Religiös diplomati – officiell svensk utrikespolitik

Photo by Pexels on Pixabay
  • Måndag 4 Dec 2017 2017-12-04
E-post 0

UD och Business Sweden bjöd under hösten in svenska företag till en nätverksresa till Azerbadjan— där det statliga järnvägsföretaget hålls fram som en ”nyckelaktör” rapporterade såväl Dagens Nyheter som Dagens Industri tidgare. Resan kritiserades av anti-korruptionsorganisationen Transparency International Sverige. Men det som inte framgår eller framgått tidigare är den religiös-kulturella inriktning som besöket hade. Med företrädare för svenska särintressen som upphöjts till att representera det officiella Sverige. Omar Mustafa, och bildningsförbundet Ibn Rushd.

På inbjudan från utrikesdepartementet och Business Sweden listas flera azeriska nyckelaktörer som de svenska företagen träffade. Ett av flera statliga bolag är Azerbaijan Railways, järnvägsföretaget som misstänks ha mutats i härvan kring svenska Bombardier. Resan leds av en statsekreterare som lyder under EU- och handelsminister Ann Linde (S). Business Sweden ägs av svenska staten och näringslivet och har i uppdrag att hjälpa svenska företag att etablera sig på marknader utomlands. Att Sverige nu ökar närvaron i Azerbadjan är utrikes- och säkerhetspolitiskt logiskt.

Den religiös-politiska närvaron i en renodlad handelsdelegation bör inte ses som slumpartad utan ett resultat av en längre tids bearbetning av UD:s politiska ledning.

Azerbadjan närmar sig nu den axel som stärks mellan Turkiets president Erdogan och det shia-muslimska Iran. Denna oortodoxa axel, med shia-muslimer och det turkiska AKP som står Muslimska Brödraskapet nära, är en regional motvikt mot Saudiarabiens och Israels närmanden till varandra. Sverige har tidigare markerat var vi står i dessa relationer. Resan blir med detta en naturlig följd. Sverige närmar sig än mer den axel som Doha – Teheran – Ankara utgör som motvikt till det tillfälligt sekulära Egypten samt Saudiarabien och Israel.

Det finns även en protokollär fråga som borde få de flesta utrikespolitiska journalister och analytiker att reagera. Med på resan var även Sveriges ambassadör i grannlandet Kazakstan, Christian Kamill. Vad som motiverar UD att göra en ambassadör i ett grannland, som saknar landgräns och bara skiljs åt av Kaspiska havet, till deltagare i en i grunden handelsorienterad delegation till Azerbadjan är okänt. Flera erfarna diplomater och utrikespolitiska experter har uttryckt sin förvåning över tillvägagångssättet. Det är inte första gången, men det är i en internationell kontext mycket ovanligt.

En andra anomali är att ingenting av den religiös-kulturella delegationens deltagande och program redovisades vare sig innan eller efter resan på UD:s respektive Business Swedens hemsidor. Enda skälen att det kom fram över huvud taget är dels den Azerbadjanska pressens artiklar i efterhand, dels Omar Mustafas två egna statusuppdateringar.

Att den renodlat politiska delegationen utökades med en kulturell-religiös komponent är i sammanhanget apart. Azerbadjan är inte ett samhälle som genomsyras av religion, snarare tvärtom. Regimen beskrivs som hård och baseras istället på klanstrukturer. Religion är i praktiken en icke-fråga vilket leder till slutsatsen att religion, och de religiösa perspektiven, kom till på svenskt initiativ. Regimen är dock närvarande i varje del av samhället. Ingen part kan till exempel göra några som helst affärstransaktioner eller annan aktivitet utan att regimen godkänt det. Transparency International rankar Azerbadjan som nummer 123 av 176 länder som ingår i korruptionsindexet.

Skärmavbildning Omar Mustafas egen Facebook.

Vad som inte framgått av nyhetsrapporteringen är att med på resan i  den politiska delegationen deltog Åke Göransson, generaldirektör för myndigheten som sköter regeringens bidrag till trossamfund. Göransson deltog tillsammans med bland annat det muslimska bildningsförbundet Ibn Rushd förbundsrektor Omar Mustafa. Tillsammans med den svenske ambassadören Ingrid Tersman och Chargé d’ affaires Christian Kamill från Kazakstan genomförde de möten syftande till att öka det kulturella och religiösa utbytet mellan länderna. Vad en civilsamhällesorganisation som ett i allra högsta grad religiöst bildningsförbund skall till Baku att göra blir ännu märkligare då regimen i Azerbadjan nu stänger ned de egna civilsamhällesorganisationerna i rask takt.

Omar Mustafa hade med detta ingen annan naturlig motpart annat än de regeringsrepresentanter och myndigheter som han mötte som officiell representant för Sverige. 

Att UD i bilaterala möten tar med kulturdelegationer är inte något märkligt men inte helt okomplicerat. Blandade delegationer brukar aldrig vara någon bra idé. Men.

Det som dock sticker av är att en företrädare för en liten del av den svenska muslimska befolkningen görs till officiell svensk representant. Omar Mustafa var 2013 tvungen att avgå från Socialdemokraternas partistyrelse då han tvingades välja mellan sin roll som ordförande för IFIS, som verkat för införande av sharialagar för muslimer i Sverige tidigare, och den sekulära politik som socialdemokraterna officiellt står för. Som förbundsrektor för Ibn Rushd är Mustafa i allra högsta grad delaktig i planerandet av de Muslimska Familjedagarna tillsammans med Sveriges Unga Muslimers ordförande Rashid Musa.

Muslimska Familjedagarna har en lång historia med att bjuda in extremt ortodoxa föreläsare som dragplåster. Ett av de internationella dragplåster som presenterades 2014 var Mohammad Rateb Al-Nabulsi, som organisatörerna menade är ”bland nutidens mest kunniga”. Al Naulsi hade redan innan 2014, vilket borde varit känt för Omar Mustafa, bland annat gjort följande uttalande:

”Homosexualitet involverar en smutsig plats, och genererar ingen avkomma. Homosexualitet leder till undergången för den homosexuelle. Det är därför, bröder, som homosexualitet straffas med döden”.

Ett annat dragplåster samma år var Sheikh Jassem Al-Mutawa, en tv-predikant från Kuwait specialiserad på familjefrågor. Hans program om hur en make ska slå sin hustru på ett islamiskt korrekt sätt har rönt uppmärksamhet mest på grund av påståendet att mannens våld kan bota vissa psykiska sjukdomar hos kvinnan.

Att Omar Mustafa, med den sfär han representerar med dess kopplingar till Muslimska Brödraskapet, aldrig lämnade socialdemokraterna efter hans avgång från partistyrelsen 2013 har varit känt i vissa kretsar. Det är dock först nu som det blir tydligt när Omar Mustafa görs till officiell religiös-kulturell representant för Sverige i en UD-delegation. Att det i Ibn Rushd-sfären finns kopplingar till Brödraskapet finns återgivet sedan tidigare. Men framför allt med Sveriges Unga Muslimers egna ord i den dom som avkunnades tidigare i år när MUCF, Myndigheten för Civilsamhällesfrågor ålades att pröva SUM bidragsansökan på nytt efter att ha försökt dra in statsbidraget.

SUM är en av bildningsförbundet Ibn Rushd mer namnkunniga medlemsorganisationer. Bland Rashid Musas föregångare på ordförandeposten återfinns såväl Omar Mustafa samt den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan. Omar Mustafas föregångare som ordförande för IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige, var Aberizak Waberi. Waberi är känd för att vilja införa sharialagar i Sverige för muslimer och driver idag friskolor med konfessionell inriktning. Skolorna har fått kritik från Skolinspektionen vid ett flertal tillfällen.

Muslimska särintressen, med ultraortodoxa inslag, är med regeringens aktiva initiativ på väg att bli officiell svensk utrikespolitik. Ibn Rushd-sfärens påverkan på Socialdemokraterna upphörde aldrig 2013, snarare tvärtom så har inflytandet istället växt. De ser ut att utveckla och prägla ett helt nytt område.

Religiös diplomati.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se