Julikrisen: Det finns en vinst i att dra av plåstret långsamt

Photo Pau Kehrer on Pixabay
  • Onsdag 2 Aug 2017 2017-08-02
E-post 0

Borås tidning följer efter Ledarsidorna.se med att beskriva arbetsgången i regeringskansliet men landar i att skjuta på statsminister Löfven. Ett skott som, om det avlossas, permanentar de dimmor som regeringen nu försöker lägga samtidigt som det inte skulle visa sig speciellt effektivt. Det finns nyttigare, effektivare, och kanske roligare, sätt att fördriva tiden fram till nästa val med. 

Att tvinga Löfven att avgå kräver att det finns ett alternativ som kan ta över. Ingen kan med någon form av vett påstå att Alliansen eller Sverigedemokraterna utgör ett funktionellt regeringsalternativ. En dysfunktionell regering skulle i sådana fall ersättas av en om möjligt ännu sämre. Nu när situationen är som den är kan vi, för Sveriges bästa, istället ägna tiden fram till nästa val att gå till botten med det som hänt kring Transportstyrelsens IT-upphandling.

Statsministern har vid upprepade tillfällen försäkrat att han fick informationen av statssekreterare Emma Lennartsson, ansvarig för inrikespolitisk samordning, för ett drygt halvår sedan.

– Jag fick information i januari 2017 av min statssekreterare Emma Lennartsson, som jag sagt förut. Exakt i vilket sammanhang minns jag inte, men det var inte tillsammans med andra ministrar, säger Stefan Löfven till DN.

Statsministern har aviserat att regeringen skall göra en intern översikt över rutinerna men den inkapslingen, utan offentlig insyn, kan bara vara till gagn för de som har något de vill dölja eller skäms för. Det är bättre att dra fram allt i ljuset för att skapa en ”lärande organisation”, att alla eller så många som möjligt lär sig av de uppenbara missgrepp och felbeslut som präglat arbetet i regeringskansliet.

Tre personer har i den granskningen nyckelroller och sitter sannolikt inne med många av de svar som krävs. Statssekreterarna Emma Lennartsson och Hans Dahlgren samt stabschefen Kristina Persdotter. Personer som sannolikt har ett och annat att berätta, förklara och motivera varför statsministern inte blev en del av den informationscykel som skall prägla ett regeringskansli. Trots att andra rutiner fanns sedan decennier och till och med var dubblerade i framför allt situationer som denna.

En väl genomförd utredning, med bland annat professionella utfrågare, kan skapa under av klarhet och tydlighet i en värld som annars präglas av dimridåer som i den politiska miljön. De personer som kan genomföra en sådan utfrågning finns att tillgå på bland annat Förhörsledarcentrum i Uppsala där bland annat försvarets tolkar utbildas. Utfrågningsutbildningen håller högsta internationella standard och jag själv fick uppleva en av legenderna i denna ädla samtalsform när jag hade bland annat Major Johan Gustafsson, författare till boken ”Förhöret” som instruktör i själva förhörsledarmomentet när jag gick min kurs i grundläggande underrättelsetjänst, GRUSK.

Om Transportstyrelsens IT-upphandling var ett haveri bör vi börja fundera dels på de spridningseffekter som informationsläckaget fått och om den informationen nått den politiska nivån på något sätt, direkt eller via omvägar utanför linjeorganisationen. I fallet med Transportstyrelsen så finns även andra relationer som kan vara värda att belysa som leder till fler frågetecken. Att nätverk är viktiga i varje organisation är en gammal sanning.

Finns det någonting i turerna kring ”Julikrisen” som gått andra vägar än i regeringskansliet eller delgivits personal som inte är del av regeringskansliets personal som inte behöver informationen för sin tjänst bör det utredas i samband med Konstitutionsutskottets granskning.

En längre och grundligare process, som inte likt Borås Tidning syftar till att skjuta alltför vilt nu, bär med sig många vinster i sig. Den kan reda ut om det finns andra system och myndigheter som råkat ut för samma misstag. Och under andra departement. Finansdepartementet har ett antal myndigheter under sig med milt sagt kritiska system och myndigheter. Som Finansinspektionen med sin marknadsövervakning. Som Skatteverket med sitt folkbokföringsregister. Och många fler. System som ofta delas med andra aktörer och, vilket har visat sig, systemägarskapet och därmed ansvaret för informationen är svävande.

Löfven är det enda realistiska regeringsalternativet eftersom det inte finns något  alternativ.  Låt oss inte heller förstöra för oss genom att lockas till att dra av plåstret för snabbt. Plåstret bör dras av långsamt och metodiskt tills vi känner att vi har all den information som behövs för att fatta nödvändiga beslut för en reformering av regeringskansliet och att kunna värdera dagens politiska ledning rätt. Inte bara ministrar utan även de som kallas för “policy makers”. Statssekreterare och politiska tjänstemän. Ett samtal med Lennartsson, Dahlgren, Persdotter och andra skulle, med en professionell utfrågare eller under handledning, med imperativ som form – det försiktigt uppmanande – kanske kunna låta så här:

”När vi nu ändå sitter här, finns det något mer som du av olika skäl inte delgivit statsministern, riksdagen eller oss och som berör rikets säkerhet, stora ekonomiska värden eller medborgarnas integritet?

Något du kanske vill försöka börja komma ihåg, berätta, förklara eller beskriva som vi inte tidigare berört?

Något du möjligen glömt bort tidigare men kanske börjar komma ihåg?

Det är bara du, bandspelaren och jag, i lugn och ro. Vi har gott om tid på oss. Ingenting kan eller ska få störa oss”.

Det ligger i allmänhetens intresse att metodiskt kartlägga det som tidigare varit fördolt. Oavsett om det är medvetet eller omedvetet. I det ligger även en eventuell rättsprocess mot tidigare ordföranden från Transportstyrelsen, Rolf Annerberg.

Foto: Paul Kehrer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.