Antisemitismen mitt ibland oss

Coyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Onsdag 16 Aug 2017 2017-08-16
E-post 0

I Helsingborg hölls i slutet av juli demonstrationer, som har blivit polisanmälda för att det har förekommit antisemitiska uttalanden. Imamen Samir el Refai  som höll ett tal där han kallade judar för apornas och svinens avkommor är imam vid en välbesökt moské i Helsingborg. Det inträffade är dock inte en enstaka, överraskande, händelse. Studier har visat att antisemitismen finns mitt bland oss. Och den växer.

– Vad ni är noggranna med detaljerna i talet. Jag minns inte alla detaljer, för det var improviserat. Jag hade vägarna förbi en demonstration, och ungdomarna som känner igen mig sa att jag måste hålla ett ord, säger el Refai när Ekot träffar honom på moskén.

Med improviserat brukar följa att den enskilde ger uttryck för sina spontana känslor och tankar. Salahuddin Barakat, imam vid Islamakademin i Malmö, tycker att det är beklagligt att kritiken mot Israel övergår i antisemitism.

– Jag kan förstå att man sympatiserar med den palestinska saken, och det gör många utav oss. Dock är det olyckligt att man använder ett språk som är antisemitiskt, säger han. 

Ett språk som är antisemitiskt. Ingenting om åsikterna. Sofia Nerbrand, Sydsvenskan, konstaterar att det kan vara frågan om hatbrott. Hets mot folkgrupp är olagligt och straffbart och inte bara beklaglig retorik som den Malmöbaserade imamen Salahuddin Barakat uttrycker det. Nerbrand konstaterar det uppenbara:

Att över huvud taget kalla andra människor för grisars avkommor är plumpt och djupt olämpligt. Att dessutom rikta anklagelsen mot judar bara för att de är judar är avskyvärt. Det är rasism.

Bara för att antisemitismen är ingrodd i Mellanöstern är den inte välkommen här.

De flesta muslimer i Europa är inte antisemiter. Men enligt flera kartläggningar så finns det bland muslimska trosbekännare en utbredd antisemitism.  Detta visar en studie genomfördes av Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet i form av en postenkät till drygt 5 000 personer i åldrarna 16–75 år bosatta i Sverige 2005. Omkring 5 procent av Sveriges befolkning har antisemitiska uppfattningar. I samma studie står det att

”antisemitiska uppfattningar och ambivalenta attityder till judar är jämförelsevis mer utbredda bland muslimer än bland kristna och icke-religiösa. Bland vuxna hyser 39 procent av dem som betecknar sig som muslimer en systematisk antisemitisk inställning”.

Skärmavbildning från Svensk-Palestinska centret i Helsingborgs FB-sida. Facebook har godkänt sidan med dess illustrationer.

Att denna antisemitism finns utbredd i den palestinska diasporan är Svensk-Palestinska Centret i Helsingborg ett exempel på. De har fått sin Facebooksida nedsläckt av Facebook för spridandet av antisemitisk propaganda.

Idag är sidan uppe igen men avbildningen av Benjamin Netanyahu går i samma spår som förbundsstyrelseledamoten i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Adrian Kaba.

Kaba spred att terrorgruppen IS tränats av den Israeliska underrättelsetjänsten Mossad. 2012 påstod han i tidskriften Tro & Politik, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet,  att det finns “en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning”. Senare lät han förstå på sin offentliga Facebooksida att han stödjer Hamas trots att det enligt honom är “mycket möjligt” att organisationen avser att förinta judarna.

Antisemitismen finns bland oss. Inte bara i moskén i Helsingborg. Den har etablerat sig som en naturlig del av det svenska samhället. Det som skett och sker i Helsingborg är inte en enstaka händelse. Bara för att antisemitismen är ingrodd i Mellanöstern är den inte välkommen här.

Oavsett vilka skäl som ligger bakom den enskildes migration till Sverige, att ha fått asyl, eller uppehållstillstånd som övrigt skyddsbehövande alternativt som ett resultat av anhöriginvandring utgör inte det ett en rättighet för att praktisera antisemitism eller undantas vår hatbrottslagstiftning. Antisemitism bör rimligen värderas och dömas lika hårt oavsett om den kommer från NMR eller imamer från moskén i Helsingborg.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se