Idag börjar historien om UD:s “Darknet” att berättas

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 14 Dec 2017 2017-12-14
E-post 0

Utrikesdepartementet gömde undan 900 sidor med information om kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd. Handlingarna registrerades först efter ett år – när DN började granska saken. Men nu har UD beslutat att allt innehåll i dokumenten ska vara hemligt. Den egentliga historien om regeringens Darknet börjar egentligen idag när utrikesministern hörs i utrikesutskottet.

Efter en tre veckor lång sekretessprövning har UD nu beslutat att i princip allt innehåll i de 900 sidorna ska vara hemligt. Under tisdagen lämnade UD:s rättsavdelning ut 202 av de nästan 900 sidorna. Det handlar om försättsbladen där Sveriges aktiviteter och varje lands inställning registrerats, ett dokument för varje land. Men endast rubrikerna finns kvar, själva innehållet är hemligstämplat. Enligt UD skulle det “störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser” om uppgifterna i handlingarna blir offentliga. Gemensam nämnare för de flesta av länderna med omfattande hemligstämpel är att det rör sig om fattiga utvecklingsländer.

Utrikesminister Margot Wallström, som av ett enigt utrikesutskott i riksdagen kallats till utfrågning, publicerade tidigare ett inlägg på Twitter om UD:s kampanj . Inlägget på Twitter tyder dessvärre på att utrikesministern inte tar del av de handlingar som kontrollmakten i form av KU och JO publicerar som berör ministerns förmåga till den ämbetsutövning hon är satt att göra.

“Kandidaturen till säkerhetsrådet har granskats noga av konstitutionsutskottet, utrikesutskottet och av UD internt. Inga felaktigheter kunde hittas.” , skriver hon.

Som DN påpekade, och Ledarsidorna påpekat tidigare är påståendet inte helt korrekt, i själva verket fick kampanjen kritik av konstitutionsutskottet för hur den hanterat allmänna handlingar.  Dessutom är det oklart om de tidigare granskningarna haft tillgång till de 900 sidorna som hölls undan. KU skriver i KU 20 för 2016/17:

En granskning gäller Utrikesdepartementets hantering av säkerhetsråds- kampanjen. Utskottet anför att det inte är acceptabelt med en sådan utestående balans i diarieföringen, som framkommit i granskningen. Vad gäller utfästelser till andra länder och s.k. röstbyten under kampanjen har det inte framkommit något som tyder på att arbetet har bedrivits i strid med gällande regelverk och praxis.

Det är värt att notera hur KU formulerar sig, att det inte har framkommit. Det betyder att utifrån den dokumentation som KU har haft tillgång till finns inget som tyder på oegentligheter. Men om KU hade tillgång till de av DN avslöjade 900 sidorna eller inte framgår inte. Vilket kommer vara avgörande för fortsättningen.

Det står dock mer och mer klart att den politiska ledningen på UD nu beslutat om avsteg från mer än 100 år gamla regelverk för diarieföring. Hur utrikesministern svarar upp på det inför utrikesutskottet återstår att se men med kabinettsekreterare Annika Söder borde det inträffade aldrig inträffat. Annika Söder tillhör en av Sveriges mest erfarna utrikespolitiker och som sådan vara väl förtrogen med alla de rutiner som finns på Utrikesdepartementet. för inkommande och utgående handlingar.

En annan fråga är, men det ligger kanske snarare på Konstitutionsutskottets bord, hur många andra parallella arbetsytor som regeringen har skapat under mandatperioden. Historien om UD:s “Darknet” slutar sannolikt inte idag. Det är idag den börjar på riktigt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se