Svenska Kyrkan ägnar sig åt historierevisionism i direktsändning

Photo by Kalle Schärlund on Pixabay
  • Måndag 11 Sep 2017 2017-09-11
E-post 0

Runt 900 personer blev medlemmar i Svenska Kyrkan i augusti, nästan 400 fler än samma månad förra året, visar preliminära siffror. Ökningen är den största på 14 år, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Ett trendbrott menar vissa men sannolikheten är större än att det endast är en liten förändring på marginalen och som inte kommer påverka valutgången nämnvärt i kyrkovalet. Nettoförändringen är endast 500 personer, för lite att påverka annat än lokalt. Men att valet till nytt kyrkomöte kommer bli hårt vittnar om inte annat en av Svenska Kyrkans mest profilerade företrädare Anna Karin Hammars framträdande i SVT om.

Inför valet har Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna utsett varandra till huvudmotståndare och en debatt om att kyrkan skulle vara vänstervriden har blossat upp. Det var när Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, twittrade sitt tack till statsminister Stefan Löfven (S) efter IT-skandalen som debatten om kyrkans vänstervridning fick nytt liv vilket speglades i debatten med Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens nyheter, i SVT Agenda. Anna Karin Hammar, som representerade Svenska Kyrkan, hävdade i direktsändning att kyrkan varit närvarande i socialdemokratin från början vilket är en direkt felaktighet.

Socialdemokratin är sprungen ur en marxistisk sekulär samhällsanalys där kyrkan är en av de som anses vara förtryckare av arbetarklassen. Såväl andligt, intellektuellt som resursmässigt. Anna Karin Hammars hänvisning till Paulus romarbrev är en känd härskarteknik genom att försöka spela över den samhällsanalytiska modell som skapade socialdemokratin. Kristna, eller troende, socialdemokrater är dessutom en yngre företeelse än själva partiet. Broderskapsrörelsen, eller dagens Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, bildade sin första förening 1929. Partiet bildades 1889. Bakom partiet stod fackföreningsrörelsen och olika begravningskassor. Inte kyrkan vilket Hammar implicit påstår genom hänvisning till Romarbrevet. Av socialdemokraternas idag 89 000 medlemmar är cirka 2 500 medlemmar i Tro och Solidaritet enligt deras egna siffror eller c.a. tre procent av medlemsantalet. Trots den svaga representationen är Tro och Solidaritet permanent inadjungerade i partiets högsta exekutiva organ, det verkställande utskottet, enligt partistadgarna. Inte heller det är en konstruktion som funnits från början utan tillkom på senare halvan av 1900-talet. Brunne far med en direkt osanning i sin historiebeskrivning trots att präster som huvudregel bör hålla sig till sanningen.

Rent generellt bör religion hållas åtskilt från politik. En gammal insikt som den muslimske filosofen Ibn Rushd, i väst mer känd som Averroes, kom fram till under1100-talet. Ibn Rushd var bland annat livläkare åt kalifen vid den tiden. Ibn Rushd insikt baserades på att endast en sekulär statsbildning, befriad från religion, kan möta alla människor lika. Erfarenheterna från Alhambra-klostret, i Cordoba, innefattade bland annat det faktum att på en liten yta levde och samverkade de tre abrahamitiska religionerna sida vid sida. Det var först när dessa tre grupper lämnade religionen åt sidan de kunde möta varandra som jämlikar. Verksamheten vid Alhambra under perioden 700 fram till c.a 1200 e.v.t. (enligt vår tideräkning) brukar betecknas som ”The Golden Ages”, där vetenskapen inom framför allt Islam stod på sin absoluta höjdpunkt. Just därför att de religiösa inslagen tonades ner i just Alhambra-klostret.

Alhambraklostrets helgedom är utformad på ett sådant sätt att den kan nyttjas av alla de tre abrahamitiska religionerna. Muslimerna hade den vid fredagsbönen, judarna till kvällen och de kristna på söndagarna.

Idag har den Svenska Kyrkan ånyo ett nära samarbete med Ibn Rushd. Dock inte med det idéarv som borde förvaltats utan folkbildningsförbundet Ibn Rushd som tvärtom vill se ett större inslag av religiös intervention i samhällskroppen. Religion och politik har en inbyggd konflikt mellan sig.

De anser bägge att de har ett tolkningsföreträde i hur samhället skall organiseras vilket vi ser om inte i så enkla företeelser som badtider. Om män och kvinnor skall separeras på badhus eller inte. Att dessa separatistiska idéer är närvarande inom framför allt svensk radikal islam vittnar rapporterna om separation i skolbussar, gymnastik men även annat. Salahuddin Barakat, Islamic Center i Malmö, har dokumenterat separerat kvinnor och män med skärmväggar när han tidigare föreläst för muslimska studiecirklar. Ibn Rushds medlemsorganisationer, som IFIS och Sveriges Unga Muslimer har till Muslimska Familjedagarna bjudit in föreläsare med tydliga ortodoxa budskap om hur samhället bör utvecklas och IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige, tidigare ordförande Abderizak Waberi ville under sin tid införa Sharia-lag för svenska muslimer.

Kyrkovalet är ett viktigt val. Lika viktigt för Tro och Solidaritet som för Ibn Rushd-sfärens politiska inflytande. Med dagens alltmer utsuddade gränser mellan politik och religion har Svenska Kyrkan stärkt sitt inflytande över politikens innehåll och varit en av de mest inflytelserika aktörerna för dagens identitetspolitik. I socialdemokraternas fall allt dikterat av tre procent av medlemmarna.

Hur valet går är på tok för tidigt att uttala sig om då valdeltagandet i regel ligger under 20 procent. Allt kommer handla om i hur pass stor utsträcknig socialdemokraterna, idag dominerade av religiöst tankegods, kan mobilisera sina väljare. Och att valrörelsen är hård vittnar om inte annat Hammars historierevisionism om när hon i direktsändning skriver om arbetarrörelsen och socialdemokraternas historia. Utan att bli emotsagd.

Foto: Kalle Schärlund

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.