Budgeten: Ett avsteg från socialdemokratisk tradition

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 21 Sep 2017 2017-09-21
E-post 0

Mer i plånboken för de allra flesta. Så kan regeringens budget sammanfattas. En utpräglad valbudget med generösa löften till stora väljargrupper. Budgetens rubrik ”investera för framtiden” skulle lika gärna kunna ersättas med ”investera för valrörelsen”. Siktet är inställt på nästa års val. Med 40 miljarder kronor i satsningar hoppas regeringen kunna sitta kvar vid makten.

Mats Knutsson, SVT, menar att det snarare är att investera i en valrörelse vilket bör vara närmare sanningen. Budgeten är tung på bidrag, i många fall utan krav på motprestation. Biståndet, som nu ligger en tiondels promille under en-procentsmålet, är belysande. Trots att Sverige löpande sänder bistånd till Afghanistan så ställs inga egentliga krav på motprestation, som att vara mer behjälpliga i att ta emot de migranter som fått avslag på sina ansökningar om asyl eller uppehållstillstånd. Vid varje tillfälle frågan om krav på motprestation reses avfärdar biståndsminister Isabella Lövin fortsatt diskussion. Lövin vägrar konsekvent ens diskutera frågan. Såväl Vänsterpartiets som Miljöpartiets inflytande på budgeten är uppenbar.

En klassisk socialdemokratisk budget, med inspiration från Nils Karlebys ”Socialdemokratin inför framtiden” hade kunnat innefatta något helt annat. Förutom att börja återställa pensionärernas villkor borde en sådan budget fokuserat på den eftersatta infrastruktur som är garanten för framtida produktion. Det finns inget motsatsförhållande i att renovera vägnät, järnvägsnät eller IT- och elnät och bidrag för stora grupper. Många av momenten är personalkrävande och kräver inte någon tyngre utbildningsinsats som att kratta ut asfalt, dra kabel, dirigera trafik vid byggen eller andra enklare moment. En ovärderlig komponent för en nyanländ att börja komma i kontakt med den svenska arbetsmarknaden istället för den svenska bidragsindustrin.

“Gör din plikt, kräv din rätt”

I just den ordningen, ingen annan, sammanfattar svensk traditionell socialdemokrati och arbetarklassmoral. Något som inte återspeglas i den lagda statsbudgeten.

Bidrag, i många fall utan krav motprestation, investerar inte i framtiden. Förstärkt infrastruktur gör det. Att vara noga med de 43 MDR SEK är extra viktigt då vi idag bör börja ana slutet på högkonjunkturen. En högkonjunktur som inte återspeglas alls i budgetarna på den kommunala nivån – en nivå som präglas av besparingar och neddragningar. Att det finns 43 MDR SEK i reformutrymme idag är ingen garanti för att dessa miljarder skulle kunna ligga på en permanent nivå inom bara ett par år. Att öka statens fasta och löpande åtaganden i slutet på en högkonjunktur på makroplanet, är att ta en stor risk som är förknippad med otaliga osäkra variabler. 43 MDR SEK i reformutrymme idag kan mycket väl komma följas upp med motsvarande sparbeting 2020 eller 2021. Hushållen, som uppbär de ökade bidragen, kommer ha svårt att anpassa sig nedåt i kostnadsmassa.

Regeringen agerar som när en person som får ett ettårsvikariat drar på sig nya lån med förhoppningen om att den tillfälliga löneförstärkningen blir permanent.

Stefan Löfven vek sig både för den interna identitetsvänstern men även för Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Han hade valet att lägga en socialdemokratisk budget inspirerad av Nils Karleby men valde en annan väg.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se