Sverigebilden: Rinkeby och Malmö – bilden som sprack

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Måndag 4 Sep 2017 2017-09-04
E-post 0

Svenska institutet arbetar som en tydlig representant för Sverige, svenska kompetenser, värden och erfarenheter utomlands. Tillsammans med Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, Kulturdepartementet, Business Sweden och VisitSweden (NSU – Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet) utvecklas och implementeras Sverigebildsstrategin – en gemensam strategi för att berätta om Sverige och svenska erfarenheter för olika målgrupper och genom olika kanaler. Bilden av Sverige förändras internationellt. Just Sverigebilden är bland annat kabinettsekreterare Annika Söders absoluta fokusområden. 

Att jobba med Sverigebilden i Donald Trumps USA blir en av de viktigaste uppgifterna för karriärdiplomaten Karin Olofsdotter som nu tillträder som ny ambassadör i Washington DC. Och det kan vara nog så motigt. En studie av företaget Meltwater, citerad i SVT,  är bilden tudelad. I artiklar där tredje största staden Malmö nämns så är fokuset snarare flyktingmottagande och integration. Malmö får ofta vara exempel när internationella medier skriver om Sverige och problem med segregation, säger Sophie Hedestad.

– Den internationella bilden av Sverige är verkligen en tudelad bild. Dels det otroligt positiva, ett hippt land, duktiga på tech, och på att starta upp bolag. Och dels den andra delen, last night in Sweden och debatten om migration och segregation.

Henrik Jönsson, Malmöbo, kommenterar sin upplevelse av samhällsförändringen på SvD Ledare. Mest anmärkningsvärt var rådet han fick från polisen. Hur Jönsson bäst kan skydda sin familj mot denna typ av situationer i framtiden. Polismannen suckade och såg trött ut: ”

“Ärligt, genom att inte bo i Malmö. Det här ökar så mycket att det inte går att hantera.” 

Som ett ödets ironi, dagen efter att Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård, S, talade om “vårt fina Rinkeby”, ägde en av många kränkningar och övergrepp rum bakom den numera stängda polisstationen i Rinkeby.

En ny polisstation väntas stå klar först 2019 efter svårigheter med att hitta byggentreprenör som vill ta på sig uppdraget.

En rap-artist, Jaffar Byn, hotades och blev nedurinerad av en grupp på fyra unga män, allt videodokumenkterades och länkarna spreds på bland annat Flashback och slutna grupper.  Och även om videoklippet raderas vartefter det läggs ut så sprids det igen. Och igen. I avskräckande syfte. Fredrik Antonsson, iOtakt, beskriver händelsen mer ingående. Varför inte Jaffar Byn intervjuats i annan media är lätt att förstå. Händelser som denna löses lokalt. Utan inblandning. Jaffar Byns brott var att han skrev ett musikstycke om ”orten” och gjorde sig därmed till talesperson för ”orten”. En position där han av andra grupperingar, enligt säkra källor bland bland annat fältassistenter och motsvarande på Järvafältet, tog en plats han inte hade gjort sig förtjänt av, eller med den klandynamik som finns på Järvafältet: Hade rätten till. Jaffar Byns upplevelse är dessvärre inte en isolerad händelse. Övergrepp som detta, i klanernas och gängens områden, är mer regel än undantag på daglig basis. Jaffar Byn lär, enligt samma källor, ha klarat sig lindrigt undan. Han har ändå en viss position i Rinkeby och att ha gått hårdare fram hade mötts av en minst lika kraftig motreaktion. Det räckte med en varning denna gång – andra klarar sig inte lika lindrigt undan.

Bilden av Sverige förändras även internationellt. Just den Sverigebild som  är  kabinettsekreterare Annika Söders absoluta fokusområde.

Jonas Christensen är en av Danmarks största på Twitter, har skrivit för BBC News Radio och Daily Mail. Christensen kommenterar den svenska utvecklingen i en internationellt spridd video från den kurdiska televisionen om det som nu blivit allmänt känt. Sveriges ”61 vulnerable areas”. En bild som allt mer sätter sig. Den kurdiska diasporan är stor i Sverige och sprider sina betraktelser till andra delar av den kurdiska diasporan i andra länder.

Sverigebilden har förändrats. Det kommer inte att gå längre att kommunicera något utomlands som inte svenskarna själva känner igen sig i.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.