Ibn Rushd: Folkbildningsförbund eller trossamfund

Photo by Pexels on Pixabay
  • Tisdag 30 Jan 2018 2018-01-30
E-post 0

Efter att ha slutat som minister har Nyamko Sabuni hållt sig borta från politiken – och valt att ligga lågt. Men i frågan om hedersförtyck vill hon inte längre hålla tyst.  ”Det svenska samhället måste agera mycket kraftfullare när våldsamma traditioner får fäste.” säger hon i en intervju i DN samtidigt som ingenting i egentlig mening har skett sedan hennes avgång. Skattemedel ser ut att fortsatt betalas ut till inkapsling och isolering av olika grupper.

En förklaring till motståndet är att kampen mot rasismen för många var viktigare än kampen mot hedersförtrycket, säger Nyamko Sabuni. En av de viktigaste frågorna som Sabuni drev som minister var obligatorisk samhällsinformation för nyanlända.

– Jag startade väl en utredning om detta också. Utredaren kom fram till att samhällsinformationen inte kunde vara obligatorisk, säger hon och suckar.

Sabuni är kritisk mot anslagsfördelningen av skattemedel. Som befäster de klansamhällen som växer i förorterna och fortfarande går till antidemokratiska verksamheter som bidrar till segregation

Folkbildningsförbundet Ibn Rushd verksamhetsplan för 2018 visar på att Folkbildningsförbundet inte enkom har som ambition att vara en del av folkbildningen. Ibn Rushd visar sig vara i allra högsta grad ett trossamfund. I planen, som återfinns som inbäddat dokument, framgår tydligt att imamerna är Ibn Rushd viktigaste folkbildare samt att de verkar för en nationell imamubildning. Något som även framgår är satsningen på ”Ung Dawa”. Dawa är den muslimska termen för frälsning och verksamheten inriktas främst på muslimskt missionsarbete med skattemedel. Att missionera och kalla andra till islam, att göra dawah, är en viktig del inom radikal islamism vilket journalisten Magnus Sandelin redogjort för.

Studieförbundet Ibn Rushd har som ambition vara en folkbildningsresurs i framkanten av samhällsutvecklingen och har fokus på tro, rättigheter och mångfald. Sedan 2008 är Ibn Rushd ett statsbidragsberättigat studieförbund inom ramen för de statsanslag som varje år betalas ut via Kammarkollegiet till Folkbildningsrådet av regeringen.

Syftet med statens stöd till folkbildningen, som regleras i förordning 2015:218, är att

  1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
  2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
  3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
  4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Ibn Rushd verksamhetsplan är i väsentliga delar mer inriktad på att beskriva ett religiöst samfund än ett folkbildningsförbund. Inriktningen på en aviserade imamutbildningen framgår ej. Det framgår inte av verksamhetsplanen vilken ”jurisprudence” eller grundläggande korantolkning  som koranstudierna är inriktad på. Med tanke på de nära kopplingarna till Muslimska Brödraskapet bör vare sig shia-muslimska tolkningar eller de mer liberala marockanska Maliki-tolkningarna, som ger kvinnan rätt till skilsmässa, jämställer de abrahamitiska religionerna och som bland annat tillåter abort under vissa förutsättningar, komma ifråga.

Ibn Rushd har tidigare arrangerat minst en utlandsstudieresa. Utlandsresor , eller studieverksamhet utomlands, är inte tillåten verksamhet enligt Folkbildningsrådets bestämmelser. Ibn Rushd har, med skattemedel, subventionerat en sådan resa till Bosnien vilket är ett direkt avsteg från Folkbildningsrådets regelverk. Utöver detta har Ibn Rushd låtit ackumulera överskott, trots att alla överskott skall återföras Folkbildningsrådet, för förvärvet av restaurang- och konferensanläggningen Granhedsgården AB. Granhedsgården AB är fortfarande en kommersiell verksamhet och ägs av bland annat IFIS som idag är omgjord till en stiftelse utan egentlig insyn.

Det är även tveksamt om muslimskt frälsningsarbete finansierat med skattemedel kan rymmas inom aktuellt regelverk för folkbildningen. Statsanslagen som Ibn Rushd erhåller från Folkbildningsrådet tas ur utbildningsbudgeten, inte anslagen till trossamfunden.

Anslagen till trossamfunden utreds för närvarande av Ulf Bjereld och den försenade rapporten är aviserad till den 15 mars. I mars väntas Sida redogöra för hur de kommer att förhålla sig till Muslimska Brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se