Transportstyrelsen – Luckan till nästa lägre nivå

Bild: Golvlucka från Elkington.se.
  • Fredag 21 Jul 2017 2017-07-21
E-post 0

DN fortsätter att avslöja detaljer kring Transportstyrelsens IT-outsourcing. Inte bara tillgång till brottsregister har möjliggjorts utan även till misstankeregister samt Swedish Government Secure Intranet (SGSI). Svenska statens särskilda krypterade kommunikationssystem mellan myndigheterna. Nättidningen Nyheter Idag har låtit ladda upp förundersökningsprotokollet som DN tidigare hänvisat till och trots att delar av protokollet är maskat, av säkerhetsskäl, innehåller undersökningen mardrömsliknande uppgifter. Skadan är långt ifrån så marginell som inrikesminister Ygeman vill påskina. 

Redan i november 2015 konstaterade Säkerhetspolisen en rad med brister som redan då borde föranlett att den politiska miljön borde reagerat. Av protokollen framgår att hela styrelsen, inte bara ordföranden, var informerade redan i augusti 2015. Säkerhetspolisen konstaterade i november 2015 att:

Med anledning av ovanstående bedömer Säkerhetspolisen att erforderliga säkerhetsskyddsåtgärder inte kan säkerställas då Transportstyrelsen inte genomfört en säkerhetsanalys kopplat till migrering av VTR och outsourcing av sin it-drift, vilken identifierar relevanta skyddsvärden och de konsekvenser det skulle innebära om dessa röjs, ändras eller förstörs. Först när en sådan analys har gjorts kan lämpliga säkerhetsskyddsåtgärder identifieras.

Säkerhetspolisen rekommenderar därför Transportstyrelsen till omedelbara åtgärder där en säkerhetsanalys för pågående outsourcing skyndsamt upprättas, skyddsvärden identifieras och att Transportstyrelsen säkerställer lämpliga säkerhetsskyddsåtgärder kopplat till fortsatt upphandling och projekt.

Intill dess rekommenderas Transportstyrelsen att säkerställa att hemliga uppgifter ej kommer obehöriga till handa, genom att till exempel avbryta outsourcing av hela eller valda delar.

Det finns även ytterligare detaljer i dokumentationen som pekar på en kultur inom Transportstyrelsen som vittnar om en i det närmaste total respektlöshet mot lagar och förordningar. I ett PM där konsekvenserna av avsteg i förhållande till PUL, Offentlighets- och Sekretesslagen och Säkerhetsskyddslagen skriver Transportstyrelsen

Konsekvensen är att fårutom röja skyddsvärdinformation som kan användas får vidare angrepp mot Transportstyrelsen, negativ publicitet även riskera brott mot Säkerhetsskyddslagen, Personuppgiftslagen (PUL) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Att riskera negativ publicitet rankas högre, som ett allvarligare problem, än brott mot avgörande lagrum. En attityd som bör betecknas som skrämmande när författaren till PM:et rangordnar konsekvenserna.

Vidare ger förundersökningen bilden av en hårt arbetande chef för internrevisionen. Anette Olofsson,  kanske den enda högt uppsatte tjänstemannen på Transportstyrelsen med makt som försöker stå upp för ordning och reda. Olofsson visar upp alla de kvaliteter som borde finnas i statsförvaltningen och ser ut att vara ensam att förstå arvet efter Axel Oxenstierna. Hon slogs under lång tid mot en tidvis övermäktig motståndare i form av en helt ointresserad styrelse och generaldirektör.

Med förundersökningen som underlag, och där det är uppenbart att mycket tydliga varningssignaler fanns redan i augusti 2015, är det orimligt att anta att den politiska nivån varit ovetande. Vidare bör det betecknas som säkerställt att hela styrelsen varit medveten om vad som skedde. Olofsson begärde klara besked huruvida hela styrelsen fått information och fick försäkringar om att hela styrelsen fått information om händelseförloppet redan i augusti 2015.

Anders Ygeman avbryter nu semestern för att utfrågas i justitieutskottet. Han bör dock inte vara ensam om att behöva utfrågas eller den enda omedelbara åtgäredn. En omedelbar åtgärd som Anna Johansson, infrastrukturminister, bör överväga är att byta ut hela styrelsen för Transportstyrelsen. De har vetat om det som skett i snart två år utan att lyfta ett finger. Även i styrelsen finns en politisk länk till regeringen i form av Elvy Söderström som tillsammans med statsminister Stefan Löfven sitter i socialdemokraternas verkställande utskott. Vidare framgår av tidslinjen som DN sammanställt att inrikesminister Ygeman fått informationen när förundersökningen inleddes men infrastrukturminister Anna Johansson säger att hon fick informationen först i januari ett år senare. Regeringen sammanträder varje torsdag. Under de minst femtio regeringssammanträden som genomförts bör rimligen Ygeman och Johansson haft tillfälle att informera varandra utanför protokollet.

Det har med andra ord funnits gott om tillfällen sedan 2015 för Ygeman, Johansson och till och med Söderström att på någon minut kunna ”off the record” informera statsministern om hon nu insett allvaret i frågan. Turerna på Transportstyrelsen, och i skrämmande stora delar av statsförvaltningen och regeringskansliet följer ett gammalt ordstäv:

”Om du tror du nått den absoluta botten tror du fel. Du behöver inte oroa dig för att det är över. Det kommer inte dröja länge innan du finner luckan ner till ännu lägre nivåer”.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.