Oron på Järvafältet har ökat sedan 2014

@ Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Torsdag 12 Okt 2017 2017-10-12
E-post 0

Tidigare i år besökte Norges integrationsminister Sylvi Listhaug stadsdelen Rinkeby i Stockholm. Enligt ett pressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms stad anordnade man besöket i en anda av öppenhet, för att bland annat dela erfarenheter, efter att ha blivit kontaktade av Norges ambassad i Sverige. Stockholms stads finansborgarråd protesterade mot Listhaugs bildsättning men stadens egen utredning ger Listhaug rätt och Stockholmarnas främste representant fel.

I pressmeddelandet kommenterar finansborgarrådet i Stockholm, Karin Wanngård (S), Listhaugs besök. Hon meddelar att Stockholm är öppet mot omvärlden, och att man arbetar hårt med integrationen. Hon menar i SVT att Rinkeby var en av våra fina statsdelar. Wanngård mjukade dock upp det tvärsäkra budskapet i måndags i en debattartikel i SvD när hon markerade att det fanns ett problem med gängkriminalitet i några områden. Artikeln är skriven dels efter Expressens avslöjanden om förhållandena i Östberga, ännu inte klassat som särskilt utsatt område, men framför allt som en reaktion på Stockholms Stads trygghetsundersökning. Siffrorna i den undersökningen talar ett språk som ligger närmare Sylvi Listhaug än Karin Wanngård.

Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört 2008, 2011, 2014 och 2017. Denna gång genomfördes undersökningen i samarbete med Polismyndigheten. Syftet med undersökningen är att skapa en samlad bild av hur utsatthet för brott, upplevelser av ordningsstörningar och upplevelse av trygghet eller oro för att utsättas för olika typer av brott fördelar sig över stadens olika delar.

Genomgående sticker tre områden ut markant i rapporten. Rinkeby/Kista, Spånga/Tensta samt Skärholmen. I de två förstnämnda går utvecklingen mot en otryggare miljö. I Rinkeby är det fem procent fler som upplever det otryggare att röra sig utomhus för risken för att utsättas för brott än 2014. Oron för överfall i Rinkeby ökade från 18 procent till 34, en nära fördubbling eller att var tredje Rinkebybor känner en rädsla för att bli överfallen.

Ingenstans framgår dock hur religiös extremism skapar oro och olust. I sammanhanget kan en intervju med en kurdisk, kristen, kvinna boende i Rinkeby för tre år sedan tjäna som ett av många exempel vid sidan av Nalin Pekguls målande beskrivningar. En kvinna, D, sade följande till Ledarsidorna:

”Mina föräldrar räddade våra liv när de flydde Turkiet och bosatte sig här i Rinkeby. Nu vill jag, med min man och mina två barn, även vi fly till Sverige. 

Varför kommer inte Sverige till oss? Varför ger ni upp ert land”?

D berättade att hon var tvungen att klä sig med heltäckande klädsel trots att hon inte var muslim. Hur radikaliserade ungdomsgäng, som idag glider mellan kriminalitet och religiös extremism efter IS försvagning, trakasserade henne om hon inte hade ”rätt klädsel”. Att problemen finns kvar idag visar organisationen ”Varken hora eller kuvad” på i sina redogörelser. En organisation byggd av kvinnorna i ”orten” som av olika debattörer förminskats eller försetts med rasiststämpeln.

Förutom förnekelse av det faktiska sakläget visar socialdemokraterna i Stockholms stad upp en rädsla för denna problematik. Regeringen, med sin särskilde samordningsminister Ibrahim Baylan, S, som aviserat ett särskilt fokus på utanförskapsområden som dessa har i allt väsentligt lagt sig under radarn.

Sylvi Listhaugs beskrivning av Rinkeby har stöd i Stockholms stads egen rapport som även styrker kvinnor som D och ”Varken Hora eller Kuvad” historier. Den beskrivningen visar sig ligga något närmare verkligheten än regeringen och kanske framför allt Stockholms stads främste politiske företrädare försöker ge. Hur det kommer sig att en norsk minister känner Rinkeby bättre än Rinkebybornas och Stockholmarnas egen högste politiske företrädare är okänt.

 

Källmaterial:

Trygghet i Stockholm, som inbäddat och nedladdningsbart dokument, länkar i texten samt flera genomförda intervjuer och samtal med boende eller verksamma i området perioden 2014-2017.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.