriteter – över tiden skulle dominera och att Demokraterna därför, lite med automatik, skulle komma att vinna valen utan att behöva besvära sig med att erbjuda något väsentligt vad gäller ideologi eller politisk vision, i synnerhet inte på det känsliga ekonomiska området. Postsexuella toaletter kunde på detta sätt prioriteras över den nya ekonomins konsekvenser för det stora flertalet. Arvet från Franklin Roosevelt och löftet om ett Amerika för alla kunde slutgiltigt nedmonteras. 

Regeringen Löfven kan sägas, av olika skäl men framför allt realekonomiska, ha slagit in på samma väg. Regeringen utreder för närvarande att begränsa konflikträtten samt har börjat genomföra begränsningar i välfärdsåtagandet för framför allt nyanlända med begränsningar till bland annat barnbidragen för utrikesfödda medföljande barn. Den LO-finansierade opinionssidan Politism protesterar naturligtvis men missar att en sådan utredning inte är endast Ylva Johanssons beslut, ett så pass stort ingrepp kräver att hon har Stefan Löfven och det Verkställande Utskottet med sig.

På sidan Bra Odds värderar spelbolagen det svenska politiska läget för socialdemokraterna med flera partier.

Med vacklande opinion är det svårt att dra någon annan slutsats än att deras nuvarande politik inte längre har lika omfattande stöd i samhället. Konkurrensen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna har ökat. De som tidigare var nischpartier, så som som Sverigedemokraterna, har i opinionen närmat sig de stora partierna. Det betyder att det inte längre är blocken höger och vänster som styr svensk politik.

Kan Socialdemokraterna få tillbaka medlemmar genom att återgå till deras ursprungliga arbetarorienterade socialdemokrati? Det är oklart då samhället nu har helt andra förutsättningar och ställer andra krav än under den tidigare industripräglade epoken då socialdemokratin var som starkast.

Oavsett vad socialdemokraternas partimedlemmar känslomässigt kan anse om sig själva och om det politiska läget så sammanfaller spelbolagens och Trägårdhs iakttagelser.

Socialdemokraterna är inte längre ett industriellt arbetarparti utan kommit att utvecklas till något annat. Som att fokusera på könsneutrala toaletter och identiteter samtidigt som de tvingats till att föra en politik som nödtorftigt håller ihop statens budget. Spelbolagen lever på att kapitalisera på risk och är kanske det minst känslostyrda som finns i vår ekonomi varför dess analys om S framtid är mer relevant än vad SVT, SR, DN och alla andra mediers analytiker klarar av. Osäkerheten om S framtid, att de idag står och väger mellan framgång och katastrof, slår igenom i oddsen – en insatts på om S klarar av att få mer än 24 procent eller mindre ger lika mycket. Mellan 1,8 och 1,9 gånger insatsen beroende på spelbolag.

För moderaterna ser det inte mycket ljusare ut, snarare tvärtom. Bra Odds sammanfattar moderaternas situation:

Vi kan nämna några av de problem som var rådande under alliansens styre: dåliga offentliga finanser, bostadsbristen bredde ut sig och skolresultaten försämrades. När nuvarande koalitionsregering med Socialdemokraterna som största parti tillträdde tog de över många av de tidigare problemen. Djärvt förklarade de (moderaterna, red:s anmärkning)  däremot att problem var hanterbara. Inte bara på sikt utan även i närtid. Då samtida utveckling istället medfört att många av problemen tilltagit är det inte omöjligt att väljarna har kommit att se på nuvarande regering med samma ögon som granskade alliansregeringen.

Frågan som vi då har att ställa oss är om väljarna kommer att vilja återgå till Moderaternas modell eller om de hellre söker sig till nyare och radikalare förslag från ytterlighetsalternativ.

Moderaternas odds att hamna under 20,5 procent i valet 2018 ger endast 1,5 gånger pengarna, att de hamnar över ger 2,5 gånger insatsen. Spelbolagen ser det mer sannolikt att moderaterna inte tar sig ur dagens spiral. Spelbolagen, med flera val som empiriskt underlag, konstaterar att väljarna har ett bättre minne än vad politiker, dess kommunikationsexperter och kanske främst mer eller mindre självutnämnda professionella analytiker insett.

Det riktigt intressanta är, slutligen, hur spelbolagen värderar Sverigedemokraterna som den tredje polen i svensk politik. I analysen finns inget av det som präglar debatten i media och i riksdagens kammare:

För de som ger Sverigedemokraterna sitt stöd utgör partiet en ansvarig motpart till ogenomtänkta politiska ambitioner. För de som ser Sverigedemokraterna som oönskade utgör de istället en risk och ett hot mot värderingar. För den som inte har någon stark åsikt åt något av hållen kan det vara svårt att veta exakt vad som driver denna polarisering. Därför är det även svårt att veta i vilken riktning Sverigedemokraterna kommer att gå.

Många av de etablerade partierna ser hur stödet för Sverigedemokraterna växer och väljer därmed att justera sin egen politik i hopp om att fånga upp väljare.

Men än så länge har Sverigedemokraterna präglats av stigmat av att deras nationalistiska rötter. I Västeuropa är detta fortfarande ett laddat begrepp. Under tider präglade av ökad internationell oro är det däremot inte omöjligt att nationalism återigen blir ett enande begrepp. Mycket tider på att globalism och nationalism blir två motpoler som på något sätt måste mötas på den politiska arenan.

Ett valresultat för Sverigedemokraterna på över 24,5 procent ger 2,4 gånger insatsen, ett resultat under ger 1,5 gånger insatsen. En förändring från i maj då oddset för att nå över 24,5 procent gav 2,5 gånger insatsen. Någonstans sammanfaller Trägårdhs och spelbolagens analyser. Vi behöver inte tycka om någon av dessa på ett känslomässigt plan men kanske framför allt spelbolagens är något att ta fasta på.

Ett spelbolag har inte som kärnverksamhet att låta sig styras av känslor och de invektiv som många förleds att tro på. Pengar, och viljan att generera vinst, har ingen politisk färg. Den lyssnar inte på vad som är rasistiskt och inte, den tar inte heller hänsyn till det politiskt korrekta i införandet av  genuscertifierade offentliga toaletter. De räknar kallt på risken och vinsten de själva kommer göra åt sina aktieägare vid olika utfall i valet 2018. Därav oddsen.

Spelbolagen räknar på risker och sannolikheter utan att låta sig blandas in i den svenska känslosåsen när de gör kalkylen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se