Frihet under ansvar – är en ny alkoholpolitik möjlig?

  • Torsdag 28 sep 2017 2017-09-28
E-post 0

Diskussionen har pågått i flera år – och kanske är vi nu framme vid en historisk tidpunkt i vårt lands historia där vuxna människor faktiskt kan betraktas som fullt ut ansvariga och myndiga, också när det handlar om intag av alkoholhaltiga drycker.

Jag talar naturligtvis om vårt statliga alkoholmonopol. Alliansen och SD är för en uppluckring i alkoholmonopolet och är positiva till att tillåta gårdsförsäljning av öl på mikrobryggerier samt egentillverkat vin på vingårdar. I våras enades fullmäktige i region Skåne om att föreslå för riksdagen att tillåta gårdsförsäljning på vingårdar i Skåne under en testperiod på tre år.

Liberalerna, som drivit frågan i Skåne tillsammans med övriga allianspartier, menar att det är ett sätt att värna landsbygden. Gårdsbutiker med allt från hallonsaft och getglass till lammkött och fårskinn blomstrar på den skånska landsbygden, och visst vore det ett trevligt tillskott med små butiker som saluför skånskt vin och skånsk öl?

Det tycker inte Göran Persson, Göran Hägglund och Bengt Westerberg. I en bister text på DN debatt menar de att ”gårdsförsäljning av alkohol är fel väg till en levande landsbygd”. De oroar sig för folkhälsan, och, får man förmoda, Systembolagets monopolställning. Föga förvånande delar Magdalena Gerger, vd för systembolaget (en post som f ö Göran Perssons sambo Anitra Steen tidigare hade…) Göran, Göran och Bengts oro. Ja, Gerger är så orolig att hon sänt brev till samtliga riksdagsledamöter och dessutom spenderat stora summor av skattebetalarnas pengar för att annonsera i inte mindre än 56 tidningar. Budskapet? Att alkoholmonopolet måste värnas. En vag känsla av att Gerger talar i egen sak infinner sig onekligen. Lite udda är det väl ändå att en myndighet ägnar sig åt lobbyverksamhet?

Också Daniel Swedin på Aftonbladets ledarsida oroas.  Swedin menar att Moderaterna ”tar till flaskan” för att fiska röster. Idén om gårdsförsäljning av vin och öl är alltså, enligt Swedin ett billigt knep för att locka törstiga väljare. Där har han fel.

Viljan att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerat vin och öl är faktiskt i grunden en ideologisk fråga. Dels handlar det om att uppmuntra företagsamhet, inte minst på landsbygden, men framförallt handlar det om något annat: Det handlar om att betrakta vuxna människor som autonoma individer, som män och kvinna med ett eget ansvar för sina liv – också för sin alkoholkonsumtion.

Alkoholmonopolet är ett uttryck för en paternalistisk syn på människan som rimmar illa med tron på individens frihet och ansvarighet.

Hur går det med folkhälsan då? Enligt nordisk alkoholfakta ligger Finland, ett land med statligt alkoholmonopol, i topp både när det gäller alkoholkonsumtion, 10,8 liter ren alkohol per person och år, och i alkoholrelaterad dödlighet. På andra plats i konsumtionsligan återfinner vi Danmark, ett land där man kan köpa alkohol i vanliga butiker, med 9,3 liter alkohol per person och år. Sverige kommer trea.

Vi dricker i genomsnitt 9,2 liter alkohol om året. Inte någon större skillnad i alkoholkonsumtion mellan Sverige och Danmark alltså, trots den större tillgängligheten i vårt södra grannland.

Hur går det med de ungas drickande då? Enligt flera studier har alkoholkonsumtionen bland unga i Sverige sjunkit. Detta har dock, enligt forskarna, ingenting med vårt statliga alkoholmonopol att göra. De tror att det handlar om en ”hälsotrend” bland unga där alkohol ses som ofräscht, samt om effekter av de upplysningskampanjer som riktats till unga och deras föräldrar angående alkoholens faror. Vidare tror forskarna att en viktig förklaring till att unga dricker mindre är att de umgås på andra sätt där alkoholen inte står i centrum.

Attityder tycks alltså vara viktigare än tillgänglighet när det gäller alkoholkonsumtion.

Vi ska inte heller glömma att vi har en rejält tilltagen alkoholskatt. Den lär inte påverkas av förekomsten av gårdsförsäljning av vin och öl – och min gissning är att alkoholskatten fortsättningsvis kommer att ha en dämpande effekt på konsumtionen.

 

Ann Heberlein

David Tennier, “Krogscen”, 1658.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se