Vård- och omsorgsdebatten kommer att ändra riktning

Image by Darko Ivanovic on Pixabay
  • Måndag 3 Jul 2017 2017-07-03
E-post 0

Den första juli trädde en ny lag i kraft, Lagen om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, som innebär att meddelarskydd införs för privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg. Många anställda – omkring 100 000 personer – kom i och med lagen att få meddelarskydd. Ett meddelarskydd som kommer förändra vård- och omsorgsdebatten i grunden.

Inför valet 2018, som alla politiska partier vill skall handla om vården, kommer detta få konsekvenser. Tidigare ”kända problem” som inte kunnat rapporteras om i olika former av media är det nu lättare för. Bristerna i vården och omsorgen, som bland annat underskötaren Fredrik Antonsson rapporterat om och fick se sig brunstämplad för av SVT, kommer då bli uppenbara.

Ett exempel på vad vi kommer se mer av är rapporter om missförhållandena i äldrevården. Österåkers kommun, strax norr om Stockholm, har upphandlat ett boende där situationen inför sommaren var kaotisk. Förutom ohyra och brist på hjälpmedel för personalen är personalsituationen svår.

Den svenskspråkiga personalen säger idag upp sig i strid ström och ersätts med framför allt manlig utrikesfödd personal som med ingen, eller högst begränsad, erfarenhet skall arbeta med omsorgen av äldre. Språkproblem, och framför allt bristen på erfarenhet, leder till konflikter. Medicindelegation, det vill säga rätten att ge ut mediciner till de boende, dokumenteras inte och personalen som delar ut mediciner får ingen utbildning i vad de delar ut har för effekter. Nattetid skall en person ansvara för 18 äldre utan egentlig utbildning och som i det specifika fallet inte arbetat med vård och omsorg av äldre tidigare i sitt liv. Brott mot hygienreglerna är vardag med anförande av religiös diskriminering. Boendet saknar sjuksköterska klockan 16:00 – 21:00 eller exakt den tid då nattmedicinerna skall delas ut. En överdosering kan leda till dödlig utgång på samma sätt som en underdosering kan leda till ångest och andra problem.

Rapporterna från Österåkers kommun är inte unika, det kommer fler och fler signaler från övriga Sverige om uppenbara missförhållanden samt en skriande personalbrist som åtgärdas med att ”ösa” in utrikesfödda utan egentlig utbildning för att på pappret visa upp full bemanning. Den svenskspråkiga personalen säger upp sig och går till annan verksamhet eller till verksamheter där svenskfödda anställda är i majoritet.

Ur detta perspektiv skall Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiets ambition om nattöppna vårdcentraler granskas. Det finns idag inte sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden för att bemanna upp befintliga åtaganden inom vården och omsorgen. Många kommuner och landsting har heller inte de ekonomiska resurser som krävs.

Det är inte osannolikt att vård- och omsorgsdebatten kommer ta en annan riktning och få ett mer dramatiskt innehåll än vad de etablerade partierna vill. Desto fler rapporter som kommer upp i media om tillståndet i vården på främst privat drivna vårdinrättningar som liknar de som inkommit från Österåkers kommun, desto större kommer ifrågasättandet bli om dels vinster i välfärden men framför allt det kompetensregn som utlovades av den politiska nivån om vårdutbildade migranter. De visar sig vara lika sällsynta som industriarbetarna, raketforskarna och hjärnkirurgerna.

Men ytterst kommer den politiska nivån behöva möta oroliga anhöriga när rapporter om bemanning av vårdenheter sker med outbildad personal där patientsäkerheten riskeras på grund av språkbarriärer och avsteg från hygienregler av religiösa skäl. 

Den nya lagen om meddelarskydd för vårdpersonal i privat verksamhet kommer leda till en annan vård- och omsorgsdebatt. En debatt som det inte är säkert att dagens riksdag är beredd på. Än mindre landstingen och kommunerna ute i landet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se