MSB flyttar till Försvarsdepartementet – ett steg bakåt i tiden men samtidigt ett steg framåt

Foto: MSB
  • Tisdag 19 Dec 2017 2017-12-19
E-post 0

Försvarsberedningen kommer på onsdag att föreslå att ett nytt civilt försvar för krig ska byggas upp under Försvarsdepartementets ledning, erfar DN. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) får mer makt och vissa utpekade länsstyrelser får ett större ansvar för skyddet av befolkningen. Nyordningen är egentligen ingen nyordning utan en tillbakagång men till en ordning som borgar för större oberoende men framför allt visat sig fungera.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) låg tidigare under Försvarsdepartementet. Men med regeringen Löfvens tillträde flyttades politikområdet och lades under inrikesministern på Justitiedepartementet. Motivet var då att samla “blåljusmyndigheterna” under Justitiedepartementet.

När regeringen Löfven tillträdde genomfördes två omorganisationer som förvånade. Dels flytten av MSB, som i grunden inte är en blåljusmyndighet, till justitiedepartementet men även flytten av den krisledningsfunktion som finns i Regeringskansliet, RK, som tidigare låg i statsrådsberedningen direkt under statsministern. Krisledningsfunktionen var ett resultat av erfarenheterna efter Tsunamin 2004 och kom att inrättas efter omfattande utredningar efter den krishanteringen som kostade bland annat utrikesminister Laila Freivalds makten. Ledarsidorna.se har varit dokumenterat kritisk till bägge omorganisationerna tidigare. Flytten av krisledningsfunktionen visade sig vara mindre lyckad i vaket efter turerna kring bland annat Transportstyrelsen. Justitie- och inrikesministerierna kom att lägga ytterligare distans mellan statsministern och nationella kriser och allvarliga händelser.

MSB, som inledningsvis förde en tynande tillvaro under Morgan Johansson och dåvarande inrikesminister Anders Ygeman, kom på allas läppar i samband med den kunskapsöversikt som belyste Muslimska Brödraskapets etablering i Sverige. Den påverkansoperation som Brödraskapets svenska allierade, som kom att innefatta forskare i kretsen kring Mattias Gardell, Uppsala Universitet, var omfattande i form av dels ett organiserat akademikerupprop men även direkta påverkansförsök att hindra rapportförfattaren Magnus Norell från att föreläsa i bland annat Umeå. I denna påverkansoperation, som bestod av olika grupperingar, ingick personer som alla på ett eller annat sätt interagerar med varandra i andra sammanhang. Allt från Vetenskapsrådet som anslår forskningsmedel till Folkbildningsrådet som anslår medel till folkbildning. Företrädare för Folkbildningsförbundet Ibn Rushd tog vid tillfället direkt kontakt med anordnaren i Umeå för att ge hennes goda råd syftande till att ställa in Norells medverkan.

Ledarsidorna.se begärde ut såväl telefonloggar som mail som kom till MSB som resultat av påverkansoperationen. Dokumentationen var omfattande med en rad kända namn och nätverk som försökte få MSB att avpublicera kunskapsöversikten. Pressen på MSB var av tidigare ej skådad omfattning och nätverken som inte vill se en fortsatt granskning av Muslimska Brödraskapets verksamhet blev tydligare. Även tidskriften Fokus gjorde en belysning av detta och som publicerats i artikelform.

Regeringen har nu, efter att ha mer eller mindre förnekat förekomsten, nu kommit till en punkt där de erkänner att det finns bland annat antisemitism i muslimska miljöer. Med antisemitism följer dessvärre en viss våldsbenägenhet vilket om inte attentaten mot synagogorna i Göteborg respektive Malmö vittnar om.

Att flytten av MSB skulle innebära någon större förändring på kort sikt är dessvärre lägre trots MSB bredare uppdrag. Regeringen fattade så sent som i somras beslut om att funktionen för att bekämpa våldsbejakande ideologier, där islamism ingår, skulle placeras i Brottsförebyggande Rådet som fortfarande kommer att lyda under Morgan Johansson justitiedepartement. Beslutet förvånade alla, inklusive anställda på BRÅ, som inte tidigare har haft denna funktion eller operativa roll.

Fördelarna med MSB flytt överväger dock. MSB får ett tydligare mandat och kan, inom ramen för sitt och Försvarsdepartementets uppdrag, sannolikt fortsätta att bygga upp kompetensen kring organisationer som Muslimska Brödraskapets verksamhet i Sverige. Den påverkansoperation som följde efter rapporten om Brödraskapet är i förlängningen form av hot som berör hela Sverige. Försvarsberedningen har även i sitt betänkande pekat på just detta behov i det psykologiska försvaret. Det ger MSB möjlighet att granska Brödraskapets aktiviteter vidare.

Inalles, och sammantaget, bör dock flytten av MSB ses som ett steg framåt trots att det är en återgång till en tidigare ordning. Det vill säga, om regeringen fullföljer försvarsberedningens slutsatser.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se