Svenska Kyrkan – en arbetsgivare utan gränser

Photo by Kalle Schärlund on Pixabay
  • Onsdag 13 Sep 2017 2017-09-13
E-post 0

Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, har under åtta månader försökt förhandla fram ett nytt avtal med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation, SKAO. SKAO:s delegation leds av Jösta Claesson vars agerande präglas av en del frågetecken om inte jäv, så om synen på arbete. Det nya avtalet som SKAO vill pressa igenom innebär i praktiken en sjudagars arbetsvecka för präster.

Att Svenska Kyrkan är en dålig arbetsgivare är känt. Så sent som 2005 toppade kyrkan antalet domslut i Arbetsdomstolen. Prästens arbetstid är dessutom oregelbunden, arbete på kvällar och helger är vanligt samt beredskap kan förekomma. Prästen arbetar oftast på söndagar men ska i gengäld vara ledig någon vardag i veckan.

Prästen har en varierad arbetsdag. Gudstjänster, dop och vigslar blandas med konfirmandgrupper och ungdomsträffar. Han eller hon möter människor i olika situationer i livet allt från glädjen vid dop och bröllop, till förtvivlan vid sjuk- och dödsbäddar. Undervisning och själavård blandas med kontorsarbete.

I brevet från KyrkA till alla medlemmar, inbäddat nedan, framgår att förhandlingsläget är låst. De villkor som SKAO vill införa är i många fall hårdare än för alla andra parter och rundar bestämmelserna om lagstadgad veckovila genom att utnyttja att präster tillhör den kategori som är undantagna detta i lagstiftningen eftersom de oftast är sina egna arbetsledare. Förhandlingarna leds av Jösta Claeson och ett av de medel som används är att fackförbundet Vision, som organiserar en fåtal präster, gått med på att förhandla bort de 15 fridagar som nu ligger i potten för SKAO medlemmar. I Claesons andra åtaganden, som till vardags verksamhetsledare anställd vid Stockholms Socialtjänst, ingår att han är medlem i just fackförbundet Vision där han är aktiv, bland annat som huvudskyddsombud.

Vision har, som i Svenska Kyrkans fall, gått med på den förhållandevis dramatiska arbetstidsförsämringar. Visions beslut att vika sig för SKAO används nu som argument när Claeson väl lämnat arbetstagarrollen i ett sammanhang och sitter som arbetsgivarrepresentant i ett annat.

Claesson har fått kritik för sina dubbla roller så sent som 2015 men låter meddela till Kyrkans tidning att han slår ifrån sig kritiken från KyrkA. Claesson säger till Kyrkans Tidning att han skulle ha tagit kritiken på större allvar om den kommit från något av de andra, större förbunden, Lärarförbundet eller Kommunal. Härskarteknik genom förminskning av motparten.

Svenska Kyrkans historia som arbetsgivare är kantad med domar i Arbetsdomstolen samt i detta fall indirekta jävssituationer. När arbetsgivarens representanter tydligt hamnar i jävssituationer och värderar sin fackliga motpart som mindre värd än andra fackförbund säger det även något om kyrkans värdegrund. Att vissa är värda mer att lyssna på än andra. Situationen som uppstått bör ses som deskriptiv hur stora problem som kyrkan är behäftad med. Att Claeson sedan i rollen som förhandlingsledare sitter på ett socialdemokratiskt mandat gör det inte lättare för vare sig kyrkan, arbetarrörelsen eller som nu, socialdemokraternas trovärdighet i kyrkovalet eller kampen för en god arbetsmiljö och att honorera sådant som arbetarrörelsen sedan mer än 100 år tillbaka, slagit hårdast för, en rimlig veckovila.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se