Amnestys rapport: Ett Palestina på väg mot total diktatur

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Onsdag 6 Sep 2017 2017-09-06
E-post 0

I Mellanöstern och Nordafrika (MENA) styrs Sidas arbete av två strategier, en regional MENA-strategi och en specifik strategi för Syrienkrisen. Två strategier som båda fokuserar på mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati, men också är anpassade efter regionernas utveckling och det aktuella läget. Biståndet till Palestina uppgick 2016 till 490 MSEK. Amnesty International publicerade i förra veckan en rapport där framstegen redovisas i bland annat Palestina. En rapport som inte vare sig UD eller svensk media uppmärksammat.

För att komma till rätta med problemen kring mänskliga rättigheter (Human Rights) inrättade Sverige tillsammans med Schweiz, Danmark, Norge och Nederländerna ett sekretariat för mänskliga rättigheter. Sekretariatets uppgift är att ta in ansökningar om stöd från lokala MR-organisationer och sedan utifrån givarländernas gemensamma kriterier presentera förslag på vilka som ska få stöd. Sekretariatet följer också upp de bidrag som ges och fungerar som dialogparter för de lokala organisationerna. Ledarsidorna.se och Världen Idag har tidigare rapporterat om att såväl Schweiz som Danmark fryst sitt bistånd och att Norge, en av ursprungsländerna, begärt pengarna tillbaka för projektet. 18 av de 24 mottagarorganisationer  erkänner inte Israels existens och har heller inte accepterat tvåstatslösningen.

Mänskliga rättigheter omfattar även sådant som demokrati och yttrandefrihet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer tas särskilt upp som ett prioriterat område i regleringsbrevet för 2017.

För Palestinas vidkommande borde utfallet av det svenska biståndet, 2016 betalades 490 MSEK ut, vara en dyster läsning. Palestinas president Mahmoud Abbas är för närvarande inne på sitt trettonde år vid makten på en fyraårig mandatperiod. Abbas valdes till president 2005 på en mandatperiod på fyra år. Sedan dess har inga val genomförts. Arbetet med Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat i Ramallah på Västbanken, att stärka de mänskliga rättigheterna, visar idag samma resultat. Amnesty International redovisar de senaste årens utveckling i sin senaste rapport.

President Abbas antog, genom dekret och utan att fråga det palestinska parlamentet innan, Electronic Crimes Law. Sedan lagen börjat gälla (den sjunde juni 2017) har den tillämpats sex gånger.

Lagen bryter mot internationell rätt samt kränker de palestinska medborgarnas rätt till yttrande- och siktfrihet konstaterar Amnesty International. Inte heller elektronisk lagring av data är längre tillåtet. Även mötesfriheten inskränks kraftigt vilket framgår av rapporten där PA, som den palestinska myndigheten i Ramallah förkortas till, förbjöd en turkisk pan-arabisk organisation som även organiserar kurder att genomföra ett möte på palestinskt territorium. Lagstiftningen öppnar för, och tillämpas för, att med repressiva åtgärder begränsa rättigheter för etniska, religiösa och nationella minoriteter.

De svenska skattebetalarna sänder varje år, genom Sida, ett avsevärt bistånd till PA och Palestina. Ett bistånd utan egentliga krav annat än att säkerställa den positiva relationen med Mahmoud Abbas och PA.

Skapandet, på svenskt initiativ, av International Humanitarian Law Secretariat i Ramallah, med den verksamhet som det resulterade i, och president Abbas senaste dekret är ett direkt resultat av hur Sida och UD styr det svenska bidraget till fred mellan Israel och Palestina, det palestinska folkets rättigheter samt stabilisering av situationen i Mellanöstern.

 

Källmaterial:

Amnesty Internationals rapport daterad den 23 augusti 2017 samt tidigare artiklar länkade i texten.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.