IS: Nya rörelser och ny spelplan

Photo: US Today
  • Måndag 6 Nov 2017 2017-11-06
E-post 0

Den 28 oktober grep turkisk polis fyra misstänkta IS-terrorister, två män och två kvinnor, efter att de parkerat sin bil på en parkeringsplats intill det stora köpcentrumet Forum i Istanbuldistriktet Bayrampasa, Turkiet.  Bilen var fylld med sprängämnen och på parkeringsplatsen hittade polisens bombgrupp även en motorcykel preparerad med liknande anordningar. I de två fordonen hittades totalt 66 hemmagjorda spränganordningar som kunde detoneras med fjärrkontroll, skriver Hürriyet Daily News. Det inträffade tydliggör den komplexa utveckling som nu sker i regionen, en utveckling som med en sannolikhet gränsande till visshet kommer att påverka Sverige i någon omfattning.

IS har nu fullt ut anammat den taktik som tidigare präglade al Quaida efter förlusterna av territorium. Att IS pressas tillbaka har inte inneburit att de givit upp sina ambitioner. Taktiken är att gå från territoriell krigföring till att slå med terrordåd på dess ideologiska motståndares territorium.

@ Kjell Nilsson Måkii samarbete med Ledarsidorna.se

Men att IS inte drar sig för att slå mot Turkiet, och i den symboliska staden Istanbul är något som bör följas noga. En utveckling som ingen kan förutsäga utkomsten av.  Turkiet visar sig ha en positiv inställning till Muslimska Brödraskapet och dess allierade. Detta innebär att Europa och det samlade väst har två radikaliserade sunnimuslimska rörelser att förhålla sig till. Å ena sidan Muslimska Brödraskapet med allierade i Hamas och Qatar som dagens bas för Muslimska Brödraskapet, å andra sidan IS med bland annat IS-lojala Boko Haram som är etablerade i stora delar av Mahgrib och Sahel, sub-Sahara. I östra Nigeria är dessutom shiamuslimska Hizbollah representerade genom IMN, Islamic Movement of Nigeria, i norra delarna av landet härjar sunnimuslimska Boko Haram mer eller mindre ostört för att ta ett exempel.

Nigeria lider svårt av en omfattande korruption samt att även klanerna i Nigerdeltat och att IPOB, Independet People of Biafra, nu börjat verka för en självständighet. Nigeria hålls endast ihop av skräcken inför det blodbad en delaminering av staten skulle innebära. Om Nigeria faller isär, och bara en procent av nigerianerna bestämmer sig för att fly mot Europa innebär det två miljoner flyktingar som försöker ta sig över Medelhavet via Libyen eller Marocko. Sverige är, via Sida, närvarande i Nigeria och bistår om än på låga nivåer med främst humanitärt bistånd. Sidas budget för Nigeria för 2017 är 130 MSEK att jämföra med för Syrien 335 MSEK, bidragen via UNHCR oräknade.

Situationen är långt ifrån lätt att överblicka då även Iran utgör en pol med Hizbollah. Iran och Turkiet för samtal hur de skall samarbeta i relation till Kurdistans självständighetssträvanden på samma sätt som Hamas, al Fatah samt Hizbollah genomför samtal i Beirut omframtida samarbete. Samtal som välsignats av regimen i Teheran.

Den som har som ambition att bidra till något i den region där det tredje världskriget pågår bör vinnlägga sig något i att hålla tungan rätt i mun och kanske framför allt vara väl förberedd. Det kommer heller inte kunna uteslutas att rörelserna i regionen får konsekvenser även i Sverige. Alla de komponenter som idag bidrar till att destabilisera regionen är även representerade i Sverige. I diasporan finns radikaliserade element som i vissa fall är farligare än de är i sina ursprungsmiljöer. Genom klan- och släktband förs nyheter vidare snabbare än genom nyhetsbyråerna. Det IS, al Quaida, Boko Haram och Hizbollah men även Muslimska Brödraskapet delar är klanstrukturen i sin uppbyggnad.

Dessa strukturer finns även representerade i Sverige. Att studieförbundet Ibn Rushd har goda förbindelser med Muslimska Brödraskapet genom personband är känt sedan länge. Och kopplingarna går in i minst tre av riksdagspartierna och därmed även de två regeringspartierna. Det är ingen hemlighet att i kretsen kring utrikesministern finns personer som sympatiserar med bland annat Hizbollah och Hamas och därmed även Brödraskapet. Dessa har verkat för dels samarbetet med Iran, dels den i praktiken fientliga hållning kring Israel som växt fram. I kretsen kring kulturministern rör sig ständigt personer som direkt eller indirekt kan kopplas till de sfärer som i Mellanöstern är mer eller mindre delaktiga i den destabilisering av regionen som sker.

Exemplen är många. Professor Ulf Bjereld, som för regeringen fördelar Vetenskapsrådets forskningsanslag för Humaniora och Samhällskunskap, är svenska Ship to Gaza frontnamn. Ship to Gaza har samarbete med terroristklassade turkiska IHH som står Muslimska Brödraskapet nära. Bjereld är, förutom sina sidoengagemang i Ship to Gaza och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som ordförande och därmed en plats i socialdemokraternas Verkställande Utskott väl sedd som expertkommentator inom Public Service. Bjereld är även regeringens utredare av bidrag till trossamfunden.

Ett annat exempel är hur Sverige utformat biståndet till Palestina genom Humanitarian Law Office i Ramallah. Biståndet visade sig gå till bland annat “knivkastardagis” och andra som agerar för att förvandla Israel till en grushög varför de länder som tidigare samarbetat med Sverige kring projektet antingen lämnat det eller fryst utbetalningarna. Norge har krävt sina pengar tillbaka när PA, den Palestinska Myndighetens anslagsfördelning blev uppenbar. Utformningen av biståndet, och bristen på kontroll, bör inte anses vara slumpartad med tanke på de belopp som utbetalades. Inte heller bör det betecknas som någon slump att UD aldrig uppmärksammade Amnesty Internationals rapport om de kraftiga inskränkningar i palestinska folkets yttrandefrihet som president Abbas genom dekret infört. Tvärtom ökar biståndet till Palestina under nuvarande regering.

Med den senare passiviteten bör övriga riksdagspartier på allvar ifrågasätta vad regeringen menar när de hävdar att svenskt bistånd främjar demokratisk utveckling i den region där ett tredje världskrig de facto utvecklat sig. Det finns skrivningar och poster i 2018 år biståndsbudget som bör granskas och följas upp närmare. Ledarsidorna.se kommer i varje fall försöka genomföra granskningar då utvecklingen i Syrien och dess närområde kommer att påverka även Södertälje, Botkyrka, Järvafältet, Biskopsgården och andra områden där flyktingar från de olika konflikthärdarna nu återfinns. Även riksdagens partiers olika ageranden kommer kräva uppmärksamhet när de agerar eller uttalar sig i utrikespolitiska frågor som dessa. Sverigedemokraternas besök hos regeringsrepresentanter för Syrien i Damaskus gav, med sin utformning och skapande av regionalt narrativ, en legitimitet åt den axel som omfattar Teheran och Hizbollah. Regeringen har tidigare agerat för att stödja motsvarande som även omfattar Muslimska Brödraskapet och Hamas.

Turkiets lyckade operation mot IS sätter ljuset på komplexiteten och de kraftiga rörelser som ett delvis nytt Modus Operandi innebär, eller snarare – ett utvidgat. Ett Modus Operandi som kommer ställa höga krav på eftertanke och framförhållning på alla nivåer. Det står klart för de flesta att vi har nu inte en radikaliserad sunnimuslimsk extremt rörelse att hantera i väst. Vi har två, IS samt Muslimska Brödraskapet. Där det som skiljer dem åt är tillvägagångssättet att söka dominans. IS genom terror, Brödraskapet genom att nyttja de politiska partiernas strukturer och interndemokratiska processer.

Det mest intressanta är nu att följa hur tre departement och två partier påverkas och utvecklas. De nya rörelser som skapas i Levanten, Mahgrib och Sahel kommer påverka Justitie-, Kultur- samt Utrikesdepartementen i större eller mindre omfattning samtidigt som både Socialdemokraterna och Miljöpartiet på ett eller annat sätt har kopplingar till de mest våldsamma aktörerna.

Foto: Abode of Chaos

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se