Debatten om den stora bilden

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 18 Jan 2018 2018-01-18
E-post 0

Inför onsdagens partiledardebatt i riksdagen aviserade biståndsminister Isabella Lövin, MP, att hon skulle uppmana de övriga partierna att inte ägna sig åt populism skriver DN. Den stora bilden av Sverige är alltid avhängigt av perspektiven. Och med de händelser och övriga utspel blir den stora bilden inte den bild som MP kanske önskade sig. Bilden är alltid beroende av var bildskaparen, i detta fall miljöministern, befinner sig. Vad hon ser.

– Jag tycker att alla partier förstärker bilden av hur brottslighet och sexuella övergrepp är något som i princip håller på att ta över Sverige. Det stämmer inte. Det här är allvarliga problem som vi ser med ökade dödsskjutningar och gängkriminalitet och våldtäkter. Den biten stämmer – men slutsatsen att Sverige håller på att kollapsa på grund av detta stämmer inte.

– Den stora bilden är att det går väldigt bra för Sverige. Fler människor kommer i arbete, ekonomin är urstark, vi står oss enormt bra i internationella jämförelser, säger Isabella Lövin.

Den linje Lövin avser föra fram till valet ligger nära Aftonbladets Anders Lindberg som i gårdagens ledartext menar att vi inte vet om människors rädsla för överfall betor på att risken faktiskt ökat. Antalet gängrelaterade skjutningar låg i fjol på 40 stycken samt det totala antalet skjutningar i samhället runt 300, eller knappt en per dag. Runt om i Sverige finns olika grupperingar som slåss om makt, pengar och droger. Bara i januari har sju personer skjutits – fyra av dem har bragts om livet. Samtidigt har antalet poliser under 40 som lämnat yrket i förtid ökat med 515 procent sedan 2010.

Till den stora bilden hör de två angrepp mot poliser, med handgranat eller motsvarande samt med bil, eller mot våldsmonopol som genomfördes bara timmar efter debatten. Statsministern och oppositionen tävlar nu om vem som sätter hårdast attityd mot våldet som sprids från de utsatta och särskilt utsatta områdena. Anders Lindbergs ledartext ter sig något märklig, att han står ungefär där biståndsministern står när de ser på Sverige, med gårdagens attentat mot polis när han menar att

Beror människors rädsla för överfall på att risken faktiskt ökat eller på att media skrämmer upp folk? Vi vet inte.

Handgranat är krigsmateriel. Inget annat. Använt i civila ändamål, som attacker mot poliser och allmänhet, är det även terror. I syfte att injaga skräck även hos poliser. Att inte ens deras fordon är säkra där de står innanför inhägnat och bevakat område. Att även oron för sexualbrott ökar efter gruppvåldtäkterna i Malmö visar i och för sig på spridningseffekterna men samtidigt är polisens utredningsresurser begränsade. Våldtäkt mot civilbefolkningen används även det för att injaga skräck i civilbefolkningen i krigszoner. Som i Kongo. Även om gängvåldtäkterna i Malmö och Fittja inte är koordinerade eller ens med det medvetna syftet att sprida terror blir effekten densamma, det som BRÅ kallar spridningseffekter.

Till den stora bilden hör även en dramatiskt sjunkande bostadsmarknad där amorteringskrav nu införs. För låntagare som belånat sina bostäder mycket kommer bankerna att kräva högre amorteringstakt för att säkra sina tillgångar. Samtidigt är arbetslösheten i gruppen nyanlända hög, även om den nu sjunker så är det mest ett resultat av statligt finansierade arbetstillfällen. 121 000 saknar fullgjord grundskola vilket i praktiken att för en okänd andel, som inte redovisas, innebär att dessa är analfabeter på sitt eget hemspråk.

I denna kontext motsätter sig biståndsministern finansminster Magdalena Anderssons krav på att vi skall säkra en mottagningskapacitet innan vi lättar upp de beslut som får Sveriges migrationspolitik att ligga i harmoni med övriga EU. Sveriges kommuner och landsting ser mörkt på framtiden om inte staten kompenserar.  Från 2019 förutsätts konjunkturläget normaliseras, vilket medför att skatteunderlaget förväntas utvecklas svagare framöver. Situationen för kom­mun­sektorn blir problematisk när behoven av skola, vård och omsorg samtidigt fortsätter växa i snabb takt.

Kommunerna är inne i en fas där skatterna kommer höjas kraftigt de närmaste åren, mellan två och sex kronor, för att välfärdsåtaganden skall kunna vidmakthållas.

Samtidigt föreslår regeringen tre omfattande ingrepp i i YGL, Yttrandefrihetsgrundlagen, och TF – Tryckfrihetsförordningen. Tillgången  till domar som vunnit laga kraft, rapportering av utrikesnyheter som kan påverka Sveriges relation till främmande makt samt delegationslagstiftning om vilken form av nyhetsformat som kan drabbas av förcensur av journalisters arbete tillhör några av förändringarna. I tillägg har Vinnova fått ett uppdrag att finna tekniska lösningar att i förhand med datorstödda algoritmer göra nyhetsvärderingar och faktakontroller innan publicering.

Blir dessa förändringar införda är det fullt möjligt för vilken regering som helst i framtiden att trycka undan rapportering av denna form av nyheter. De händelser som vi sett det senaste dygnet och årets första två veckor. Att låta ställa in algoritmerna på sådant sätt att attentat och gängvåldtäkter inte anses ha ett nyhetsvärde eller att de kan påverka relationerna till vår omvärld.

Den stora bilden. Den är avhängig var du står. Om du står i korridoren i Arvsfurstens palats i Stockholm, som biståndsministern, eller i kontorslandskapet på Aftonbladets redaktion, som Anders Lindberg, ser du det du vill. Står du på parkeringen utanför polishuset i Rosengård eller sitter i en polisbil i Alby ser du kanske något annat. Kanske de senare två exemplen beror på att dessa tvingas se det som sker för att de står mitt i det.

Som en Sida, för tillfället UD-anställd och i grunden journalist från Sveriges Radio, sade till mig när jag för tre år sedan påtalade hur Sverige utvecklades och jag varnade för exakt det vi ser ske inför våra ögon:

Vi har yttrandefrihet i Sverige. Du har rätt till din åsikt. Jag har en annan historia.

Den stora bilden. Alltid avhängig var du står. Vad du vill se. Eller vad du tvingas att se.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se