Transportstyrelsen: Lennartsson kan vägra delta i KU:s utredning

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Tisdag 29 Aug 2017 2017-08-29
E-post 0

Emma Lennartssons avskedsansökan hanterades på ett extra regeringssammanträde sent på söndagseftermiddagen. Hon slutade med omedelbar verkan och får inget avgångsvederlag. Emma Lennartsson vill inte gå in på några detaljer om vilka som deltagit i de aktuella mötena där hon ska ha fått information om situationen på Transportstyrelsen, hur ofta denna form av samordnings- och informationsmöten brukar äga rum eller vilka ämnen som tas upp eftersom det omfattas av sekretess. Intervjun med Lennartsson i DN kan dessvärre bli det sista såväl KU som väljarna ser av henne.

– Det är självklart något som oppositionen kan få reda på via KU men det är inget som vi berättar öppet om i medierna. Jag vill inte gå in på några detaljer. Men jag kan säga att det inte finns någon annan i statsrådsberedningen som haft annan information än den jag har haft.

Lennartssons version, som publicerad i DN, kan komma vara det sista allmänheten hör av den före detta statssekreteraren och statsministerns närmast förtrogne. Lennartsson kommer inte kunna höras av riksdagens konstitutionsutskott, KU.

Efter att Maud Olofsson, C, avgått efter turerna kring Nuon-affären,  Vattenfalls kritiserade köp av nederländska Nuon, och även lämnat politiken blev Olofsson kallad av Konstitutionsutskottet. Olofsson vägrade infinna sig då det inte fanns några tvångsmedel eller tvingande regelverk. En förändring utlovades, att även statsråd som har lämnat regeringen ska infinna sig när riksdagens konstitutionsutskott kallar till utfrågning. KU förväntades slå fast detta 2015 men riktigt så blev det inte. KU lät utreda och kom att välja en annan väg.

Utredarens slutsatser presenterades i rapporten 2015/16:RFR1 Statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning. Konstitutionsutskottet delade utredarens, Bertil Wennberg före detta kanslichef för KU, slutsatser och uttalade att det förväntar sig att statsministern i samband med regeringsbildning ställer sådana krav på att tillträdande statsråd åtar sig att medverka i utskottets granskning också efter att de har lämnat uppdraget som statsråd. Dessa åtagandena ska avfattas skriftligt så att de kan följas upp på ett tillfredsställande sätt (bet. 2015/16:KU10). Vid en uppföljning av detta vid regeringsombildningen den 25 maj 2016 visade det sig dock att statsministern inte följt det nya regelverket, med skriftlig dokumentation, och menade att det räckte med muntlig trots att KU reglerat om skriftlig (bet. 2016/17:KU20). Regeringen fick kritik för att inte fullföljt eller heller hörsammat den överenskommelse som ett enigt KU, samtliga partier, kommit fram till.

Ansvaret för att samla in dessa försäkringar, som reglerats av ett enigt KU, bör han fallit på stabschefens lott. Stabschefen fram till och med i söndags var Kristina Persdotter, idag har Persdotter ersatt Lennartsson som statssekreterare. Persdotter har, enligt journalistkollegor på andra plattformar och tidningar, konsekvent vägrat låta sig intervjuas och undvikit media sedan tjänstemännens ansvar i turerna kring Transportstyrelsen blivit kända.

Den blocköverskridande överenskommelsen, som även innefattade Sverigedemokraterna har en stor brist. Den reglerar endast statsrådens skyldigheter, även efter det de lämnat sin tjänst, att ställa upp på KU-förhör.

Överenskommelsen omfattar inte statssekreterarna, pressekreterarna, stabs- och planeringschefer, budgetchefer eller alla andra politiska tjänstemän i regeringskansliet.

Lennartsson har rätten att neka till att medverka och riksdagen har ingenting att säga vidare om det. Om KU skall kunna gå i mål med granskningen, och även kunna höra Lennartsson, hänger det på Lennartssons välvilja. Lennartsson entusiasm, som entledigats utan avgångsvederlag, bör sannolikt bedömas som begränsad. Hon har lämnat det offentliga livet och är nu att betrakta som en privatperson i mängden. Privatpersoner kan inte tvingas att vittna i KU. Hennes efterträdare, den förre stabschefen, Kristina Persdotter går däremot att kalla så länge hon är i tjänst som politisk medarbetare i regeringskansliet. Persdotter bör även kunna uppmanas av sin chef, statsministern, att svara på frågor från media så länge hon uppbär en så pass hög politisk tjänst.

Men att detta riskerar påverka kvaliteten på KU:s granskning bör vara ställt utom rimligt tvivel. 

 

 

Källmaterial:

Enligt länkar samt då främst bet. 2016/17 KU20. Ett särskilt tack till den kompetenta och tålmodiga personalen på KU kansli. Ett kansli som genomsyras av det goda samarbete som finns mellan partierna i KU och som är ett direkt resultat av att Andreas Norlén, M och ordförande, samt Björn von Sydow, S och vice ordförande, delar grundsyn på KU:s roll. Att KU skall vara ett granskande organ och inte en arena för partipolitiskt skyttegravskrig.

Beslutet att låta KU följa sina rutiner genom att sakta men säkert granska turerna kring Transportstyrelsen inom ramen för KU ordinarie verksamhet togs enhälligt. Att snabba på, och ge just denna granskning ett snabbspår, skulle innebära alltför stora risker för att kunna vidmakthålla såväl kvalitet som samarbetsklimat.

KU har aldrig tidigare, i modern tid, fungerat så bra som nu vilket slår igenom på kansliets fasta personal.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se