Klan- och gängkriminaliteten: All skönmålning har ett pris

Photo from ssosay on Flickr
  • Fredag 29 Dec 2017 2017-12-29
E-post 0

Den negativa bilden av Sverige som växer fram internationellt framställs mer och mer som ett hot rapporterar SvD. Henrik Sahlin vid SI, Svenska Institutet, påpekar att den missvisande informationen i förlängningen kan skada förtroendet för Sverige internationellt. En överdriven skönmålning kan dock skada Sverige ännu mer och omöjliggöra mycket av det arbete som nu lokalt, som i Uppsala, nu börjar bära frukt.

– En överdriven Sverigebild kan utnyttjas och underminera vårt samhälle, menar Sahlin.

Ett land på väg mot kollaps. Det är en bild av Sverige som sprids allt oftare. Det måste tas på allvar – annars kan handel och turism påverkas, menar bland andra försvarsminister Peter Hultqvist. Men Sahlin modifierar sedan bedömningen:

– Om det får fotfäste så är det potentiellt negativt för handel och samarbete, turism och export. Men det faktum att Sverige har utmaningar förtjänar att lyftas.

Än så länge finns inga bevis på att det skulle ha haft en negativ inverkan på handelsförbindelserna. Däremot har synen på Sverige i Norge och Danmark försämrats på grund av flyktingmottagandet, enligt en undersökning som SI gjort. 

Att Sverige står inför problem vittnar gårdagens debattartikel i DN av rikspolischefen Dan Eliasson och hans ställföreträdare, chefen för NOA, Mats Löving om. Artikeln uppstod sannolikt inte ur tunn luft utan som ett tecken på den stress som finns i den politiska bubblan. Debattartikeln innehåller inget egentligt nytt utan är rikspolischefens egna, om än senfärdig, sammanställning av redan kända tidigare politiska utspel och krav från hans underlydande. Utspelet har mötts av kritik, inte minst mot bakgrund av att polischefen i Uppsala, Jale Poljaverius, inom befintlig lagstiftning har lyckats rensa upp stora delar av Uppsala. En annan punkt som kriminologen Felipe Estrada saknar i debattartikeln är polisens syn på den egna rollen när det gäller att skapa en tillit i utsatta områden så att exempelvis vittnen vågar vända sig till polisen.

– Förtroendet för rättsväsendet och polisen är bristfälligt i de mest utsatta förorterna och jag ser inte särskilt mycket omnämnt i artikeln hur man ska åtgärda det. Och där vet vi, utifrån internationell forskning, att det som behövs är då så kallat dialogbaserat polisarbete. Ett polisarbete som är nära de människor som bor i de här områdena, säger han.

Justitieminister Morgan Johansson (S) håller inte med om kritiken mot polisens sätt att arbeta.

– Då vill jag ju peka på Malmö där polisen kraftsamlade under det här året, vilket då lett till att man lyckats ta sig an en mycket, mycket stor grupp av de aktivt kriminella. Jag tror att det var över 70 häktade. Det har man också sett resultat av, att kriminaliteten mellan de här gängen helt enkelt har dämpats. Det handlar helt enkelt om att se till att det här görs i alla de här områden som vi pratar om. Jag ser andra goda exempel också. Uppsala är ytterligare ett sådant, säger han.

Justitieministerns uttalande bör då ställas mot hur han presterat tidigare  under mandatperioden. Johansson har varit en av de som skönmålat verkligheten och förnekat olika problem in i det längsta för att sedan vara kraftigt försenad med nödvändiga repressiva åtgärder. Det intressanta med hans uttalande är att han tar med Uppsala och använder sig av termen “dämpats”. Dämpats lokalt. Den ansvarige polischefen Jale Poljaverius konstaterade att en del av de kriminella gängen, som inte nedkämpats, har trängts ut från Uppsala och fortsatt sin verksamhet någon annan stans. Ett fenomen som även finns i framför allt Stockholm men även Malmö. Att justitieministern inte har speciellt bråttom blir klart när han inte kan svara på frågan när skärpta vapenlagstiftningar kan komma i fråga, trots att moderaterna erbjuder ett snabbspår i riksdagen.

Rikspolischefen lyfter fram Rinkeby som ett positivt exempel på hur han nu lyckas med sin satsning. Vad Eliasson inte nämner är att i fallet med Rinkeby har gängen flyttat till närliggande Spånga, Rissne och börjat göra inbrytningar i Sundbyberg.  Alla tre mer präglade av en homogen svensk medelklass. Tidigare lugna områden samtidigt som Järvafältet och andra utsatta områden fortfarande mycket tydligt är parallellsamhällen. Ett eller flera gäng frekventerar numera Täby Centrum på kvällstid. Täby är i allra högsta grad ett vitt och välmående reservat annars. Om inte Morgan Johansson och Dan Eliasson är av den uppfattningen räcker det med att prata med de ordningsvakter som blivit ett allt tydligare inslag i gatubilden när kommuner och fastighetsägare nu tar saken i egna händer när polisen inte räcker till.

När vi nu går in i valåret 2018 finns det, med försvarsministerns varning, en risk att många akuta samhällsproblem börjar självcensureras av media. En självcensur som resulterar i att beslutsfattare av olika karaktär får fel underlag och fattar felaktiga beslut. Migrationskrisen hösten 2015 är ett talande exempel på hur det kan gå. Varningssignalerna fanns i samtliga system men regeringen, och media, valde att förneka dessa intill dess att hela kommuner höll på att stressas sönder av belastningen. Ledarsidorna kan leda i bevis att huvuddelen av svensk media underrapporterade de faktiska begränsningarna  och stressen i systemen vilket ledde till panikartade, och illa genomförda, beslut. Något vi ser effekterna av än idag med det amnestiliknande lagförslaget för unga afghanska män som ljugit om sin bakgrund och ålder.

Fler och fler ansvariga politiker och semipolitiker, som rikspolischefen, ser nu om sina hus. För allmänheten kom sannolikt Eliassons artikel ur ingenting men det tyder på en viss stress i den politiska bubblan och inom polisledningen när kartan och verkligheten närmar sig domedagen den nionde september 2018. En skönmålning av karta och verklighet kan mycket väl bli avsevärt mer dyrköpt än att säga som det är när väljarna lägger sin röst på valdagen.

Foto: ssoosay

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se