SR rapportering om moderaterna reser frågan om behovet av neutralitet

Photo by Alexas Photos on Pixabay
  • Lördag 2 Sep 2017 2017-09-02
E-post 0

Sveriges Radio och Sveriges Television har en särställning inom media, de ingår bägge i vår krishanteringsberedskap. Vår första och sista försvarslinje vid samhällskriser, olyckor och angrepp. Public Service används bland annat för att sprida viktiga meddelanden till allmänheten. Vid flertalet tillfällen det senaste året har dessvärre uppenbara brister blivit tydliga och inte sällan har indirekta felaktigheter förekommit samt att risken är att journalisternas och redaktionernas kollektiva värderingar kommit med i nyhetsformat.

Det senaste exemplet med sammanfattningen av Ulf Kristerssons politiska karriär bör betecknas som ett lågvattenmärke i Sveriges Radios historia. Ett lågvattenmärke som blottlade en grundläggande problematik i relationen till läsare, lyssnare och licensbetalare. Journalistens och redaktionens politiska hemvist.

Kent Asp, docent i statsvetenskap, har under 30 år forskat på hur svenska massmedier bevakar valrörelser.  Han disputerade år 1986 med avhandlingen Mäktiga massmedier. Avhandlingen har sedan dess betraktats som närmast ett standardverk för politisk opinionsbildning och mediernas makt i samhället.

Asp har låtit mäta journalisters partisympatier 2011-2012 och slagsidan mot vänsterblocket i svensk politik blir då tydlig. Hela 71 procent av journalistkåren uppgav att de sympatiserade med S, V, MP eller F!. Myten om ”vänstermedia” är mer än en myt även om höger-vänsterskalan sannolikt idag bör ersättas med en annan definition.

Att politiska, eller religiösa, övertygelser präglar en persons sätt att selektera information och uttrycka sig är ofrånkomligt. Att journalister skulle vara undantagna denna regel är att tro på för mycket om människan. Och att värdegrundsjournalistik gjort inbrytningar på redaktionerna är ofrånkomligt. Idag är det inte endast JMK och JMG, journalistutbildningarna vid Stockholms respektive Göteborgs universitet som står för journalisters grundläggande utbildning. Flera folkhögskolor med bland annat religösa huvudmän erbjuder idag en kortare – tvåårig utbildning. Att i vissa fall värderingar inarbetats i kursplanerna finns det flera exempel på. En folkhögskola är extra tydlig:

Media Tro & Samhälle är en utbildning för dig som vill arbeta inom skriv, webb, radio och TV och där vara med och lyfta kristna frågor och värderingar.

En form av värdegrundsjournalistik ersätter numera allt mer den konsekvensneutrala journalistiken vartefter dessa gör insteg på redaktionerna. Över tid kommer dessa även återfinnas som redaktions- respektive nyhetschefer. Samhälls- och nyhetsjournalister lever dessutom i den politiska miljön och det är orimligt att dessa inte påverkar och påverkas av det den kontext de lever i.

Samma problematik återfinns i den akademiska världen, främst då inom disciplinen statsvetare. Statsvetare som inte sällan skall uttala sig som experter på allt från sommartal till opinionsundersökningar. Statsvetare som inte alltid presenteras med sina övriga uppdrag i ett kanske förmätet försök att framstå som neutrala. Ulf Bjereld, professor vid Göteborgs Universitet och med sin livskamrat Marie Demker utgör kanske de tydligaste exemplen. Bjereld är mer än professor, han är även ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet samt svenska ”Ship to Gaza” främsta affischnamn. Han har dessutom regeringens uppdrag att dels, som ordförande i nämnden för Samhällskunskap och Humaniora vid Vetenskapsrådet, att fördela statliga forskningsanslag, dels att utreda stöden till religiösa samfund.

Bjerelds politiska preferenser får fullt genomslag i fördelningen av statliga forskningsanslag inom samhällsvetenskap och humaniora. Forskning om rasistiska och högerextrema rörelse är överrepresenterad och annan forskning, som om jihadistiska och islamistiska miljöer i Sverige har fått stå tillbaka.

Bjerelds livskamrat Marie Demker är dekanus vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet men har en bakgrund som journalist vid Aftonbladet och, Tidningarnas Telegrambyrå, TT. Bland sidouppdragen kan bland annat Frikyrkliga Forskningsrådet 2009-2011, ledamot av styrelsen för Teologiska Högskolan, Stockholm (2008-) samt Arena Idés vetenskapliga råd (2011-) räknas in. Demkers nätverk bland dagens redaktionsledningar är stort, dels genom sin roll som professor men främst efter åren på TT. De hon jobbade med då, som motparter och kunder till TT:s telegram är idag chefer på olika nivåer.

Som Dekan vid Göteborgs Universitet har Demker, genom sin plats i rektorns råd, en direkt möjlighet, till och med skyldighet, att styra verksamheten vid Segerstedtinstitutet som lyder direkt under rektorn och endast har en föreståndare. Ingen egen professor. Än. Även om både Bjereld och Demker har en historia längre ut till vänster, Demker som vänsterpartist och Bjereld som aktiv i KPML (r) återfinns bägge idag inom socialdemokratin och i den aktivt troende miljön genom sina sidouppdrag.

På samma sätt som det finns ett värde att känna till olika statsvetares politiska preferenser och historia när vi tar del av deras analyser finns det ett minst lika stort värde att politiska journalister, samhällsjournalister och nyhetsjournalister är öppna med sina partisympatier. Det blir lättare för läsaren att värdera, sortera och selektera i nyhetsflödet. Sveriges Radios lågvattenmärke i rapporteringen av nu senast om Ulf Kristerssons politiska historia har om inte annat gjort det tydligt.

Valrörelsen 2018 har börjat. En valrörelse som kommer präglas av polarisering, stigmatisering, alternativa fakta och direkt falska nyheter. Sveriges Radio, en central del av vår krisberedskap och vårt psykologiska försvar, har visat hur brutal och svåröverskådlig denna valrörelse kommer bli med den nya definierade lägstanivån.

Inför valet 2018 är det inte bara politiken och de politiska partierna som behöver granskas. Det kan finnas ett extra stort värde att lära känna både de politiska analytikerna och journalisterna bakom nyhetsförmedlingen lite närmare. De som selekterar och bestämmer vad som är en nyhet. Som var de står politiskt. Och kanske ställa krav på främst SR och SVT att deras journalister är öppna med sina partisympatier istället för riskera att det, som nu, slår igenom mer eller mindre försåtligt i de kanaler som även skall nyttjas i vår krisberedskap.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se