Jag är inte rasist men …

Foto: Wikipedia
  • Onsdag 16 Aug 2017 2017-08-16
E-post 0

De asylsökande som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd som manifesterar på Medborgarplatsen i Stockholm kommer, trots tydliga svar på sina frågor från Migrationsverket och ansvariga politiker, fortsätta sin sittstrejk och har aviserat att de avser sprida den till alla landets skolor. Att manifestationen fått reaktioner framgår allt tydligare nu. Men kanske inte de reaktioner som arrangörerna tänkt sig. Södermalmsborna har nu börjat höra av sig till poliser i inre och yttre tjänst.

Ledarsidorna.se har under dagen varit i kontakt med poliser i såväl inre som yttre tjänst och alla vittnar om ett större tryck från de boende i främst valkretsen Katarina 1 – Björns trädgård men även andra anslutande områden. I just denna valkrets fick den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms statshus mer än 52 procent av rösterna. Bara F!, Feministiskt Initiativ, fick nära 12 procent.

Trycket består i såväl att boende söker upp polismän och befäl men som även kontaktar poliser i inre tjänst. Samtalen visar upp samma mönster och kanske framför allt retorik. Det kan lyda som följer (OBS: namnet fingerat) när en kvinna med ljus röst ringer eller framför sitt ärende på plats:

”Hej, jag heter Emma och jag bor här på Södermalm. Jag är inte rasist, men…..”

De boende runt Medborgarplatsen finner det nödvändigt att påtala för polisen först att de inte är rasister för att inte missförstås. Sedan framför de det de har på hjärtat. Som är till förväxling likt det som många av de journalister som bor på just Södermalm definierar som rasistiska åsikter, känslor och förslag. Poliserna bryr sig föga om en person är rasist eller inte och bönen, eller inledningen på samtalet, vittnar mer om att försöka övertyga sig själva om att Emma, i detta fall, inte är rasist när hon sedan framför det hon har på hjärtat.

Sedan följer klagomål på nedskräpning, förändrad gatubild, att man känner sig otrygg och orolig och sedan en rad förslag på lösningar som att antingen flytta på demonstrationen till någon annan stadsdel till att upplösa den. Eller lösa det på något annat sätt. Inte sällan kräver de omedelbara beslut och åtgärder. Skolorna börjar ju nästa vecka och då ska barnen röra sig utan föräldrar i kvarteren.  De boende börjar påverkas nu. Miljön runt Medborgarplatsen och Södermalmshallarna är inte vad den var för två veckor sedan.

Några av de poliser som Ledarsidorna.se varit i kontakt med uppvisar en stor uppgivenhet över frånvarande chefer och brist på beslut och ledarskap samt att de befinner sig i en situation som när som helst kan löpa amok. Andra ler bistert och anser, med viss rätt, att Södermalm nu fått leverans av det som en majoritet av stadsdelens befolkning så enträget har arbetat för sedan så länge.

Hej, jag heter Emma. Jag bor här på Södermalm. Jag är inte rasist men….

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.