Socialdemokraterna överger arbetslinjen. Och köper tystnad

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 9 Nov 2017 2017-11-09
E-post 0

Emma Lennartsson, som tidigare var statsminister Stefan Löfvens närmaste medarbetare, får drygt 1,3 miljoner kronor i avgångsvederlag från Socialdemokraternas partikassa avslöjar DN. Det inträffade gör att dimmorna tätnar ytterligare kring Lennartssons sorti från statsrådsberedningen.

I den enda intervju hon gav efter sin hastiga avgång sade hon också att hon skulle lämna sin tjänst utan avgångsvederlag. Men vad varken hon eller statsminister Stefan Löfven – som vid avgången önskade henne ”all lycka framöver” – berättade var att hon i stället skulle få ett avgångsvederlag på en årslön från Socialdemokraternas partikassa. Det formella beslutet fattades av Socialdemokraternas verkställande utskott (VU) den 1 september, fem dagar efter att hon meddelat sin avgång. VU leds av partiledaren Stefan Löfven. Socialdemokraternas partikassör Roger Berzell kommenterar uppgörelsen för DN:

– Hon hade ett trygghetsavtal i grunden när hon jobbade hos oss. När hon fick frågan att gå över och företräda partiet som statssekreterare i regeringskansliet så lämnade hon tjänsten hos oss. När hon sade upp sig och slutade valde vi att aktivera det trygghetsavtalet.

Turerna kring IT-skandalen på Transportstyrelsen blir allt märkligare. Den statssekreterare som hade ett direkt ansvar inför ansvarig minister, Erik Bromander, fick avsked med två årslöner av andra skäl. Bromander hade under sin tid som statssekreterare överutnyttjat resereglementet men var en av de statssekreterare som rimligen måste haft god kännedom om vad som skedde på Transportstyrelsen som hans minister, Anna Johansson, ansvarade för. Erik Bromander uppbär fortfarande avgångslön från staten men har konsekvent gjort sig otillgänglig.

Dramatiken runt Lennartsson var dock större. Lennartsson sades upp vid ett extrainkallat regeringssammanträde en söndag. Statssekreterare är normalt varje enskild ministers ansvar och bara inför uppsägningen av Lennartsson, att kalla samman regeringen, borde få varningsklockorna att ringa på högsta volym. De ringer i varje fall högre nu när partiet kliver in och, utan motprestation från Lennartsson, kompenserar henne med 1,3 MSEK.

Partiet förbereder sig för närvarande inför valrörelsen vilket märks i varje medlems brevlåda. Det kommer ”Tiggarbrev” med uppmaning att bidra antingen månadsvis eller med engångsbelopp till kampfonder och annat. Även uppmaning att köpa lotter kommer med jämna mellanrum.

Samtidigt har flera medlemmar noterat att uppbörden av medlemsavgifter kommer tidigare och tidigare. När jag själv gick med 2006 kom inbetalningskortet i januari eller februari, i år kom det redan i oktober månad för inbetalning av nästa års medlemsavgift. En förskjutning i tid samtidigt som partiet uppmanar, av serviceskäl, medlemmar att godkänna autogiro. Med autogiro minskar risken för utträde ur partiet då det ”inte märks” om du betalar 20 kronor per månad istället för en medveten inbetalning på 240 kronor.

Lennartssons avgångsersättning, som partiet aktiverat självt och utan att Lennartsson själv tycks ha bett om det, kan mycket väl vara ett sätt att köpa tystnad. Hade Lennartsson uppburit avgångslön från staten hade hon och regeringen sannolikt haft svårt att neka att låta henne vittna inför Konstitutionsutskottet. Men nu blir det svårt då Lennartsson inte har någon statlig ersättning.

Socialdemokraterna går även ifrån arbetslinjen. I näringslivet är det inte ovanligt att en avgångslön på denna nivå innebär någon form av motprestation. Som en utredning till exempel. Socialdemokraterna hade haft en möjlighet att placera Lennartsson på LO eller kanske till och med TCO. Lennartsson är en skicklig, och mycket begåvad, utredare och nationalekonom. Med tjänstebefriad inkomst, finansierad av partimedlemmarna, har Stefan Löfven möjliggjort för Lennartsson att hålla sig under radarn tills valrörelsen är över. Samtidigt skapar Löfven ett prejudikat för framtida uppsägningar av partitjänstemän. Att tjänstefel innebär uppsägning samt ett års tjänstebefriad lön.

1,3 MSEK är dock mycket pengar. Och är det något som Socialdemokraterna har brist av är det likvida medel inför valrörelsen 2018. Det belopp som Lennartsson får tilldelat motsvarar lönekostnaden för minst fyra heltidsanställda valombudsmän under valrörelsen. Något som det måste kompenseras för.

Antingen med nya frivilliga medlemsdonationer eller att LO går in och täcker upp för kostnaderna. Socialdemokraterna är dock inte längre i majoritet i LO-kollektivet varför en varje sådan kompensation, eller donation, riskerar Karl Petter Thorwaldssons position som ordförande.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se