Sveriges Unga Muslimer vann mot staten

Foto: Wikimedia
  • Torsdag 16 Nov 2017 2017-11-16
E-post 0

Staten, genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), hänvisade i sitt beslut tidigare i år om avslå bidragsansökning från  Sveriges Unga Muslimer, SUM, och dess medlemsorganisationer med att organisationen ”pekats ut som en miljö” där vissa individer inte respekterar demokratins idéer. Men att SUM kritiserats i medier räcker inte för att avslå ansökan om statsbidrag, konstaterar förvaltningsrätten. Domen har dock lyft fram några detaljer i skrift som borde ha lett till ett annat utslag. Domstolen skriver själva ut namnet på de islamistiska organisationer som SUM är en del av utan att domstolen tycks förstå vad dessa är för organisationer.

– När MUCF nekade oss statsbidraget var det på väldigt vaga grunder. Det har vi hävdat hela tiden. Så det känns bra att förvaltningsrätten nu ger oss rätt, säger Rashid Musa.

Någon fullständig seger är det inte för SUM. I första hand hade SUM yrkat på att få erhålla bidrag enligt ansökan. Förvaltningsdomstolens dom innebär endast att MUCF skall behandla ansökan på nytt. Det innebär inte att det finns några garantier för att SUM skall erhålla bidrag enligt vad de bedömt som en rättighet.

I domen blir det tydligt att det saknas relevant forskning på området radikal islamism, kunskapen hos MUCF är låg med tanke på vilket material de lämnade in för bevisning. Hade handläggaren arbetat igenom underlaget bättre, och med bättre stöd, hade domen mycket väl kunnat bli en annan. I domen framgår en rad faktorer som borde bedömts som besvärande för Sveriges Unga Muslimer. Bristen på kompetens hos MUCF inom området är tydlig.

I domen lyfts särskilt fram samarbetet och nätverket SUM ingår med i form av Forum For European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO) och Islamic Relief som något positivt. Som talar för att SUM inte har några kopplingar till islamistiska miljöer eller Muslimska Brödraskapet.

  • FEMYSO är FIOE, Federation of Islamic Organizations i Europe´s ungdomsorganisation. FIOE är Muslimska Brödraskapets officiella europeiska paraplyorganisation vilket de är tydliga med på sin hemsida. Att FEMYSO och FIOE är kommunicerande kärl är tydligt enligt deras hemsida som, även om den sidan är borttagen, går att återskapa på ”Old Webb”.
  • Islamic Relief är Muslimska Brödraskapets biståndsorganisation och är klassat som terroristorganisation i bland annat Israel och Förenade Arabemiraten. Den brittiska banken HSBC bröt allt samarbete med Islamic Relief 2014 efter att det framkommit finansiella transaktioner till bland annat Hamas och organiserad brottslighet i Mexico för att ta några exempel. Istället för att ställa bankens företrädare inför rätta enligt gällande terror- och droglagstiftning valde bland annat USA:s justitiedepartement att förlikas mot en summa på 1,92 miljarder USD som betalades av HSBC. På så vis undgick HSBC att förklaras skyldig och att riskera förlora sin bankoktroj.

Rashid Musa har även själv givit uttryck för separatistiska åsikter och agendor när han tillsammans med SSU Stockholm anordnade separatistiska seminarier endast öppna för rasifierade. Seminariet fick massiv kritik och ändrades till en öppnare form efter detta. Separatism har inte tidigare ansetts vara i linje med svenska demokratiska värderingar.

Domen, och kanske framför allt MUCF eget underlag, tydliggör den stora kunnskapsbrist som finns i Sverige kring islamistiska miljöer som Muslimska Brödraskapet. Vetenskapsrådet, som leds av ordföranden för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet professor Ulf Bjereld är helt och hållet fokuserad på de högerextrema miljöerna när anslag fördelas varför de islamistiska miljöerna hamnar i skuggorna.

Ulf Bjereld är vid sidan av dessa engagemang svenska ”Ship to Gaza” frontnamn. I nätverket som utgör Ship to Gaza finns turkiska IHH som dels har mer tydliga band med Hamas. 2006 publicerade det Dansk Institut for Internationale Studier ett arbetsdokument med titeln “The Role of Islamic Charities in International Terrorist Recruitment and Financing”. I denna studie fann man att stora islamistiska välgörenhetsorganisationer som IHH, utöver att skicka hjälp, agerat som en av de galjonsgrupper som stöder Al-Quaida.

Domen, som ändå måste anses vara någon form framgång för SUM, är illa underbyggd. Den dåliga underbyggnaden beror inte så mycket på domstolens roll som på Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågors underlag. Underlag finns att finna i fler sammanhang än i den rapport som MSB lät publicera tidigare under året.

Att domstolen lyfter fram kopplingarna till FEMYSO och Islamic Relief och därmed FIOE eller Muslimska Brödraskapet i Europa som något som är förmildrande när det faktiskt, med historiken och kända fakta som grund, egentligen är tvärtom bör anses som något förvånande eller i varje fall graverande.

I varje fall har MUCF tidigare beslut att frysa SUM bidrag inte påverkat verksamheten nämnvärt. SUM har, tillsammans med ABF Stockholm, startat nätverket “Fyra fronter” och därmed kunnat slussa pengar vidare till SUM. Nätverket “Fyra fronter” har dessutom nyligen försvarat Amanj Aziz uppträdande på Dramaten. Amanj Aziz varit chefredaktör för den nu nedlagda antidemokratiska webbtidningen ”Ummah Observer” som även den tidigare fick bidrag från MUCF.

Hur MUCF kommer att utforma, och motivera, sitt kommande beslut återstår att se. De skall nu, enligt Förvaltningsdomstolen i Stockholm, pröva SUM ansökan en gång till.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se