Granskning: Socialdemokraternas kulturpolitik – den instrumentella och icke existerande

Socialdemokraternas partisymbol

En av de frågor som diskuterades på Socialdemokraternas partikongress i april var partiets kulturpolitik, eller, rättare sagt, bristen på kulturpolitiska visioner. Lars Hjalmarsson, Stockholm, sade till Sveriges radio att

”kulturpolitiken varit en paradfråga för socialdemokratin, men nu är det tyst”.

Frida Trollmyr, Malmö, kritiserade partiet för att ha släppt kulturfrågorna och argumenterade för att partiet måste ta tillbaka det kulturpolitiska initiativet (sr.se 20170410). Det är lätt att förstå kritiken när man söker information angående Socialdemokratins kulturpolitiska ambitioner och visioner på partiets plattform: Det kulturpolitiska programmet är ytterst sparsmakat, för att inte säga direkt magert.

På socialdemokraterna.se kan man läsa att ”kultur banar väg för nya jobb”. Socialdemokraterna tänker sig att investeringar i kultur banar väg för nya jobb i ”de kreativa näringarna” vilket ska hjälpa dem att nå sitt arbetsmarknadspolitiska mål att ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Det framhålls att kulturen är en viktig del av välfärden – och det kan man ju förstå om nu kulturen främst ses som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Perspektivet är alltså helt instrumentellt – kultur är medel till ett tydligt mål, nämligen att få människor i arbete. Det är ju naturligtvis i sig ett angeläget mål, men en trist syn på kultur som något som används för att uppnå något annat.

Andra idéer som framförs i socialdemokraternas magra kulturpolitiska program är att kulturlivet i hela landet ska utvecklas och att man vill ha fritt inträde på regionala muséer. Inget ont i det, men inte mycket till visioner.

Partikongressen i april fattade beslutet att utveckla ett nytt kulturpolitiskt program inför valet 2018. Vi får alltså återkomma i ärendet och ser med spänning fram emot resultatet.

 

Ann Heberlein

Om författaren

Ann Heberlein
Ann Heberlein
Ann Heberlein är tidigare lektor i etik vid Lunds Universitet. Hon är också verksam som författare, föreläsare i etiska frågor och fri skribent. Kandiderar till riksdagen för moderaterna i valet 2018.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.