Den dova undertonen av svensk antisemitism

Featured Video Play Icon
  • Måndag 11 Dec 2017 2017-12-11
E-post 0

Attacken mot Göteborgs synagoga väcker avsky – även utanför landets gränser. Attacken har uppmärksammats på flera håll internationellt. En av USA:s äldsta judiska organisationer, American Jewish Commitee , skriver på Twitter att man är förskräckt men inte helt överraskad av angreppet på synagogan i Göteborg. Kvällen innan, på fredagen, samlades cirka 200 personer som protesterade mot arabiska ledare och uttryckte hot om våld mot judar i Malmö. Dessa händelser belyser, smärtsamt, den dova underton av antisemitism i Sverige som växt sig starkare de senaste åren.

Internationellt har antisemitismens tillväxt i framför allt Malmö varit känd sedan 2010. Så sent som i februari i år förnekade statsministern vid en frågestund i Riksdagen, i videoklippet ovan, de kopplingar som dagens antisemitism har med konflikten i Levanten och den import av denna de senaste decennierna. Även om Ala Eddin Al Qut, verksamhetsledare för studieförbundet Ibn Rushd i Malmö, tar avstånd och visar solidaritet med de judiska församlingarna så visar det sig att antisemitiska grundvärderingar är överrepresenterade bland muslimer enligt FOI studier. Ledarsidorna.se´s Ann Heberlein rapporterade senast igår att detta inte är någon nyhet för någon i Malmö-regionen.

 

 

Trots att det var USA:s president Trump som effektuerade en lag som stiftades innan han tillträdde så vänds nu vreden mot judar i diasporan i Sverige. Detta, och rapporteringen kring beslutet och situationen i Israel, belyser den dova underton av antisemitism som genomsyrar den svenska politiska debatten och kanske framför allt rapporteringen.

Skärmavbildning från videodokumentationen av demonstrationen i Stockholm 2017-12-09. Orden utropades på arabiska.

Under lördagen, den nionde december, genomförde organisationen Jerusalem Kommittén en demonstration i Stockholm. En videoupptagning från demonstrationen har lagts upp av sidan Perspektiv på Israel varifrån bilden är tagen. Byggnaden i bakgrunden är Engelska Kyrkans församlingshus som ligger mitt emot USA:s ambassad. På vägen till USA:s ambassad passerade demonstrationen Israels ambassad i Nobelparken. Hur demonstranterna agerade då framgår av videoupptagningen.

Det förekom även en önskan på arabiska om att få vapen tilldelade för att nå sina syften.

Det som kan förklara en del av sammanblandningen är hur Israels konstitution är utformad. I sin självständighetsförklaring definierar sig Israel som en ”judisk och demokratisk stat” vilket ger genomslag i grundlagarna. I artikel 7, som reglerar vilka som kan bli valbara till Knesset, står det:

7A. Prevention of participation of candidates’ list (Amendments 9, 35, and 39)

a. A candidates’ list shall not participate in elections to the Knesset, and a person shall not be a candidate for election to the Knesset, if the objects or actions of the list or the actions of the person, expressly or by implication, include one of the following:

 1. negation of the existence of the State of Israel as a Jewish and democratic state; (Red:s fetmarkering)

2. incitement to racism;

3. support of armed struggle, by a hostile state or a terrorist organization, against the State of Israel.

Möjligen kan detta leda till en sammanblandning av religion och politik men det borde inte ursäkta denna sammanblandning där enskilda aktörers egna politiska agendor blir tydliga. Ett exempel på detta är hur Sveriges Radio bevakar skeendet på plats i Jerusalem.  Kristna palestinier och kyrkorna i Jerusalem är enade mot Trump när det gäller huvudstadsbeskedet. Sveriges Radios korrespondent Cecilia Uddén rapporterade från Gravkyrkan i Jerusalem genom att intervjua bland annat Munib Younan. Yonan företräder en av de palestinska kyrkorna och är en av de kyrkor som författat Kairos-dokumentet.

Vad Sveriges Radio inte belyser i något reportage i samband med det som återges är att de som står bakom Kairos-dokumentet inte erkänner judars rätt till bland annat Jerusalem. Kairos-dokumentet, som även har ett stort stöd från Svenska Kyrkan, erkänner endast kristnas och muslimers rätt till såväl Jerusalem som det territorium som idag utgör Israel.

”Vår existens som kristna och muslimska palestinier i detta land är inte en tillfällighet. Den har rötter som är djupt rotade och förbundna genom historia och  geografi med detta land, liksom varje folk är förbundet med sitt land där det lever idag. En oförrätt drabbade vår rätt när vi tvingades emigrera. Väst ville kompensera det som man begått mot judarnas rätt i Europas länder, men kompensationen sattes på vår räkning och drabbade vårt land. När man försökte rätta till ett förtryck åstadkom man ett nytt förtryck”.

Kairos-dokumentet, och än mindre Sveriges Radio, tar inte upp fördrivningen av judar från Jerusalem 135 evt. Kairos-dokumentet menar även implicit att de terrorister och mördare som avtjänar straff i israeliska fängelser för mord och terrordåd skall sättas på fri fot.

När skall dessa tusentals palestinska fångar instängda i de israeliska fängelserna bli fria? 

Sveriges Radio sätter inte den intervjuade i dennes sammanhang eller i en heltäckande kontext. Läsaren/lyssnaren får aldrig något begrepp om vem personen är eller vad han i övrigt står för när han fördömer ambassadflytten. I sändningstillståndet anges annars särskilt att Sveriges Radio inte skall påverkas av politiska eller religiösa särintressen samt att rapporteringen skall vara allsidig.

Denna blinda fläck för antisemitism präglar även det svenska biståndet till den Palestinska Myndigheten. När Sverige initierade uppbyggandet av ett palestinskt rättssystem genom att finansiera bland annat Humanitarian Law Center samt Palestinian Bar Association (advokatsamfundet) finansierade  Sverige bland annat organisationer som i sina egna stadgar förbjuder palestinier att interagera med israeler och israeliska myndigheter samt inte erkänner en enda israels existens mellan Medelhavet och Jordanfloden. Sveriges samarbetsländer har idag frusit utbetalningarna till Palestina sedan detta blev känt. Norge har begärt pengarna tillbaka. Det borde vara orimligt att anta att Sida och den svenske konsuln i Jerusalem, som ansvarade för projektet, var omedvetna om detta om arbetsledningen och kontrollen fungerat.

De flesta muslimer i Europa är dock inte antisemiter. Men enligt flera kartläggningar så finns det bland muslimska trosbekännare en utbredd antisemitism. I en studie från 2005 anges det att omkring 5 procent av Sveriges befolkning har antisemitiska uppfattningar. Men det finns grupper där antisemitismen är betydligt starkare. I samma studie står det att

”antisemitiska uppfattningar och ambivalenta attityder till judar är jämförelsevis mer utbredda bland muslimer än bland kristna och icke-religiösa. Bland vuxna hyser 39 procent av dem som betecknar sig som muslimer en systematisk antisemitisk inställning”.

I globala jämförelser är det tydligt att antisemitismen är som störst i Mellanöstern. Enligt attitydstudien ADL Global 100 så uppvisar 70–90 procent av befolkningen i länderna i Mellanöstern antisemitiska attityder. I till exempel Irak är siffran 92 procent och i Algeriet 87 procent. Trots att Sverige har den minsta andelen av antisemitiska grundattityder är Sverige ett av de länder som judar upplever sig mest utsatta i inom EU. En utsatthet som fick president Obama att agera vid två tillfällen under sin tid som president mot judarnas situation i Malmö. 2012 och 2015.

Med den migration som EU och Sverige tagit emot de senaste decennierna har detta inneburit att vi importerat en värdegrund som vi annars bara sett inom nazismen. Att det får genomslag i riksdagen och i kanske framför allt socialdemokraterna är uppenbart. Riksdagsledamoten (S)  Hillevi Larsson har vid upprepade tillfällen medverkat i demonstrationer med antisemitiska budskap eller i sammanhang där Israel presenteras som icke-existerande. Larsson, som har sin starkaste väljarbas hos exil-palestinier, har återkommande förklarat att hon inte förstått sammanhangen eller angett som skäl att hon inte förstår arabiska. Ett annat exempel från just Malmö är förbundsstyrelseledamoten i Socialdemokrater för Tro och Solidariet Adrian Kaba. Som ordförande för dialoggruppen mellan den judiska församlingen och olika muslimska grupperingar spred han antisemitiska vandringssägner.

Såväl Larsson som Kaba är kandidater till riksdagen 2018 för Malmö stads socialdemokrater. Larsson plats två, Kaba plats 15. Kaba är viktig för socialdemokraterna i Malmö. I valet till riksdagen 2014 fick Kaba 1 680 personkryss, eller 3,2 procent, och placerade sig därmed egentligen före Hillevi Larsson som fick 1 247 personröster.

Sveriges sammanblandning av politik och religion, med frekventa och tydliga ställningstaganden mot judendom, blir dessutom extra tydlig när Sverige röstade för en resolution i UNESCO att frånta judarnas religiösa rätt till klagomuren i Jerusalem som helig plats.  Helt i linje med Kairos-rapporten.

Helene Lööw vid Uppsala Universitet benämner delar av detta, som till exempel journalisters återkommande uttryck om “judiska eller israeliska lobbyorganisationer” som ett antisemitiskt bakgrundsbrus. Men det är mer än ett bakgrundsbrus. Den svenska antisemitismen är idag så pass stark att den skapat en dov underton i stora delar av svensk politik och som börjar förstärkas med en klangbotten från en importerad 1 400 år gammal antisemitism och judehat.

Det finns med andra ord inga tecken på att vare sig politiken eller media i egentlig mening en gång för alla, och långsiktigt, gör upp med den dova underton som genomsyrar svensk politik och nyhetsrapportering.

Den dova undertonen av svensk antisemitism.

 

Redaktörens kommentar:

Citat och bildåtergivning publiceras endast för att ge läsaren en fullgod kontext. Ledarsidorna.se tar avstånd från dessa då de annars skulle strida mot såväl det publicistiska regelverket som svensk lag (hets mot folkgrupp, Brottsbalkens 16 kapitel).

Ledarsidorna.se känner inte till om någon polisanmält den person som står på demonstrationstillståndet för lördagens demonstration. Anordnaren är ansvarig för att ordning upprätthålls enligt Ordningslagen.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.