Transportstyrelsen: Krisen rullar vidare ett varv till

Stefan Löfven © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 1 Sep 2017 2017-09-01
E-post 0

Regeringskansliet pressade vid upprepade tillfällen Transportstyrelsen att genomföra outsourcingen utan förseningar. Det framgår av den sparkade generaldirektören Maria Ågrens egna anteckningar rapporterar DN. Anteckningarna väcker fler frågor om hur regeringskansliet agerat i frågan. 

På Ågrens  första möte med regeringsföreträdare ska Erik Bromander, då statssekreterare på näringsdepartementet för infrastrukturminister Anna Johansson ha framfört att det är ”nödvändigt” att “projekten fullföljs enligt plan”, det vill säga outsourcingen av it-driften. Det framgår av Maria Ågrens egna anteckningar som har skickats in till Statens ansvarsnämnd. Trots att DN vid upprepade tillfällen har sökt Erik Bromander under sommaren har de inte fått kontakt och hans entusiasm att vilja skingra dimmorna är sannolikt begränsade. Ågren har meddelat att hon ställer upp oavsett, Bromander och Lennartsson har dessvärre alla möjligheter att vägra hörsamma en eventuell kallelse vilket Ledarsidorna.se redogjort för tidigare.

Konstitutionsutskottet kommer heller inte ha möjligheter att höra Bromander då den överenskommelse som slutits endast omfattar statsrådens skyldigheter att medverka i KU:s utredningar efter de lämnat sin tjänst. Spåren efter Bromanders tid på regeringskansliet begränsas till de PM, minnesanteckningar, reserapporter och övriga elektroniska dokument som han lämnat efter sig. Hans hårdvara, med tillhörande information, har i likhet med statssekreterare Lennartsson sedan länge destruerats till stoft.

Bromander hade tidigare fått dragningar av  SÄPO om säkerhetsriskerna vid tre tillfällen utan att agera. Orsaken är enkel vilket DN:s artikel nämner, en försening av migrationen skulle riskera det som kallas för reformmoment. Driftsäkerheten i Transportstyrelsens system kan inte riskeras om regeringen skall införa nya eller andra skatter och avgifter inom de system som Transportstyrelsen ansvarat för som system- och informationsägare.

Bromander kan inte kunna tvingas vittna i KU och det kommer därmed förbli oklart om han någonsin, trots tre möten, aldrig sökte handledning hos sin överordnade i statssekreterargruppen. Emma Lennartsson. Ingen av dem kan tvingas till KU och sannolikheten att de känner entusiasm för att delta frivilligt är begränsad till skillnad från Maria Ågren som lovat att bistå utredningen och som slåss för sin heder.

Ågrens minnesanteckningar och logg kan komma att visa sig ännu mer besvärande för regeringen, och då i förlängningen gruppen av statssekreterare, än allt som hitintills framkommit. Om inte Bromander och Lennartsson själva kommer frivilligt till KU finns utrymme för ett antal teorier och frågor. Som frågan om varför Bromander aldrig informerade sitt statsråd och vilket informationsutbyte som fanns mellan honom och Lennartsson. Samt, naturligtvis, hur hårt Bromander pressades av Statsrådsberedning och finansdepartementet. Det är inte ointressant för KU att granska mailkonversationen mellan Bromander, Lennartsson och den politiska ledningen på finansdepartementet – där kan det ligga en hel del övrig information som skingrar dimmorna något. Hur stora risker finansdepartementet ansåg kunna tas för att inte riskera reformmomentet. Först då kan motivbilden, eller uppsåtet, klarna något vilket då kan tala för Maria Ågrens version.

Vilken information som Kristina Persdotter, då stabschef och idag en av statsministerns statssekreterare, har kan komma att bli avgörande men samtidigt inte på något sätt heltäckande. De bilder som skulle kunna komma  fram i KU:s granskning om Lennarsson och Bromander skulle höras kommer inte kunna brytas mot varandra. Lena Mellin, Aftonbladet, menar att någon ljuger och det är det som skulle kunna vara vinsten med att kunna kalla samtliga berörda till utskottsförhör. Något som är omöjligt idag.

Vad som skedde på Transportstyrelsen och i Regeringskansliet kommer vi nog aldrig få reda på annat än resultatet, att miljontals identiteter och känslig information blev tillgängliggjorda för främmande makt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se