Migrationen: Europa – en del av problemet, inte lösningen

Image from Pixabay
  • Måndag 30 Okt 2017 2017-10-30
E-post 0

EU-parlamentet inför ytterligare begränsningar inom jordbrukssektorn genom ett förbud av växtebearbetningsmedlet Glukosat. En nyhet som sannolikt endast kommer engagera ett fåtal. Beslutet kommer dock i allra högsta grad påverka den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel. Något som med största sannolikhet inte heller kommer engagera ens ansvariga ministrar. Men i förlängningen kommer det i allra högsta grad påverka såväl EU som Sverige. Nästa stora migrantvåg kommer inte drivas av krig eller av ekonomiska skäl. Den kommer provoceras fram av något ännu kraftfullare. Svält.

Fram till början av 1990-talet var Sverige i princip självförsörjande på baslivsmedel som spannmål, potatis, mjölk, kött och ost, säger Anders Wästfelt kulturgeograf vid Stockholms Universitet till SR P1.

– Självförsörjningsgraden låg mellan 85 och 90 procent. Det var ett politiskt mål och det var för att vi skulle klara oss i händelse av en kris.

Idag ligger Sveriges självförsörjningsgrad runt 50 procent, dvs hälften av det vi äter importeras är den gängse uppfattningen. Vissa produkter har vi naturligtvis aldrig varit självförsörjande på, som kaffe och avokado. Men i stort har Sverige gått från 85-90 procent till 50 procent på 25 år. Då Sverige saknar beredskapslager är dock självförsörjningsgraden noll. En längre krissituation med avklippta importvägar är lika med katastrof. Förhållandet mellan importerat och egenproducerat livsmedel visar bara en teoretisk potential – inget annat. Var siffrorna om 50 procents självförsörjningsgrad kommer ifrån kan man varken svara på hos LRF, Livsmedelsverket eller Jordbruksverket.

Under detta århundrade kommer migrationen att öka kraftigt i världen, det tror William Lacy Swing, chef för IOM, den internationella organisationen för migration rapporterar SR. Det som inte framgår är att förutom migration med krig eller ekonomiska motiv och drivkrafter så tillkommer en till. En drivkraft som uttrumfar alla andra. Svält.

Egyptens föreslagna nya huvudstad är ett storskaligt projekt som den egyptiska bostadsministern Mostafa Madbouly tillkännagav vid Egyptens ekonomiska utvecklingskonferens den 13 mars 2015. Kina är ett av de länder som kommer investera tungt i den nya föreslagna huvudstaden.

Den nya staden ligger 45 kilometer öster om Kairo kommer regeringen att ansvara för genomförandet av projektet. På 700 kvadratkilometer ankommer den ha en befolkning på fem miljoner människor, en siffra som kan stiga till sju miljoner. Staden kommer inte på något sätt ersätta Kairo som stad utan kommer tillfredsställa, eller försöka möta, Egyptens explosionsartade befolkningsutveckling. Den nya staden kommer, i likhet med andra städer, behöva försörjas med bland annat mat och vatten.

Egypten är, i likhet med Sverige, inte självförsörjande med livsmedel. Egypten har en underproduktion av bland annat kolhydrater i form av vete och tvingas årligen importera 20 procent av sitt behov. Vete utgör baslivsmedel i denna klimatzon. Samtidigt exporterar Egypten bland annat livsmedel och bomull till Europa. Förutsättningarna för att producera bland annat vete  och bomull och är tillgången till vatten. Nilen utgör runt 50 procent av färskvattentillgången i MENA-området

Inte om, utan när, Egyptens nya – än så länge icke namngivna – huvudstad kommer stå klar kommer denna behöva försörjas med vatten. Detta vatten kommer tas ur främst Nilen. Vatten som idag är avsett för livsmedelsproduktion. Parallellt med detta exporterar Egypten livsmedel och andra jordbruksprodukter som bomull till låga priser till Europa. Produktionskostnaden för livsmedel är i allt väsentligt lägre i Egypten än i något EU-land. Sverige i synnerhet.

Nästa stora migrationsvåg ligger kanske bara tio år bort. En våg som är kraftigare än allt annat vi sett hitintills. Krig går att förhålla sig till genom att anpassa sig till en ny regim, det går att leva fattig. Men det går inte att svälta.

Svält är den starkaste drivkraften av dem alla och så länge vi väljer att äta upp de livsmedel som produceras i MENA till lägre kostnader än om vi själva producerade dem så är Europa i allmänhet, och Sverige med sin låga grad av självförsörjning, inte en del av lösningen.

EU och Sverige tar löpande beslut som minskar den samlade egna livsmedelsproduktionen vilket leder till import av någon annans mat till lägre priser. Sverige, med sin låga självförsörjningsgrad, är i förlängningen en del av problemet i nästa stora migrationsvåg så länge vi äter upp andras mat. Inte en del av lösningen.

Foto: andyarthur

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se