Medborgarplatsen. Cirkeln sluts. Politisk akrobatik

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 10 Aug 2017 2017-08-10
E-post 0

Demonstrationen på Mynttorget i Gamla Stan, som organiserar migranter som fått avslag på sina asylansökningar, flyttar nu till Medborgarplatsen på Södermalm av säkerhetsskäl efter att ha attackerats, vilket mycket tyder på, av Nordisk Ungdom. Migranterna hade sökt tillstånd för manifestationen i slutet av förra veckan, men demonstrationen har hittills inte varit tillståndsgiven.Tisdagens demonstration vid Mynttorget saknade därmed tillstånd. Men ett sådant är nu ordnat enligt Expressen fram till den 23 augusti, dagligen mellan 08-22. Medborgarplatsen. Cirkeln sluts.

Fatemeh Khavari, migranternas talesperson första utsago att tillstånd var givet visade sig därmed inte stämma. Gruppen som kallar sig Ung i Sverige har skickat in ett brev till Mikael Ribbenvik, där de skriver att Afghanistan inte kan betraktas som säkert. Migranterna som sittstrejkar låter sig inte blidkas av Migrationsverkets officiella kommentar.

”När det gäller säkerhetsläget följer Migrationsverket hela tiden utvecklingen i Afghanistan, och vår bedömning är att läget i landet är allvarligt och att det har försämrats det sista året. Men det finns fortfarande stora skillnader mellan olika delar av landet och vår bedömning är inte att konflikten nått en nivå där den drabbar alla i hela landet, alltså den nivå som krävs för att alla som kommer därifrån har rätt att stanna.”

Migranterna tänker fortsätta med sin manifestation på Medborgarplatsen tills generaldirektör Mikael Ribbenvik kommer och pratar med dem. Just Medborgarplatsen har i denna fråga en stark symbolik. Den första helgen i september 2015 samlades 15 000 personer på den platsen för att lyssna på bland annat statsministern. Grön ungdoms Eskil Engström menade då att vinden hade vänt i migrationsdebatten. Statsministern menade att

– Vi ska aldrig bygga murar för att skilja människor från människor. Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig. Mitt Europa bygger inte murar. Om vi bär denna uppgift tillsammans då kan vi göra skillnad för människor, alla EU-länder måste hjälpa till.

Nu flyttar demonstrationen till denna plats som blev symbolen för 2015 års öppna gränser. Den flyttar med sina liggunderlag, kuddar och filtar från Mynttorget rakt in i surdegsbältet på Södermalm i Stockholm. Sveriges journalisttätaste stadsdel. På samma sätt som journalister dagligen, fram till den 23 augusti, kommer se dessa migranter sittstrejka på samma sätt kommer de leva med polisbevakning, en spänning i luften och alla de följdeffekter som manifestationen kommer föranleda. Även väljaropinionen i valkretsen Katarina 1 – Björns Trädgård bör påverkas. I valet till riksdagen 2014 fick den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus 52 procent av rösterna i denna valkrets. Bara Feministiskt Initiativ fick 11,64 procent av rösterna.

Men kommer Mikael Ribbenvik komma ner och lugna stämningen? Sannolikheten bör betecknas som begränsad då han inte har något mandat från regeringen. Källor inom Regeringskansliet uppger att tillsättningen av Ribbenvik, efter den tidigare generaldirektören Anders Danielsson, var en eftergift till Miljöpartiet. Ribbenvik ansågs stå Miljöpartiets och den globalistiska falangen inom Socialdemokraterna närmast men mötte motstånd inom bland annat finansdepartementet. Lösningen blev att finansdepartementet kommer lägga sista handen vid rekryteringen av Ribbenviks efterträdare som överdirektör. En rent kameral funktion som skall hålla igen Migrationsverkets kostnader och mer eller mindre fjärrstyras direkt från finansdepartementet. Den öppna plånbokens politik är över.

Detta slår igenom redan idag, Ribbenvik är mer lågmäld än tidigare i dessa sammanhang. Signalerna från finansdepartementet går inte att missförstå. Ledarsidorna har fått ta del av mail mellan departementen som vittnar om den frustration som finansdepartementet känner inför den slappa styrning som Migrationsverket lytt under. Inför 2018, eller i höstbudgeten 2017, kommer det inte finnas några som helst utrymmen från finansdepartementet att öppna för amnestier åt hela eller delar av de migranter som idag sittstrejkar. Språkvalet i mailen, som bäst kan beskrivas som “mustigt”, lämnar inga blottor eller något som helst utrymme för missförstånd eller alternativa tolkningar.

Regeringen vill  även att asylsökande ungdomar som fyller 18 år ska få stanna i kommunen de bor i. Därför får kommunerna ett tillfälligt bidrag, men enligt kommunerna räcker pengarna bara till ett fåtal ungdomar. Slås det totala bidraget på 195 miljoner kronor på de 8 351 asylsökande ungdomarna som enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting är aktuella, skulle det i genomsnitt bli lite drygt 23 000 kronor per ungdom i extra bidrag för kommunerna, vilket enligt SKL täcker kostnaden i ungefär en månad för de dryga 8 000 ungdomarna. Resten av kostnaderna kommer belasta kommunernas socialtjänstbudgetar i första hand, i andra hand den reserv som varje kommunstyrelse har för oförutsedda utgifter. I tredje han väntar skattehöjningar eller omprioriteringar i liggande budget.

En ödets ironi nu när cirkelns sluts just på Medborgarplatsen. För nära två år sedan fanns inga gränser på den svenska generositeten och gästfriheten. Idag, två år senare, pågår arbete för att minimera statens kostnader och rulla tillbaka så många som möjligt till sina ursprungsländer samt rulla över det som inte går på kommunerna.

Medborgarplatsen. Cirkeln sluts. Politisk akrobatik.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se