Arbetarrörelsen valorganisation vittnar om sprickor i opinionsbildningen

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Tisdag 26 Dec 2017 2017-12-26
E-post 0

Aftonbladets ledarredaktion blåser upp till strid. Karin Pettersson, ledarredaktör, kritiserar såväl justitie- som finansministrarna i skarpa ordalag i juldagens ledartext. Ledarkrönikan, och kanske framför allt reaktionerna på sociala medier, vittnar om djup sprickan är i arbetarrörelsen inför valrörelsen 2018. Denna spricka är djupare än vad som syns för blotta ögat, en genomgång av vilka nyckelspelarna är inom opinionsbildningen vittnar om stora svårigheter för socialdemokraterna innan ens valrörelsen har börjat.

Karin Pettersson skriver

Justitieminister Morgan Johansson pekade i en riksdagsdebatt ut gruppen muslimer som kollektivt ansvarig för antisemitism och två dagar före julafton gav finansministern en intervju i Dagens Nyheter. Där målade Magdalena Andersson upp en nattsvart bild av landet hon styr. Politiken klarar inte uppgiften, invandrarna är för många och Sverige står inför svåra tider. Det är inte på nivån ”go home” men inte heller långt ifrån.

Det är en feg väg och inte min socialdemokrati

Regeringen är nyförälskad i sin nya tuffa retorik. Men utspel som dessa riskerar att inför ett valår knäcka lusten och viljan hos de medlemmar och sympatisörer som ser socialdemokratin som en garant för medmänsklighet, för värme och solidaritet.

Det är jul och jag längtar efter ett julevangelium.

Pettersson vill sätta bilden av att svensk ekonomi nu är ett outsinligt ymnighetshorn. Det beror på vilket perspektiv den enskilde lägger. Sverige lever idag på lånad tid. Alliansens överenskommelse med Miljöpartiet 2011 har fortfarande inte slagit in med full kraft, den överenskommelse som Socialdemokraterna kom att förvalta fram till den 24 november 2015. Eftersläpningen i systemen blir uppenbar när vi ser till årets migration och beviljade uppehållstillstånd. Det är nu anhöriginvandringen tar fart. Av 58 771 asylansökningar beviljades 24 685 med en handläggningstid på 408 dagar.

Av de som avslås går huvuddelen in i en överklagandeprocess men även de som beviljas överklagas i allt större utsträckning. Det som de som erhållit uppehållstillstånd överklagar är själva skälen till uppehållstillståndet. Det är endast de med asylskäl som beviljas anhöriginvandring. De ekonomiska effekterna ute i kommunerna dröjer sedan två till tre år efter kommunplacering och tiderna för att nyanlända sedan kommer ut i sysselsättning eller arbete är så pass långa att kommunernas ekonomi påverkas negativt. Kostnaderna för försörjningsstöd skjuter i höjden i en redan pressad ekonomi. Det är sannolikt det finansministern ser. Det är inte de som klarar snabbspåret som är problemet, det är den överväldigande majoritet som knappt har någon utbildning alls som belastar alla system.

Sprickan mellan Aftonbladet och regeringen är uppenbar. Men den går djupare så om vi granskar den valorganisation som skall ta socialdemokraterna till en mandatperiod till vid makten.

Johan Ulvenlöv är LO:s valledare. Ulvenlöv ansvarade för uppbyggnaden av Netroots under Mona Sahlins tid och har vunnit en rad med utmärkelser för sitt arbete med opinionsbildning. Ulvenlöv anses vara, med viss rätt, en av Sveriges skickligaste opinionsbildare på sociala medier och den som lyckats ta till sig bland annat erfarenheterna från Obamas kampanjer för att stöpa om dessa i en svensk kontext. Detta har varit lyckosamt med ett undantag, opinionsbildningen mot Sverigedemokraterna.

Ulvenlövs närmaste chef när han drev Netroots under Sahlin var Karin Pettersson. En annan person i Mona Sahlins direkta närhet var Aftonbladets Anders Lindberg som var Sahlins omvärldsbevakare.

En fjärde person att hålla reda på är LO:s nya kommunikationschef Eric Sundström. Även Sundström kommer från samma sfär som Pettersson, Ulvenlöv och Lindberg. Sundström kommer närmast från Utrikesdepartementet som politiskt sakkunnig men har en bakgrund från Dagens Arena och Aktuellt i Politiken som chefredaktör.  Utöver att de kommer från i praktiken samma sfär och samma uttolkning av vad socialdemokrati är så förenas Sundström och Ulvenlöv av sitt intresse för brittisk fotboll och kanske framför allt amerikansk inrikespolitik. Sundström var innan 2014 ofta i Sveriges Radios Studio Ett för att kommentera amerikansk inrikespolitik och amerikanska val vilket är hans största intresse. Vare sig Ulvenlöv eller Sundström har någon egentlig bakgrund i något av LO-förbunden.

Karin Pettersson var, i prakiken, Lindbergs, Ulvenlövs och Sundströms chef fram tills hon gick till Aftonbladet efter valförlusten 2010 och de tillhör alla den sfär som hellre vill se en tillbakagång till den politik som gällde innan den 24 november 2015. Endast en av arbetarrörelsens centrala befattningshavare, socialdemokraternas valledare John Zanchi, uppges vara av en annan uppfattning. Zanchi var tills nyligen placerad i Statsrådsberedningen och sannolikt mycket väl medveten om de begränsningar de kommande åren ute i kommunerna som Magdalena Andersson ger uttryck för. Zanchi uppges vara citat:

“Dead against” all uppluckring av den nu (till del, om vi bortser undantaget för ensamkommande män som ljugit om sin ålder, red´s anmärkning) införda migrationspolitiken.

Persongalleriet är därmed inte ointressant när vi går in i en valrörelse där LO nu satsar 30 MSEK för att vinna valet åt S. Framför allt inte banden som förenar Pettersson och Lindberg med LO:s Ulvenlöv och Sundström. De har tidigare investerat såväl tid som pengar på en strategi som gått ut på att brunmåla allt och alla som är kritiska mot den tidigare migrationspolitiken samt ägna sig åt att naziststämpla SD genom att lyfta fram dess rötter i dagern så mycket som möjligt.

Lindberg sade 2009 att detta var den absolut bästa strategin, att han visste exakt vad han gjorde och att historien skulle ge honom rätt. Sedan 2009 har två val till riksdagen genomförts och vi har kunnat konstatera att Sverigedemokraterna dubblade sitt väljarstöd vid varje tillfälle. Huruvida Lindberg fortfarande anser att den strategi, som byggt hela arbetarrörelsen strategi att möta SD, fortfarande ger honom rätt är okänt. Skulle ändå så vara fallet så bör S överväga om de inte fått in en trojan i systemet.

Persongalleriet utgör i praktiken samma personer, men i lite nyare roller, som ansvarade för 2010 års opinionsbildning om vi undantar John Zanchi. Denna kvartett skall ta socialdemokratin till ytterligare en valseger med bland annat 30 friska miljoner på fickan. En kvartett som i grunden inte alls står på Stefan Löfvens eller Magdalena Anderssons sida i frågor som rör migrationen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se