Våldsbejakande islam föds ur ortodoxi, inte socioekonomiska faktorer

Abu Bakr al- Baghdadi. © Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Fredag 15 Sep 2017 2017-09-15
E-post 0

Den islamistiska terrorn har ökat kraftigt i Västeuropa sedan 2014 – och bakom en klar majoritet av terrorattackerna står religiösa ledare. Minst två tredjedelar av terroristerna har varit påverkade av imamer som predikat hat, visar en genomgång av rapporter som TT gjort som publicerats i GP.  TT:s sammanställning pekar implicit på att lösningen inte huvudsakligen ligger i att angripa socioekonomiska faktorer med mer bidrag utan att problemen ligger i ortodox islam.

Av de inblandade individerna i terrordåden går det att koppla minst två tredjedelar, 44 av 68, till någon eller några religiösa ledare. Det visar rapporter från Europol, amerikanska UD, och analyser i internationella medier. Hårdast har Italien agerat. Under både 2015 och 2016 utvisades ett stort antal personer till Tunisien, Marocko, Pakistan och andra länder.

– De utvisar den här typen av predikanter direkt, på ett sätt som vi inte gör. Men i Italien är det ingen debatt om saken. Utvisningarna kan ha gett effekt eftersom Italien inte drabbats av en enda terrorattack, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp.

Det som inte är tydligt i studien, som precis som Ranstorp pekar på att det krävs bredare anslag, är att våldsbejakande islamism växer ur främst ortodoxa miljöer. Yahya Cholil Staquf, indonesisk Imam och ledare för Nahdlatul Ulama och Indonesiens största muslimska organisation med 50 miljoner medlemmar, är tydlig på den punkten. Indonesien har genom decennierna drabbats av ett antal svåra terrordåd. Staquf, intervjuad i Frankfurter Allgemeine och citerad i Time menar att

Västerländska politiker bör sluta att låtsas att extremism och terrorism inte har något att göra med islam. Det finns ett tydligt förhållande mellan fundamentalism, terrorism och de grundläggande tolkningarna inom islamisk ortodoxi. Så länge vi saknar enighet om denna fråga, kan vi inte vinna.

Problemen ligger i hur ortodox islam ser förhållandet mellan muslimer och icke-muslimer, förhållandet mellan muslimer och staten samt gällande lagstiftning. I den klassiska tolkningen av Islam bygger samhället på separation av muslimer och icke-muslimer.

I den svenska debatten förekommer dock en bild, främst kommunicerad av vita inrikesfödda, att radikalisering främst beror på socioekonomiska faktorer. Trots att fler och fler muslimer själva pekar på den direkta kopplingen mellan ortodox islam och radikala, våldsbejakande, miljöer.  Förra S-politikern Nalin Pekgul är en av dem som länge propagerat för att staten ska vara mer noggrann med de bidrag som betalas ut. Pekgul menar att organiserade islamister har kunnat flytta fram sina positioner i utanförskapsområden mycket tack vare generöst ekonomiskt stöd från det offentliga.

Det finns dock en gryende insikt om korrelationen. Sveriges Unga Muslimer  fick tidigare avslag på sin ansökan på grund av att organisationen “vid olika tillfällen och sammanhang pekats ut som en miljö där det förekommer individer som inte respekterar demokratins idéer, inklusive principen om jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Organisationen leds av Rashid Musa som under 2016 medverkade i SSU Stockholms evenemang endast öppet för ”separatistiskt rasificerade”.

Samma separatism som imamen Yahya Cholil Staquf ser som det stora problemet, som föder radikalisering och våld. Samma separatism som bland annat Muslimska Brödraskapet företräder, en organisation som såväl Rashid Musa, Mehmet Kaplan men främst den tidigare moderate riksdagsledamoten Abderizak Waberi har kopplingar till. Waberi är idag vice ordförande för Brödraskapets europeiska paraplyorganisation. Waberi har tidigare givit uttryck för att vilja införa sharialagar för Sveriges muslimer och driver idag flera skolor finansierade med allmänna medel.

Såväl TT:s granskning som andra, främst liberala muslimska organisationer och liberala imamer pekar i samma riktning som Magnus Norell gör i ”Kalifatets återkomst”. Att även om vi lyckas knäcka IS eller pressa tillbaka Boko Haram, Al Shabab, Al Qaida och AQiM (Al Qaida in Mahgreb) kommer de våldsbejakande delarna i Islam växa upp igen så länge Islam självt inte kan reformera sig. Och komma tillrätta med just det som en av världens mest framstående imamer, Yahya Cholil Staquf med 50 miljoner lärjungar, pekar på. Den ortodoxa islamismens ovilja att inkluderas, på lika villkor, och underordna sig sekulär lagstiftning.

 

Kommentar:

Ledarsidorna.se kommer, under varumärket Greycat Publishing House, under hösten ge ut Norells bok “Kalifatets återkomst” på engelska med ett längre uppdaterat förord som tar in den dramatiska utveckling som skett sedan den svenska utgåvan. Norell har tidigare publicerat  perspektivartiklar i ämnet på Ledarsidorna.se 

Lanseringen kommer ske i seminarieform i Stockholm under senhösten med speciellt inbjudna internationella experter.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.