UD – Journalisters aldrig sinande guldgruva

Photo: Public Domain Pictures on Pixabay
  • Fredag 18 Aug 2017 2017-08-18
E-post 0

I fem podcastavsnitt som produceras av Utrikesdepartementet samtalar journalisten Alexandra Pascalidou med utrikesminister Margot Wallström och fyra svenska diplomater om deras internationella uppdrag och Sveriges arbete i världen. Samtalen spänner över en mängd områden, som migration, arbetet i FN:s säkerhetsråd och Sveriges diplomatiska relationer med USA. Podden är UD:s första officiella podcast och programmen är en timma vardera. En podcast som inledningsvis, enligt UD egna kalkyler, kommer belasta statskassan med 150 000 SEK för fem avsnitt. 

För de fem podcastavsnitten debiterar Pascalidou 80 000 SEK exklusive resor, moms samt teknikkostnader vilket gör att kostnaden per avsnitt enbart för Pascalidous medverkan blir 16 000 SEK per avsnitt. För hela produktionen av de fem avsnitten har Utrikesdepartementet budgeterat 150 000 SEK, enligt besked per mail, eller 30 000 SEK per avsnitt. 30 000 SEK per avsnitt inkluderar Pascalidous kostnader, teknik, resor etcetera. I podcastserien ingår även en resa till USA, New York, med allt, inklusive hyra av studio i New York, inkluderat. En studio av god kvalitet på Manhattan i närheten av FN:s högkvarter kostar mellan 500 USD och 700 USD per dag att hyra, exklusive produktionspersonal. För enklare standard och kvalitet kan priset pressas till 50 USD per timme.

Att valet föll på Pascalidou är inte märkligt alls. Pascalidou ger i den allmänna debatten ett tydligt intryck att hon ligger åsiktsmässigt nära dagens politiska UD-ledning. Detta bör nu anses förstärkas med podcasten som en mer formell koppling då hon handplockats utan konkurrens. Pascalidou är även verksam som programledare på Sveriges Radio som programledare i andra sammanhang trots att Sveriges Radio enligt sändningstillståndet skall präglas av stark integritet och att hela tiden stå självständigt från staten. Hur Sveriges Radio kommer bedöma Pascalidous uppdrag på UD och tydliga koppling till regeringen efter att podcastserien sänts får höstens och valåret 2018 års programtablåer på SR vittna om.

En erfaren journalist och programledare av Pascalidous snitt i motsvarande ålder har på Sveriges Radio en månadslön på 45 000 SEK.  Genom Journalistförbundets frilanskalkylator, som räknar in sådant som att kompensera för sjukdagar, overheadkostnader, ej debiterbar tid (endast 108 dagar av 250 arbetsdagar per år beräknas vara debiterara för en genomsnittlig frilansjournalist) hamnar dagarvodet på 7 803 SEK och timarvodet på 975 SEK. Pascalidou debiterar därmed ut mer än 100 procent mer än vad motsvarande frilansjournalist med en lönenivå i den högre kategorin på Sveriges Radio skulle göra enligt SJF om varje entimmesavsnitt beräknas ta en dag att genomföra. För ett avsnitt av podcasten debiterar Pascalidou i praktiken mer än 16 timmars arbete för ett program om en timme om det beräknas på en månadslön om 45 000 SEK.

Utrikesdepartementet har tydliggjort att de anser att Pascalidous namn och varumärke ger nödvändig stjärnglans och varit värt minst fyra gånger mer än vad motsvarande produktion, generöst räknat, annars skulle kostat skattebetalarna om debiteringen legat i linje på vad branschen ligger på i övrigt för motsvarande.

Avtalet mellan Pascalidou och UD hamnar under den beloppsgräns om 100 000 SEK som skulle kräva att UD tog in flera anbud enligt UD:s eget regelverk. Men. Till den budget om 80 000 SEK kommer kringkostnader om 70 000 SEK varför totalbeloppet hamnar över den beloppsgräns som kräver att fler anbud tas in. Uppdelningen av kostnader, att UD tar i praktiken hälften av produktionskostnaderna direkt, kan tolkas som ett sätt att runda upphandlingsreglementet och är enligt Konkurrensverket tveksamt. Skulle UD sedan välja att direktupphandla fler avsnitt av Pascalidou, i paket om fem vardera, för att ligga under 100 000 SEK per upphandling kan detta visa sig vara ett ännu tydligare avsteg än det genomförda projektet. Dels avsteg mot det egna upphandlingsreglementet, dels stå i strid mot Konkurrensverkets regelverk som i sin tur baseras på EU-direktiv.

Det finns dock ett kryphål för regeringen då LOU, lagen om offentlig upphandling (2016:1145) , särskilt reglerar mediatjänster:

20 § Denna lag gäller inte för upphandling
1. som ska genomföras av en leverantör av medietjänster och som avser anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial avsett för medietjänster, eller
2. som avser sändningstid eller program inom radio- och tv-området som ska tillhandahållas av en leverantör av medietjänster.

Regeringen, UD i detta fall, kan med andra ord kunna hävda att lagen står över de egna upphandlingsreglementena. Vilket då leder till frågan om vad vi ska ha upphandlingsregler till. Detta leder ofrånkomligt till att Regeringen i allmänhet och UD i synnerhet kan fortsätta vara en guldgruva för journalister.

 

 

Källmaterial:

Bifogat, som inbäddat Slide-share dokument, finns avtalet med Pascalidou genom bolaget Frontkick AB. År 2016 omsatte Frontkick AB 2 207 000 SEK samt hade tillgångar på 5 864 000 SEK varav anläggningstillgångar på 4 975 000 SEK.

Regeringskansliets riktlinjer för direktupphandling finns på Ledarsidorna.se konto på Slide-share som du finner här. På kontot finner du även andra handlingar som Ledarsidorna.se laddat upp sedan starten för att öka transparensen i  rapporteringen genom att scanna in samt ladda upp och publicera visst källmaterial.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se