Fortsatta attacker på Ledarsidorna.se

  • Söndag 14 jan 2018 2018-01-14
E-post 0

Redaktörens kommentar:

Mina tankar, och teorier, samt annat som inträffat är omgärdat av förundersökningssekretess. Jag undanber mig å det bestämdaste spekulationer och frågor om hur, vad och vilka som kan ligga bakom i kommentatorstråden.

Eventuella teorier och anklagelser utan grund får ni hålla för er själva.

Vänligen respektera detta.

När Ledarsidorna släppte Dr Magnus Norells bok ”Return of the Caliphate” anmäldes videon från seminariet till Youtube som stötande. Youtube valde att ”gulmarkera” denna varför reklamintäkter då uteblir. Sedan dess har motsvarande anmälningar nu gulmarkerat mer än 60 procent av Ledarsidorna.se´s Youtube-kanals videor vilket fått ekonomiska konsekvenser.

Bland de inslag som anmälts som stötande hör reportaget från Balbeek, som pekar på vägen till fred mellan kristna och muslimer i Libanon och Ann Heberleins samtal med statsvetaren (S) Stig Björn Ljunggren. Dessa har, av någon, ansetts vara så pass stötande att en anmälan om dess olämplighet skickat in till Youtube. När anmälningarna når en kritisk massa, vilket de inte gjort ännu, kan Youtube välja att släcka kanalen helt.

Riksdagskandidaten Ann Heberlein och riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) är andra exempel på hur anmälningar kan blockera ut röster från den offentliga politiska debatten. Dessa två har det gemensamt att de efter att ha anmälts till Facebook för att ha stötande åsikter stängts av utan möjlighet att bemöta eller ens få reda på vem som anser att de är olämpliga att lyssna på.

I fallet med de som nu anser att Ledarsidorna.se Youtubekanal är så pass stötande att den inte skall kunna sälja reklam, och på sikt tas bort från Youtube, går det inte att utesluta att samma krafter och nätverk är aktiva. Det som skiljer är dock att för Ledarsidorna.se vidkommande finns andra medel att nyttja för att till slut identifiera dessa individer och nätverk.

Vårvintern 2017 utsattes Ledarsidorna.se för både ett dataintrång, där all mail slogs ut och försök att komma in i databasen, samt en DDOS-attack. Detta föranledde en polisanmälan och åklagaren för IT-brott i Stockholm valde att öppna en förundersökning. Denna ligger fortfarande öppen. En attack på en journalist, med en internationellt registrerad journalistlegitimation samt nu svenskt utgivningsbevis, är ett grundlagsbrott. En journalists dator är, än så länge, skyddad av våra grundlagar och har i vissa avseenden ett högre juridiskt skydd än patientjournaler men även advokaters motsvarande information.

Attacken är bara en av flera. Sedan hösten har jag tagit emot icke beställd hårdvara gratis. Värdet på denna hårdvara uppgår med lätthet till runt 10 000 kronor. Denna hårdvara har det gemensamt att den skall kopplas in på min hårddisk eller mitt nätverk. Så har inte skett. Vad som finns på den hårdvaran vet jag inte och den finns, av lätt insedda skäl, inte kvar i vare sig bostaden eller på arbetsplatsen utan är överlämnad till annan part för förvaring och undersökning.

Det som kommer ske nu är inte enbart negativt. Naturligtvis måste varje anmälan till Youtube överklagas med okänt resultat, men Ledarsidorna.se kommer att ”fylla på” förundersökningen med denna information. Åklagaren har tillgång till tvångsmedel och kan, inom ramen för den förundersökning som ligger öppen, begära ut identiteterna på de som anser att Ledarsidorna är så pass stötande att den bör släckas. Det kan inte uteslutas att i dessa identiteter finns sådan trafik som kan kopplas samman med det dataintrång som föranledde att åklagaren valde att öppna en förundersökning.

Jakten på den eller de som vill tysta mig och Ledarsidorna som röst går vidare och nu fick redaktionen och förundersökningsledaren hjälp på vägen. En pusselbit till att lägga till det olaga dataintrång som ligger till grund för den öppnade förundersökningen.

Jag har naturligtvis, mer eller mindre väl underbyggda, tankar om vilka sfärer och nätverk som ligger bakom alla dessa attacker. Tankar och annan information om skeenden kring mig och min bostad, men även anhöriga, som jag delgivit förundersökningsledaren som valt att låta undersökningen löpa vidare. Det som nu kommer bli möjligt är att vi kan identifiera några av dessa individer om åklagaren väljer att nyttja de tvångsmedel som lagen medger.

Jag är sannolikt inte ensam om att äntligen få reda på vem, och vilka, intressen som vill tysta mig och andra röster. Som Ann Heberlein. Och kanske även Staffan Danielsson. Dessa enskilda individer, som tills nu valt att gömma sig bakom anonymiteten som internet medger, bjöd oss och i detta fall polisen på en möjlighet att avslöja såväl e-postadress, IP-nummer och i förläggningen deras riktiga namn. Vad de heter, vilka de är, vilken som är deras agenda, vem som är deras uppdragsgivare och var de befinner sig.

Internet never forgets.

Detta kommer dock innebära att jag på sikt byter video-kanal. Hur det kommer gå till kommer jag återkomma till. På samma sätt har detta naturligtvis inneburit såväl intäktsbortfall som ekonomiska konsekvenser. Det är sannolikt att det är just det som är syftet med denna form av tillvägagångssätt.

Men allt är inte negativt. Jag fick en bonus nu. Förundersökningsledaren har nu en möjlighet att ta utredningen ett steg vidare och få fram identiteterna på de som ligger bakom attackerna mot Ledarsidorna i dess olika former. Identiteter jag sannolikt inte är ensam om att vilja få reda på vilka de är. Människor av kött och blod som jag kan konfrontera. Som inte längre kan gömma sig. Om det senare visar sig vara samma personer som vill tysta Heberlein och Danielsson ser jag, och sannolikt fler med mig, det som en för sen, eller för tidig, julklapp beroende på handläggningstid. De ekonomiska skadeståndsanspråk jag kommer att kunna ställa på de enskilda aktörerna är inte ovidkommande när det hela är klart. Nu gäller det att överleva fram till dess.

Men. Vilka intressen de företräder och vilken agenda dessa individer har är naturligtvis det mest intressanta för allmänheten och debatten.

 

Redaktörens kommentar:

Mina tankar, och teorier, samt annat som inträffat är omgärdat av förundersökningssekretess. Jag undanber mig å det bestämdaste spekulationer och frågor om hur, vad och vilka som kan ligga bakom i kommentatorstråden.

Era teorier får ni hålla för er själva. Vänligen respektera detta.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se