Bokslut Wallström – En mandatperiod till med feministisk utrikespolitik?

@ Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 4 Jan 2018 2018-01-04
E-post 0

Efter drygt tre år med feministisk utrikespolitik har Sverige kommit att bli allt mer marginaliserat i det internationella umgänget. Även om Margot Wallström vill ge sken av annat så ligger sanningen om hur Sverige fick sin plats i FN:s säkerhetsråd för lång tid framöver begravd i de 900 sidor, som UD:s politiska ledning in i det längsta förnekade fanns, som efter avslöjandet av UD:s Darknet nu sekretessmarkerats. Detta sammanfattar på något sätt regeringen Löfvens mandatperiod som feministisk med en feministisk utrikespolitik.

Margot Wallström har, inför utrikesutskottet i riksdagen, skyllt på UD:s tjänstemän trots att hennes närmaste medarbetare var den som gav tjänstemännen direktiv om att skapa en parallell arbetsyta utan offentlig insyn. Bortom även Konstitutionsutskottets räckvidd.

Mandatperioden inleddes med ett erkännande av Palestina och en förolämpning av Saudiarabien som bara kunde redas ut av kungen tillsammans med Björn von Sydow. Ett erkännande av Palestina som Margot Wallström fått intern kritik från erfarna diplomater på UD av samt av en i praktiken enig riksdagsopposition. Folkrättsligt vilar erkännandet på svag grund av flera skäl.

  • Palestina , eller den Palestinska Myndigheten (PA) har inte själva lyckats definiera vilket territorium de är eniga om som de gör anspråk på.
  • PA, eller PLO, har sedan 1948 förkastat samtliga fredsförslag, inklusive Camp David-avtalet som gav Yassir Arafat Nobels fredspris. Israel har å sin sida ratificerat tre.
  • Sveriges utrikesministers utfästelse, att fler länder nu skulle följa Sveriges exempel att erkänna Palestina, föll redan från början. Den internationella rusningen som utlovats uteblev.

Samtidigt har den demokratiska utvecklingen inom PA gått i motsatt riktning. Journalister har med det senaste president-dekretet en mer utsatt ställning och flera palestinska, mer oberoende, journalister har fängslats. Inte bara Amnesty International utan även det svenska Migrationsverket har rapporterat om den förvärrade situationen. UD, som tidigare lyft fram Amnesty Internationals rapporter som viktiga och rättesnören mötte denna med en kompakt tystnad. Ledarsidorna.se var enda svensk media att rapportera om Amnesty Internationals iakttagelser. Trots detta har det svenska biståndet ökat markant under Margot Wallströms ledarskap. PA:s president, Mahmoud Abbas, går dessutom inom kort in på sitt fjortonde år på en fyraårig mandatperiod. Inga allmänna val har hållits heller denna period i det som skall vara en självständig stat.

Situationen för palestinierna förstärks av det som journalisten och författaren Bengt G Nilsson beskriver i sin artikel på Timbro. Warehousing refugees, att tvinga människor på flykt att stanna i läger i stället för att låta sig integreras eller finna en samexistens på egen hand med i detta fall Israel. Lagrade flyktingar att tycka synd om. Ett lagerhus med flyktingar som inte kan ta sig någonstans för biståndsarbetare att finna legitimitet i. Biståndsindustrin är beroende av värnlösa flyktingar för att motivera sin existens. Att bidra till Mahmoud Abbas och Hamas inkapsling av sitt eget folk under förtryck är en garant för framtida projekt.

Det svenskinitierade biståndsprojektet, att bygga upp ett Humanitarian Law Centre, är ett exempel på den inkapsling och isolering av palestinska flyktingar som Sverige är delaktig i. PBA, det palestinska advokatsamfundet som är en del av denna satsning med bland annat svenska biståndsmedel som bas, förbjuder sina medlemmar explicit att ha någon som helst kontakt med israeliska myndigheter eller medborgare. Idag ser vi hur fyra generationer palestinier förhindrats att bygga nya liv genom att inte tillåtas att ens försöka finna en samexistens med Israel.

Sveriges samarbetsländer, däribland Norge och Danmark, har sedan sommaren fryst sina utbetalningar och Norge har numera begärt utbetalda medel tillbaka.

Det aviserade erkännandet av Västsahara uteblev efter en kraftig reaktion i ministerrådet från främst Frankrike när det gick upp för Frankrike att Sverige var på väg att ge Polisario, som utgör rekryteringsbas för bland annat Boko Haram och Al Quaida, ett erkänt basområde i form av ett fritt Västsahara under Algeriets inflytande.

Sverige valde en väg som dessutom innebär att vi idag står närmare axeln Qatar – Iran – Turkiet och Syrien, som har Moskvas stöd, än Saudiarabien – Israel som resten av EU men även USA stödjer. Att vi ställt oss vid sidan av den annars samlade västvärlden ger Margot Wallström uttryck för i sin vilja att Sverige ratificerar den FN-resolution som förbjuder kärnvapen. Finland, som vi baserar mycket av vår neutralitetspolitik tillsammans med, har valt att inte ratificera denna resolution. Vi riskerar nu att inte bara marginaliseras ytterligare, regeringen Löfven kan visa sig lyckas med att isolera Sverige även i ett nordiskt perspektiv. Norska Fremskritspartiet har förberett lagförslag att temporärt införa passkontroller och gränskontroller mot Sverige.

Regeringens utrikes- och säkerhetspolitik, intimt sammankopplad med migrationspolitiken, har marginaliserat Sverige i ett internationellt umgänge samtidigt som den migrationspolitik som förts har förändrat samhällsbilden. Det är främst män som givits asyl eller uppehållstillstånd. Och samma inkapslingspolitik som förs i Palestina förs av regeringen i form av kulturbidrag. Som kapslar in migranterna i enklaver. Parallellerna är uppenbara.

Den svenska regeringen Löfven har under mandatperioden arbetat för att kapsla in de svagaste. I lägren i Israel. I enklaverna i de utsatta områdena. I lägren och enklaverna i Israel, Gaza och Västbanken förbjudna av sina egna att interagera med Israel och försöka finna en väg framåt för samexistens. Med svenskt bistånd som stöd. I de utsatta områdena som blir fler och fler av utanförskapsområdena blir migranter förbjudna av sina klanledare att integreras och assimileras med sitt nya hemland. Allt med statliga och kommunala bidrag som stöd och där kulturfriktion, som kritik mot hedersvåld och hederskultur, betecknats som rasism.

Den palestinska internationellt erkände experten på konflikten och journalisten Khaled Abu Toameh, sunnimuslim och uppvuxen på Västbanken, sammanfattar annars i två punkter vägen framåt:

  • Västvärlden, eller främst USA och EU, måste finna sig i att börja ställa krav på PA för sitt biståndgivande. Att tvinga PA sakta införa demokratiska reformer och minska korruptionen. Kanske inte över natt, men sakta och försiktigt. Med ett kanske 30-årigt perspektiv. En alltför snabb “demokratisering” kan innebära dramatiska, och oönskade, resultat.
  • Det palestinska folket måste börja utbildas för fred, inte krig.

Utrikespolitiken har dessutom historierevisioneistiska inslag när Sverige i en omröstning i UNESCO under året numera förnekar judar sin religiösa och historiska rätt till Tempelberget och Klagomuren.

Även om det är åtta månader kvar till valet så kan vi göra bokslut redan nu för Sveriges första feministiska regering prestation på det utrikespolitiska, men även i viss mån, migrationspolitiska området. Tiden från Folk och Försvar kommer präglas av att regeringen söker ett nytt mandat för att fortsätta framgångssagan med en feministisk utrikespolitik och kanske inte så mycket annat förutom Sidas beslut i mars 2018 hur Sverige ställer sig till Muslimska Brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief. Hur mycket av svenska skattemedel som skall fördelas till dem.

Såväl Israel som Egypten och UAN, Förenade Arabemiraten, har klassificerat organisationen som en terroristorganisation med sina täta kopplingar till Hamas. HSBC, en av världens största banker, har stängt dess bankkonton då transaktioner har kunnat spåras till bland annat terroristorganisationer.

Detta avslutas med turerna kring den resolution som Sverige röstat för i FN om ett kärnvapenförbud. Skriver vi på denna resolution kommer vår relation med USA och NATO påverkas negativt enligt USA och NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg. Försvarsminister Peter Hultqvist menar att ingenting skall få riskera vår relation medan Margot Wallström säger att saken skall utredas. USA och NATO har dock offentligt beskrivit konsekvenserna från sin sida varför en utredning borde vara överflödig.

 

Bokslut Wallström.

 

 

Redaktörens kommentar:

Den utveckling jag predestinerade i Dagens Samhälle i juni 2015 har visat sig korrelera väl med det faktiska utfallet sedan dess. Detta är ett resultat av bland annat Socialdemokrater för Tro och Solidaritets allt mer ökade inflytande. Ett inflytande med djupa rötter. Carl-Henrik Grenholm, numera professor emeritus i teologi, hävdade i tidningen Broderskap och i arbetarrörelsens studiematerial att den judiska staten stred mot Bibelns profetior. Grenholm skrev i tidningen Broderskap (nr 10, 1971):

”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”

I Grenholms spår som Broderskapare finner vi idag Peter Weiderud, chef för Svenska institutet i Alexandria samt dagens ordförande för Tro och Solidaritet, före detta Broderskaparna, professor Ulf Bjereld. Weiderud var 2006 Carin Jämtins politiske rådgivare på UD och har på den inrikespolitiska arenan gjort sig känd för att ha en överslätande attityd mot muslimer som visar upp bland annat hat mot homosexuella. Weiderud menar att vi bör ha överseende med dessa socialdemokratiska muslimer då de inte hunnit lika långt i sin demokratiska utveckling som vi andra i en artikel på SVT Opinion

Ulf Bjereld är, vid sidan av ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet även svenskt frontnamn för “Ship to Gaza” som har ett dokumenterat samarbete med högerradikala IHH som står Hamas nära samtidigt som han leder regeringens utredning om stöd till trossamfunden.

Idag återfinns Carin Jämtin på Sida som generaldirektör och har att besluta om, och hur, Muslimska Brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief, skall få disponera svenska biståndsmedel.

Som inbäddat dokument finner du temarapporten om oliktänkandes situation på Västbanken.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se