Den svaga staten breder ut sig – den starka staten är på reträtt

De sönderfallande institutionerna. Bild från Internet.
  • Onsdag 4 Okt 2017 2017-10-04
E-post 0

Enligt NOA, Polisen, rapport om utsatta områden finns det 61 sådana områden i landet. Med några få undantag rör det sig om miljonprogramsområden.  Totalt har NOA identifierat 61 områden i landet där det finns allvarlig brottslighet varav 23 klassas som särskilt utsatta och sex som riskområden. I den sistnämnda gruppen återfinns området Tjärna Ängar i Borlänge med. Ett område där den svaga staten nu blivit lika tydlig som självklar. 

Tjärna Ängar är ett område uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte riktigt når upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Även om situationen i Tjärna Ängar inte når riksmedia är stenkastning en företeelse som känns igen från Rinkeby, Rosengård och Biskopsgärden. Om boende på Tjärna Ängar har kontakt med representanter för polisen så straffas de hårt av de kriminella gängen i likhet med andra utsatta områden. Rinkeby, Biskopsgården och Rosengård har dock fördelen att de alla närmare redaktionerna hos riksmedia men likt de 61 områdena i polisens rapport, samt områden som inte kvalificerat sig ännu som Östberga, är det alla exempel på när staten och det gemensamma har retirerat.

Situationen var så pass allvarlig på Tjärna Ängar efter den första rapporten att polisen i januari 2016 avdelade särskilda områdespoliser. Förstärkningen innebar två poliser på plats varje tisdag rapporterade Dala-demokraten. Vilka åtgärder som skall sättas in efter den andra skall utredas. Polisen ska nu ta fram handlingsplaner för de utsatta områden så att resurser dit prioriteras. Handlingsplanerna ska vara på tre år.

Barnen från Tjärna Ängar har inte samma grundförutsättningar som barn i angränsande områden. Det här märks i skolresultat, ekonomiska resurser, tandhälsa och mycket mer. Flera skolor i Borlänge har en majoritet elever med annat modersmål än svenska. En av dem är Tjärnaängskolan. Diamant Salihu, Expressen, beskriver ett område som förändrats i grunden. När han kom till Tjärna Ängar hörde han svenska överallt och blev på så sätt snabbare en del av Sverige. Idag är Tjärna Ängar ett område som domineras av den somaliska diasporan. Situationen har kommit att utvecklas till att inte ens lärarna för de yngsta barnen pratar svenska. Föräldrarna till barnen är, sannolikt med all rätt, upprörda. Att barnen i första klass skall krävas lära sina lärare svenska.

Borlänges chef för för- och grundskolor, Ulrika Forsell, ombads av DT kommentera de svenskklena klassföreståndarna.

– Jag ser det som en tillgång. Det är så samhället ser ut och det är så vi vill ha det, ett rikt kulturellt samhälle, sa Forsell.

Även om Forsell sedan nyanserar sitt uttalande, genom att exemplifiera att det är lärare som är behöriga i svenska som undervisar i svenska, kvarstår grundproblematiken för barnen som växer upp i Tjärna Ängar. Även om deras lokalsamhälle är en mix av olika språk så kräver deras framtid av dem att de lever i en svenskspråkig miljö. Utan våld och kriminalitet.

Barnen på Tjärna Ängar, många med somaliskt ursprung, lever idag i något som bäst kan liknas med ett svagt samhälle och svag stat. Bristen på sysselsättning präglar somaliernas liv i Sverige. Bara 28 procent av männen och 18 procent av kvinnorna har jobb, en skola där lärarna inte kan förmedla kunskap på det språk som är själva grundförutsättningen för integration och ett våldsmonopol som retirerat. Barn som kommer, vilket empiri visar, för ett utanförskap vidare i minst en generation till. SCB:s utredare visar i rapporten ”Risk för att arbetslöshet går i arv” att inaktivitet går i arv från arbetslösa föräldrar med kort utbildning till deras barn. Utan gymnasiebehörighet ökar sannolikheten för att bli ekonomiskt inaktiv med över 118 procent. Det är, visar SCB rapport, att utrikesfödda har låg utbildning, inte deras etnicitet, som leder till att utrikesfödda ungdomar är överrepresenterade i gruppen inaktiva.

Ungdomar med arbetslösa föräldrar löper nästan 70 procent högre risk än andra att hamna utanför både arbetsmarknad och studier. Allra högst är risken i de tre storstadslänen, det vill säga Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Men Tjärna Ängar är inget undantag. Tvärtom. Barn utan språk presterar sämre. Empiri visar att utrikesfödda barn eller barn med två utrikesfödda föräldrar, som de i Tjärna Ängar, avslutar skolan utan gymnasium.

Tjärna Ängar. Ett idylliskt namn på en plats där skolan och våldsmonopolet, två av varje civiliserad stats grundåtaganden, retirerar. Tjärna Ängar. Ett av alla de områden som, om de inte redan är det, kommer illustrera en stat på reträtt. Endast den svaga statens institutioner retirerar.

Vad som kommer ersätta staten och det offentliga vartefter de retirerar kan de flesta bara spekulera om idag men det finns analysmodeller att titta närmare på. Tjärna Ängar, och även Östberga samt Järvafältet, visar upp samma utveckling som områden i andra länder gjort innan vissa av dem slutligen imploderar mer eller mindre våldsamt. Några av dessa stater hålls fortfarande ihop nödtorftigt genom skräcken av vad som skulle ske om samhället slutligen imploderade.

Ledarsidorna.se kommer återkomma med exempel från internationell forskning på området “Failed State” och peka ut de parallella händelseförloppen. Det vi ser i Tjärna Ängar och på Järvafältet har hänt förut. I andra länder. Resultaten går att räkna fram om utvecklingen fortsätter.

 

Källmaterial:

Polisens rapport om utsatta områden, 2017 års utgåva, samt länkar i texten. Främst SCB rapport om utanförskap som går i arv.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.