Flyktingmarschen till Haparanda: Varför inte “touch and go”?

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 7 Sep 2017 2017-09-07
E-post 0

Trots EU-kommissionens besked på onsdagen att Sverige inte får förlänga gränskontrollerna överväger regeringen ändå att behålla kontrollerna ”på annan legal grund”. Det säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) till DN. Men hur pass väl gränskontrollerna fungerar vittnar det senaste dygnet i Haparanda om efter protesterna i Finland. ”En annan legal grund” hjälper föga när inte ens dagens lagrum tillämpas.

Den planerade massflykten från Finland är en protest mot att Finland utvisar människor till Irak. De som planerar att ge sig ut på marschen, som Merit Wager var före alla andra att rapportera om, ska mestadels vara irakiska flyktingar som upplever att landet bedriver en omänsklig asylpolitik och därför vill pröva lyckan i ett annat land.

På frågan om vad som händer om de väljer att gå över gränsen svarar Ulf Wallin, biträdande insatschef vid polisen:

– Då kommer vi att stanna dem och fråga vilka de är och sedan hänvisa dem till olika transportmedel, sedan lämnar vi över ärendet till Migrationsverket. Vi har fri rörlighet mellan gränsen så det finns inget stopp.

Vid 14-tiden under onsdagen gick merparten av demonstranterna, drygt 40 personer, över gränsen till Sverige för att söka asyl rapporterar SVT.

– Det gick lugnt och fredligt till, inga störningar överhuvudtaget. Så Migrationsverket tar nu över processen, säger Wallin vidare.. Efter att de främst irakiska flyktingarna passerat gränsen sattes de asylsökande på buss till Migrationsverkets anläggningar i Boden.

Polisen i Bodens resonemang är lika märkligt som Stockholmspolisens oförmåga eller ovilja att tillämpa gällande lag. Som Utlänningslagen. Stockholmspolisen har inte genomfört någon inre gränskontroll, eller ID-kontroll, av demonstranterna som idag flyttat från Medborgarplatsen till Norra Bantorget. Trots att det kan finnas skäl för misstanke om att det bland demonstranterna återfinns enskilda som, efter lagakraft beslut och dom, saknar uppehållsrätt i Sverige.

Polisen i Boden tillämpar heller inte gällande lagrum, trots att möjligheten finns. I Bodenpolisens fall bör det finnas fog för att utreda om medvetna avsteg gjorts från gällande lag. För irakiska medborgare är inte gränsen öppen. För irakiska migranter gäller visumtvång vid passage av gräns inom EU, dessutom skall de som har en har en pågående asylprocess, som inte avslutats i högsta instans, i ett annat EU-land återföras dit. Har den enskilde ett avslag på sin asylansökan i ett annat EU-land så skall han eller hon avvisas till sitt ursprungsland. Nu kom alla dess samlat varför en enklare sortering på plats inte borde varit ett hinder. Speciellt inte med den finska gränspolisen lätt till hands..

Polisen i Boden är precis lika hård och bestämd i att tillämpa Utlänningslagen och Dublinförordningen som sina kollegor vid Medborgarplatsen i Stockholm. Ingen av dessa bör vara omedvetna om att det finns lagrum att agera inom samt att det inom respektive grupper som dessa poliser stått och tittat på under tystnad ingår personer som saknar uppehållsrätt och därmed kan utvisas utan att behöva passera Migrationsverket. Dock har någon chef hållit tillbaka den order om att genomföra identitetskontroller som polisen är skyldig att utföra om det finns misstanke.

Besöket i Haparanda för de protesterande borde, om lagarna fungerat som tänkt, kunna ha blivit en ”touch and go”. Antingen för omedelbar vidarebefordran till Irak eller tillbaka till Finland för slutligt avgörande. Eventuell status, ett lagakraft avvisningsbeslut, hade sannolikt med viss lätthet kunnat avgöras på plats då telefon finns samt att den finska gränspolisen fanns närvarande med tillgång till sina register. Inte till Migrationsverkets anläggningar i Boden. Men så blev det inte. Vad Morgan Johansson egentligen menar med gränskontroller är okänt med tanke på hur gällande lagstiftning nu tillämpas i såväl Stockholm som Haparanda.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se