Krönika: Gisslan hos Knazbollah

  • Torsdag 7 Dec 2017 2017-12-07
E-post 0

Riksdagens talman, Urban Ahlin (S) anklagas nu i tre artiklar i Dagens Nyheter för att ha utsatt anställda för sexuella trakasserier. Artiklarna bygger, enligt DN, på uppgifter från ett trettiotal källor som alla har det gemensamt att de åberopar sin rätt att vara anonyma. Nalin Pekgul ger dock en annan bild i Expressen. En bild som nu, flera år efter att jag lämnade den aktiva partipolitiken, ser ut att stämma mer med mina erfarenheter. DN:s reportage saknar något väsentligt. En dimension som få sitter inne med, det partiinterna perspektivet.

När jag ser tillbaka på de åren inser jag vilket spel med speglar som jag var en del avSom Håkan Juholt sade vid sin avgång, efter dessa år:

”Framtiden kommer kasta ett annorlunda ljus på denna tid”

Och kanske är det så att det är nu nya strålkastare kan slås på.

2011 drevs en kampanj i interna S-grupper på Facebook för vem som skulle bli nästa ordförande för S-kvinnor. En grupp bestående av unga kvinnor från nätverket Rebella drev på för att byta ut Nalin Pekgul som ordförande. Som ordförande för S-kvinnor har den personen makt. Som ordförande i en sidoorganisation kommer en plats som ständigt inadjungerad i socialdemokraternas verkställande utskott. Där den egentliga makten ligger. De skäl som detta  kvinnonätverk angav för att avsätta Pekgul var att det krävdes en förnyelse. Som partiintern kampanjledare för Lena Sommestad, som sedan kom att vinna omröstningen, var Sara Gunnerud. Gunneruds besvikelse när jag inte ville stödja Sommestad gick inte att ta miste på. Min kandidat var då, och är fortfarande, Ylva Johansson.

Men att det då låg något annat bakom kom att bli uppenbart bara något år senare. Det egentliga skälet till att Pekgul petades som ordförande, efter en bitvis smutsig intern kampanj var för att hon är en sekulariserad muslim. En tydlig motståndare till ortodox islams inflytande på samhället i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet.

2012 blev jag kontaktad av Gunnerud igen. Under denna period var Urban Ahlin socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson under Håkan Juholt. Ahlins linje mot Hamas och radikal islamism är väsentligt mycket hårdare än vad dagens politiska linje representerar. På samma sätt som Pekgul skulle bort skulle Ahlins inflytande minimeras. Det var därmed, nu i efterhand, inte förvånande att den som kom med de sexuella anklagelserna var just Lena Sommestad när Ahlin  stod i begrepp att utses till gruppsekreterare för riksdagsgruppen. Hon tog då upp gamla påståenden om sextrakasserier som Ahlin skulle ha gjort sig skyldig till.

I efterhand bad samma Lena Sommestad Urban Ahlin om ursäkt för att ha tagit upp påstådda sextrakasserier offentligt.

– Jag har framfört min ursäkt till Urban och hans familj för det uttalande jag gjorde mitt i mediestormen och som fick väldigt stora proportioner. Jag är väldigt ledsen över det och det ville jag framföra, säger Sommestad.

Ahlin är idag i praktiken berövad all politisk makt som talman då han var tvungen att lämna alla partiinterna engagemang. Talmannen är nummer två i riket efter statschefen konungen och skall stå över partipolitiken.

Jag kommer ihåg den här perioden extra väl. Jag blev kontaktad av Gunnerud som ville ha min hjälp och min råd för den unga kvinnans räkning, den som sannolikt nu refereras till i Dagens Nyheter. Jag bad, vid minst två tillfällen, att få direktkontakt men den unga kvinnan ville förbli anonym. Jag vet att jag sade att det är generellt svårt att hjälpa någon som inte vill ha direktkontakt.

Det som förenar Pekgul och Ahlins historia är de bägge är öppet kritiska till den överslätande attityd till islamism som slagit rot i partiet med Socialdemokrater för Tro och Solidaritets ökade inflytande.

Samma sfär, där Rebella ingick, som skickade ut Nalin Pekgul kom sedan att arbeta in Omar Mustafa i partistyrelsen 2013. Mustafas kandidatur blev känd först sista dagen på kongressen och han valdes in utan någon närmare presentation. Inte ens Jens Orback, då ordförande för Olof Palmes Internationella Centrum, hade hört talas om honom vid voteringen och var öppet kritisk till att välja in en person som i allt väsentligt var okänd i partiet. Mustafa hade vid invalet i partistyrelsen endast varit medlem i Socialdemokraterna i två år. En rekordkarriär. Även jag var kritisk till processen men hotades med att bli offentligt stämplad som islamofob av framstående medlemmar i Rebella. Jag har kvar mailen. Det är ingen trevlig läsning.

Idag, sex år efter att Nalin Pekgul avsattes som ordförande för S-kvinnor och fem år efter att S-kvinnor under Lena Sommestad försökt få bort Urban Ahlin från alla centrala maktpositioner internt i partiet är endast en person kvar i egentlig maktposition.

Sara Gunnerud. 

Gunnerud är idag kommunikationsansvarig för Ibn Rushd. Gunnerud är ledamot i Stockholms Arbetarekommuns representantskap och var tills nyligen ledamot i S-kvinnors valberedning. En valberedning till- och avsätter ledamöter i styrelsen, kongresserna brukar vara lydiga tillställningar. Gunneruds chef på studieförbundet Ibn Rushd är idag Omar Mustafa. Omar Mustafa var så sent som förra veckan en del av UD:s officiella delegation på resan till Baku, Azerbadjan. Mustafas roll, i en annars renodlad handelsdelegation, var att representera svenska muslimer i en religiös-kulturell kontext. Religiös diplomati.

Cirkeln slöts först när jag fick distans till det partiinterna arbetet. Hur det gick till är en egen historia. Men. Som Juholt konstaterade, det krävs tid för att ljus skall kunna tränga igenom dimmorna och det krävs tid för att skilja spegelbild från verklighet. 

Detta är några, långt ifrån alla, pusselbitar jag har från några år som skakade socialdemokratin och som sammanföll med min tid som partiaktiv. Om jag överlever detta ska jag skriva mina politiska memoarer innan jag går över till barnböcker. Jag väljer idag mellan två titlar:

”Gisslan hos Knazbollah” eller ”Min färd mot Mörkrets Hjärta”

Ja, jag vet. Joseph Conrad tog den om Mörkrets Hjärta. Den är bra, med den galne och framför allt som ondskan personifierad, överste Kurz.  Men likväl finns det mer sanning i den än ni anar. Jag har fler pusselbitar. Och inom kort kommer jag kanske kunna förstå hur, och var, de passar in.

Och vilken bild de till slut kommer att teckna.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se