Julikrisen: Sista ordet inte sagt

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 11 Aug 2017 2017-08-11
E-post 0

Det är den moderate riksdagsledamoten Mats Green som lämnat in KU-anmälan mot förre inrikesministern Anders Ygeman, försvarsminister Peter Hultqvist, EU-minister Ann Linde och statsminister Stefan Löfvens statssekreterare Hans Dahlgren och Emma Lennartsson rapporterar bland annat SVT. Utöver socialdemokraternas vice gruppledaren reaktion tyder även Anders Lindberg, Aftonbladets ledarredaktion, att operation ”Rädda Ygeman” kommer prägla höstens och vårens riksdagsarbete. Ygeman är redan nu, enligt uppgifter i Expressen, utlovad en ministerpost i nästa regering. Gruppledarposten är bara en tillfällig lösning i mellantiden.

”Det är i detta sammanhang också viktigt att klarlägga hur statsministerns båda statssekreterare Emma Lennartsson och Hans Dahlgren har agerat och när de fick information om ärendet”, skriver Green.

Berit Högman, vice gruppledare för S, riktar kritik i SvD mot att den omfattar så många personer – liksom urvalet av personer:

– Jag har ögnat anmälan och förstått att den här ledamoten fokuserar på statssekreterarna. Rent formellt kan man inte anmäla statssekreterare, som är anställda, utan statsråd. KU gör ett grundligt arbete.

I formell mening har Högman rätt. Det är endast regeringen eller dess ministrar som kan KU-anmälas men det står sedan KU fritt att kalla vem de vill till förhör. Det finns inget tvång för vanliga medborgare att närvara vid förhör men för regeringen och dess anställda tjänstemän finns det tvingande bestämmelser. Dessutom har KU rätt att begära in all dokumentation, även sådan som hemligstämplats av regeringen själva.

I Greens anmälan, som innehåller formfel, och Högmans reaktion som andas en förestående konflikt, är oroväckande ur fler perspektiv. Green skall ha kritik för att han som riksdagsledamot inte har riksdagens arbetsordning och regeringsformen klar för sig, Högmans tämligen kraftiga reaktion på ett formfel som hade kunnat kommenteras i mindre konfrontatoriska ordalag vittnar om att det, precis som Anders Ygeman aviserade vid sin avgång som minister, kommer bli strid om varje bokstav i KU:s granskning. Ygeman har försöktt att gjuta olja på bitterheten efter att han valdes som gruppledare men hans bitterhet kan komma att påverka inte bara KU:s granskning utan hela riksdagsarbetet. En bitter gruppledare, som sett sin ministerdröm slagits i spillror av en riksdagsmajoritet, ger inte de bästa förutsättningarna för Löfven att få igenom sin politik. Högman ger uttryck för att vilja begränsa antalet som kallas till KU-förhör genom att ifrågasätta det.

Det ligger inte i Högmans domsaga att avgöra vem KU kommer att kalla. KU kallar så många personer de finner lämpligt, utan att fråga Högman om lov först.

Men att kalla statsekreterare Lennartsson är avgörande. Lennartsson är den statssekreterare som ansvarar för inrikespolitisk koordinering och det är i den funktionen som hon måste höras. Som ansvarig för inrikes koordinering är hon närvarande, själv eller via representant, vid de veckovisa möten som genomförs i regeringskansliet med samtliga departements statssekreterare. Att frågan har varit uppe bör betecknas som klarlagt, i varje fall i en trängre krets med framför allt S-märkta statssekreterare. Ann Linde fick uppenbarligen informationen först av alla och den kommunicerades sedan vidare till försvarsdepartementets Jan Salestrand samt näringsdepartementets Oscar Stenström, då statssekreterare till näringsminister Mikael Damberg.

Därefter drar dimbankarna in. Infrastrukturministern statssekreterare, Erik Bromander, skall ha fått informationen vid minst fyra separata tillfällen. Mycket kan sannolikt tillskrivas Bromander, som fick avsked efter ett väl extensivt resande med avsteg från resereglementet, men att inte föra så pass avgörande information vidare är sannolikt inte ett beslut han fattat på egen hand. Om det finns medel att tvinga Erik Bromander, som fortfarande uppbär uppsägningslön som statssekreterare fram till hösten 2018, till KU är okänt men han har egentligen bara en enda utestående sak att redogöra för:

“Berätta och beskriv hur det gick till när beslutet togs att inte informera infrastrukturministern. Om du var ensam eller vilka som var med dig. Beskriv vilka som tog det beslutet och i vilket sammanhang. Om du fick order, uttalat eller implicit, eller inte”.

Samtliga statssekreterare, med undantag från Jan Salestrand, lever på ett mandat på att de är godkända av duon Lennartsson – Persdotter. Kristina Persdotter är statsministerns stabschef. Detta är inget nytt för regeringen Löfven.

Per Nuder var mycket tydlig med synen på denna villkorade anställning när han var statssekreterare för Göran Persson. Efter valet 2002 genomfördes en kick-off på Seglarhotellet i Sandhamn där Nuder istället för att hälsa välkomna påminde alla deltagare att de befann sig där på hans nåder. Ett misstag och deras karriärer skulle i bästa fall återfinnas för framtida studier som en fotnot i ett protokoll. Statssekreteraren för inrikes koordinering är, vid sidan av stabschefen, regeringens mäktigaste tjänsteman. Nuder styrde regeringskansliets politiska tjänstemän med samma järnhand som Persson styrde sina ministrar.

Lindbergs och Aftonbladets roll, oavsett om den är självpåtagen eller ombedd, ser ut att vara att skjuta fokus bort från Ygeman. I SVT Aktuellt under gårdagen påstod han i debatt med Sakine Madon att Ygeman inte hade någonting med Transportstyrelsen att göra. Ett direkt faktafel men tydlig indikation på hur regeringen via olika ombud sätter upp försvarslinjerna.

Ygeman hade, som inrikesminister, ett särskilt ansvar för krisledningen. Som chef för inrikesdepartementet dessutom ansvarig för den myndighet, Säpo, som slog larm först. Hur Lindberg resonerar när han påstår att Ygeman står utanför händelseförloppet är med andra ord inte klarlagt heller men är ingenting för KU att granska.

Regeringen, och dess opinionsbildare, spelar ett högt spel med Ygeman i potten. En alltför hård försvarslinje i KU kring den person som skall sy ihop de riksdagsunderlag som regeringen behöver för att driva igenom bland annat höstbudgeten kommer öka konflikterna i hela riksdagen. En person som är beroende av en så mild kritik som möjligt för att kunna komma tillbaka till den utlovade posten som minister.

Sista ordet är därmed långt ifrån sagt. Turerna kring Transportstyrelsens IT-upphandling kommer förfölja regeringen fram till riksdagsårets avslutning i juni 2018. Det enda som regeringen, och Ygeman, kan hoppas på är att Alliansen fortsätter att visa lika låg konstitutionell kompetens och spela sin kort lika dåligt som hitintills.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se