Israel – Palestina: Sverige är i allra högsta grad en aktör

Image by Rouevenco on Pixabay
  • Måndag 20 Nov 2017 2017-11-20
E-post 0

USA står i begrepp att stänga PLO:s kontor i Washington. Detta möter den Palestinska Myndigheten, PA, med att hota att ställa alla kontakter med USA:s administration åt sidan. PA anklagar USA:s president Trump med att vika sig för Israels president Benjamin Netanyahu rapporterar bland annat ABC News. Även om det inte syns på ytan är Sverige i allra högsta grad en aktiv part i det som sker. Men inte på det sätt som framgått än.

USA har under lång tid arbetat för att bygga upp relationerna mellan Israel och såväl  moderata muslimska stater men även andra ultraortodoxa länder som Saudiarabien och GCC för att skapa en motvikt mot Iran. Saudiarabien är stor finansiär av utlraordoxa moskéer i Sverige med salafistiska, inte sällan våldsbejakande, uttolkningar av Koranen. Sverige har dock, som i praktiken enda land i EU, valt att stödja den båge som börjar i Qatar och går via Teheran och Ankara för att sluta i Beirut. Ledarsidorna.se har tidigare beskrivit denna rörelse i svensk utrikespolitik.

Huvudskälet till USA:s beslut är PA nyttjande av internationell rätt för att föra israeliska ministrar inför krigsförbrytartribunalen i Haag. Dessa processer har möjliggjorts genom att PA, med framför allt svenskt bistånd och en dedikerad konsul i Jerusalem, byggt upp Humanitarian Law Office i bland annat Ramallah samt Palestinian Bar Association, det palestinska advokatsamfundet, i Gaza City. PBA förbjuder explicit i sina stadgar allt samröre med israeliska myndigheter och personer. PBA har i praktiken uteslutande finansierats med det bistånd som Sverige rest. PBA är kända i internationella sammanhang för sitt hat mot Israel.

I arbetet med att utveckla de mänskliga rättigheterna erkänner inte 18 av 24 palestinska mottagarorganisationer av svenskt bistånd vare sig Camp David-avtalet eller tvåstatsösningen. En av mottagarorganisationerna, Palestinian Bar Association, förbjuder explicit sina medlemmar att interagera med israeliska medborgare och institutioner. Samarbetsprojektet med att utveckla de mänskliga rättigheterna genom Humanitarian Law office har blivit så pass ifrågasatt så att när det framkom att bistånd även gått till skolor och skolmaterial med uppenbart krigshetsande ändamål begärde Norge, efter att ha klivit av, biståndspengarna tillbaka. Idag har samtliga länder fryst utbetalningarna till det av Sverige initierade och ledda projektet.

Idag har verksamheten i Gaza City och Ramallah gått ner på sparlåga efter att Israel under sommaren markerade kraftigt mot två svenska UD-tjänstemän när de var på väg ner för att bidra med ytterligare utbildning och rådgivning. Sedan sommaren har den form av verksamhet istället börjat se sig om efter en ny stad att hålla utbildning i och ögonen har nu fallit på Beirut och andra städer som Byblos i Libanon. Fördelarna är uppenbara. Libanon är en svag stat och i Beirut har nu, sedan i våras Hamas och Muslimska Brödraskapet kunnat genomföra samarbetssamtal med Hizbollah under Irans välsignelse. Irans premiärminister har själv varit med vid ett av dessa möten.

Det som förenar dessa aktörer är deras slutmål, att förvandla staten Israel till en grushög. Om en eller annan jude hamnar underst i grushögen stör det inte någon av dessa aktörer nämnvärt.

Skärmavbildning Svenska Institutet i Alexandrias tillkännagivande på Twitter.

Det är därmed ingen slump att Svenska Institutet i Alexandria nu genomför en konferens i Byblos, Libanon, för religiösa och sekulära ledare. Svenska Institutet i Alexandria leds av Peter Weiderud, tidigare ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, och står Muslimska Brödraskapet nära. Weiderud har tidigare givit uttryck för en  förlåtande attityd till ultraortodoxt muslimskt hat mot homosexuella genom att hävda att dessa inte kommit lika långt i sin demokratiska utveckling som den samlade västvärlden.

I Alexandria kan inte Peter Weiderud röra sig fritt och heller inte möta alla de aktörer som ha vill möta. Som Hizbollah och Muslimska Brödraskapet. Därför faller blickarna på den svagaste staten i regionen, Libanon. Där kan alla de aktörer som har samma agenda, att förvandla Israel till grus, röra sig relativt fritt. Som av en ren slump finns ett antal svenska journalister med tydligt aktivistisk profil och med positiva relationer till såväl PA som svenska UD på plats sedan tidig höst för att ”studera arabiska” i Beirut. Något som noterats av fler underrättelsetjänster.

Sverige, och vår politiska ledning på UD, är i allra högsta grad involverade i det som sker i relationen mellan USA och PA.

Vi har varit med på hela resan, såväl finansiellt som konsultativt. Oavsett om det sedan är vid särskilda dragningar på Stockholms universitet, i Ramallah, Gaza City, Jerusalem eller som nu, i Byblos och Libanon så är Sverige i allra högsta grad en aktör att räkna med.

Huruvida Margot Wallström eller Annika Söder har informerat US State Department om detta är okänt.  

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.