Samhällskontraktet: Vårt gemensamma får svårare att leverera sin del av avtalet

@ Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 2 Nov 2017 2017-11-02
E-post 0

Polistidningen rapporterar om en allvarlig utveckling inom polisen. Lokalpolisområdena dräneras på poliser i yttre tjänst och många visar upp en negativ personalutveckling. Den region där minskningen varit procentuellt störst de senaste åren är Mitt; Uppsala, Västmanland och Gävleborgs län. Inte bara Polisförbundet rapporterar om allvarliga brister, samtidigt gör Vårdförbundet detsamma. Statens, eller samhällets, del av kontraktet mellan samhälle och stat lever inte längre upp till förväntningarna.

Sedan december 2015 har antalet poliser i regionen minskat med 5,82 procent enligt Polismyndighetens senaste statistik, daterad 4 oktober. Försäkringskassan, Försvarsmakten och andra statliga myndigheter har länge haft viss dragningskraft på poliser, men nu går de som väljer att lämna yrket även till kommunala och privata arbetsgivare. Några startar eget också och antalet som går i pension före 65 är fler än någonsin, enligt Anna Ramsten, vice ordförande vid Polisförbundet. Polisförbundet har låtit genomföra en enkät om stämningsläget.

  • Nio av tio av poliserna som besvarat enkäten anser att lönen är en av de fyra viktigaste faktorerna för att de ska stanna kvar i yrket. 64 procent anger fler poliser, 38 procent bättre arbetstider och 28 procent tydligare och mer tillgänglig arbetsledning.
  • Sex av tio tycker att lönen är den enskilt viktigaste frågan.
  • Två procent svarar att inget behöver förbättras för att de ska stanna kvar i yrket
  • Tre av tio uppger att de tvingas jobba övertid för att få ekonomin att gå ihop. Bland de drygt 800 ingripandepoliser som svarat uppger hälften detta.
  • 58 procent svarar ja på frågan: ”Gör du något aktivt för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten?

Samtidigt vittnar flera sjukhus runt om i landet om att sjuksköterskebristen och om en ohållbar situation under det senaste året. Brist på vårdplatser och operationsköer som blir längre och längre på grund av för få narkossköterskor och vårdavdelningar som tvingas stänga är några exempel. Frustrationen hos läkare och anställda har blivit stor. Sjuksköterskebrist är inget nytt och har förekommit tidigare, framförallt om somrarna. Men det som blivit vanligare och ökat de senaste fem åren är en året-runt-brist, menar Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet. Sjuksköterskor stannar inte i verksamheten lika länge som de tidigare gjort och enligt Ann Johansson beror det på brister i arbetsmiljön Skälen känns igen från Polisförbundets enkät till sina medlemmar.

– Du har en stressig arbetsmiljö, du har inte en yrkesutveckling som du kräver, du har heller inte lönevillkor som är optimala och det gör att du byter arbete hela tiden och det ger en kontinuitetsbrist i vården idag.

Stater som hålls ihop mellan medborgare och stat genom ett samhällskontrakt spricker alltid nedifrån och upp. När de tjänster som ligger närmast medborgarna upphör att fungera trots att medborgarna via skattsedeln betalar för dessa. Denna mekanism beskrev Ledarsidorna.se i fredagens krönika. Medborgargarden, för att ta ett exempel, är ett sätt där medborgarna kompenserar sig för ett frånvarande våldsmonopol. 2016 restes krav i Höganäs att kommunen skulle ställa sig bakom ett medborgargarde på grund av för låg polisnärvaro. För bristerna i vården är situationen annorlunda. Vårdpersonal, och sjukhus eller vårdinrättningar som uppfyller basala hygienkrav, kräver helt andra resurser och kompetenser än att patrullera gator.

Det är inte längre bara de utsatta-, de särskilt utsatta och riskområdena som saknar adekvat polisbemanning. Det är inte heller bara lokalt som det råder sjuksköterskebrist. Bristerna på personal som representerar samhällskontraktet finns i hela landet.

Polis- respektive Vårdförbundets alarmrapporter bör tas på ett väsentligt större allvar. Ett samhälle spricker inte för att två av de tre polerna i Sveriges riksdag inte klarar av att samarbeta. Ett samhälle spricker som huvudregel som en konsekvens av att samhället inte lever upp till sin del av samhällskontraktet i den vardag som ligger närmast medborgarna.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se