Internettrollen och valrörelsen 2018

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Lördag 27 jan 2018 2018-01-27
E-post 0

Debatten om att kartlägga brottstatistik kopplat till etnicitet är varken ny eller enkel. Den ena sidan menar att informationen behövs för att kunna rikta insatser och resurser rätt, den andra sidan att det redan är belagt att invandrare är överrepresenterade i brottstatistik av olika skäl, att ursprung inte svarar på frågan varför ett brott begås, och att det finns risker med att peka ut stigmatiserade grupper. Så beskriver SVT problematiken kring den bok som Ann Heberlein försökte läsarfinansiera via Kickstarter.

Ett försök som dessvärre kom att stoppas efter anmälningar till Kickstarter som innan hade både granskat och godkänt kampanjen. Heberlein är disputerad forskare i etik samt erkänd författare översatt till flera språk.

Även om det idag inte går att med säkerhet spåra internettroll i juridisk, teknisk eller egentlig mening kan inget politiskt parti svära sig fria från ansvar. Mest pinsamt är det för statsminister Stefan Lövfen som bjudit in till partiledaröverläggningar om hur problematiken med internettroll påverkar det demokratiska samtalet. Socialdemokraternas kampanjstab blev under veckan tagna på bar gärning med att använda sig av falska identiteter i debatten på Twitter. Ett tillvägagångssätt som andra aktörer dessvärre betalat priset för men inget parti vill ta ansvar för eller kan svära sig fria från.

Trollarméerna, oavsett var de organiseras från början, förorsakar ofta stor skada för många enskilda och blir över tid okontrollerbara. Skadan de orsakar föranleder sällan några konsekvenser för parti- respektive organisationsledningarna om trollen har en partipolitisk hemvist eller ursprung. Inte alla troll är politiska, de kan även ha sitt ursprung i ett särintresse.

Insamlingsplattformen Kickstarter.com avbröt finansieringskampanjen för Ann Heberleins kommande bok om gruppvåldtäkter, ”Våldtäkt och kultur”. På fredagsmorgonen fick Heberlein ett mejl från Kickstarter om att insamlingen är hävd på grund av ”inappropriate content. Att massanmälningar av internettroll inte kan uteslutas vittnar historiken på sociala medier om. Suspenderingen av Heberlein fick under natten till lördag svensk tid uppmärksamhet av bland annat The Daily Caller, en av USA:s största nyhetskanaler.

Ledarsidorna.se förlagsdel, varumärket Greycat Publishing House, är det förlag som kommer ge ut boken och reste klockan 08:47 på fredagsmorgonen en egen kampanj efter det att Kickstarter.com suspenderat densamma fyra timmar tidigare. Bakgrunden till förlaget är inte ointressant i sammanhanget. Förlaget föddes i ett samtal med Heberlein som började med meningen

”Johan, jag har en idé om en bok som ingen förläggare vågar ge ut”.

Boken som vi samtalade om var ”Den Banala Godheten” som till dags dato har tryckts i mer än 7 000 exemplar vilket är en stor upplaga för en debattbok. En vanlig roman säljer i regel i 1 000 – 2 000 exemplar. Aftonbladet var sedan en av de som recenserade boken med en negativ slutsats. Recensenten, Torsten Kälvemark, motiverade sin negativa recension med att Heberlein inte berörde Kanada. Trots att den sista fjärdedelen handlade om just Kanada. Heberlein blev inte bedömd på vad hon förde fram i sin bok utan vad recensenten trodde vad boken handlade om. Recensionen i Aftonbladet kan sägas vara symptomatisk och representativ för den svenska debatten. Det viktiga, för vissa aktörer som publicerats på bland annat Aftonbladet kultursidor, är det inte vad som förs fram – det viktiga är vem som skall krossas. Detta styrks av att, som i Kälvemarks fall, en recensent som inte ens har läst boken eller satt sig in i det faktaunderlag som presenteras.

Heberlein, en av Ledarsidorna.se fasta medarbetare, är inte ensam om att bli utsatt för vad anonyma anmälningar och hot kan leda till. Trots att allt hon vill är att försöka driva en debatt med  faktabaserade argument med ett pragmatiskt anslag och samtidigt balansera på en ideologisk och etisk grund, i svåra frågor. Ett samtal med väljare och meningsmotståndare. Ett vanligt, vuxet, samtal.

Det som kännetecknar denna form av avstängningar, i detta fall med ekonomiska konsekvenser, är att anmälarna kan gömma sig bakom såväl de lagar om anonymitet som skyddar uppgiftslämnare som affärssekretess. Såväl Heberlein (som kandiderar till riksdagen för Moderaterna och är disputerad forskare i etik), riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) som barnboksförfattaren Katerina Janouch har fått känna av konsekvenserna av anonyma anmälares missnöje genom avstängningar på Facebook. Anmälare som utnyttjar de möjligheter som demokratin och kommersiella företags användarregler med garanti om anonymitet medger.

Trollarméns metod är att likna vid en utomrättslig process. Utan synlig åklagare och utan synliga domare. Men med en dom som får personliga konsekvenser för den utsatte. I Facebook och Kickstarters rättsordning finns inga möjligheter heller att få ge sin bild. Domen kommer obevekligen, som en blixt från en klar himmel utan förvarning och går ej att överpröva i någon instans. Något som trollarméerna är fullt medvetna om. Det är deras styrka. Facebooks, Googles och andra algoritmer gör som trollen vill.

De som vill tysta röster som Heberlein och Ledarsidorna.se utnyttjar dessa instrument till sin fördel. Ledarsidorna.se Youtubekonto, som ägs av Google, genererar idag inga intäkter alls sedan en tid tillbaka. 60 av 78 videoklipp nu markerats som olämpliga eller stötande i någon form. Kanalen riskerar att stängas ner om missnöjesanmälningarna når en ännu högre nivå. Inklusive det tre minuter långa klipp där Heberleins första bok på förlaget roterar utan ljud uppställd på ett stativ. Endast bokens omslag och stativet syns i bild. Men stötande? Allt ligger i betraktarens ögon och Youtube samt Google reagerar primärt på algoritmer som baseras på mängden anmälningar. Inte innehållet i anmälningarna.

I praktiken har idag alla annonsintäkter till Ledarsidorna.se upphört som konsekvens av detta agerande av anonyma anmälare. Om det är samordnat eller inte, och vilka i sådana fall som är aktörer, kan inte fastställas utan att åklagare tar beslut om husrannsakan. Eventuella spekulationer och gissningar, även om de senare leder i rätt riktning, är i lagens mening förtal enligt den brottsbalken. Eventuella kommentatorer bör avhålla sig från dessa spekulationer då dessa kommentatorer är, i enlighet med Ledarsidorna.se och utgivningsbevisets villkor, personligen ansvariga för vad de skriver.

En spekulativ kommentar från en läsare på Ledarsidorna.se kan komma att omfattas av brottsbalkens femte kapitel. Något Ledarsidorna.se vare sig vill eller heller kan påverka i lagens mening. Det är för var tid en åklagare att sluta sig till. Det du skriver i kommentarerna ansvarar du själv för, framför allt om det blir rättsliga konsekvenser.

I Ledarsidorna.se fall ligger dessutom en förundersökning öppen med anledning av de tidigare attacker som förevarit. Trots att det är ett drygt år sedan den öppnades har åklagaren vid Stockholms tingsrätt valt att behålla den öppen. De flesta utredningar brukar annars läggas ner inom några veckor, ibland dygn, i brist på bevis. Inklusive anmälningar om sexuellt ofredande, misshandel och stöld. Framför allt mål som är IT-relaterade. Detta ger en indikation på vilken art och grad av angreppen samt med vilket allvar som åklagaren ser på attackerna mot Ledarsidorna.se har. Mot såväl varumärke, mediaplattform som person.

Förundersökningen ligger öppen. Och den fylls på vartefter.

Det vi ser är med viss sannolikhet vad vi kommer uppleva i valrörelsen inför valet i september. Det är vare sig Antifa, Antifascistisk Aktion, eller NMR, Nordiska Motståndrörelsen som utsätts för utsläckning med annars demokratiska och affärsmässiga lagar och regler som verktyg. Dessa lämnas i regel ifred. De som någon eller några vill tysta är den faktabaserade och resonerande debatten i politikens mittfåra.  Den debatt som driver opinon. Vare sig V, MP eller SD kommer vara de primära måltavlorna. De som är måltavlor är just det politiska mittfältet. Detta skall, till varje pris, tystas. De som kan tala för sin sak med fakta som grund.

Vad kan vi då förvänta oss som rekyl? Heberlein drog under dygnet mer uppmärksamhet till sig än tidigare och nyheten om vad hon drabbats av är nu publicerad på fler plattformar än hon normalt är. Med den implicita, och ej avsedda, udden riktad ömt mot de som inte delar de demokratiska grundbegreppen som yttrandefrihet, informationsfrihet samt tryckfrihet. Ytterst handlar det om hur antidemokratiska krafter nyttjar demokratiska instrument och kommersiella intressen som Facebook, Twitter och Kickstarter för att begränsa demokratin. Facebook, Twitter och företag som Kickstarter nyttjas som “duktiga idioter” för att tysta röster och styra debatten i önskad riktning.

Demokratin är i allra högsta grad hotad idag. Det märkliga är att inte något av riksdagens åtta partier har reagerat på detta utan har för avsikt att begränsa demokratin ytterligare och som förstärks genom att ge trollen ytterligare skydd. Detta genom två, i praktiken tre, grundlagsförändringar utan någon som helst debatt eller folkbildning. 

Demokrati, medbestämmande och yttrandefrihet är i allra högsta grad ifrågasatt av element som i mer eller mindre organiserad form och för sina egna syften nyttjar de verktyg som vi i demokratisk ordning har kommit överens om. Att två av dessa troll återfinns i socialdemokraterna egen kampanjstab, även om de inte kommer kunna kopplas till det som drabbat Heberlein och Ledarsidorna.se, kan inte tyda på någon renare och mer folkbildande valrörelse 2018.

Inte ens om statsministern heter Stefan Löfven och är socialdemokrat.

 

 

 

Redaktörens kommentar:

Jag är tacksam för allt stöd ni har visat Ann Heberlein inför hennes forskningsprojekt. Ett projekt som är angeläget ur flera perspektiv men som nu har blivit principiellt viktigt ur ett demokratiskt perspektiv och som kommer få internationell uppmärksamhet.

Den form av forskning, som normalt ligger under BRÅ, har tidigare varit omöjlig att genomföra. Denna form av projekt har fått avslag på sina anslagsansökningar både av Riksbankens Jubileumsfond men även av Vetenskapsrådet trots flertalet ansökningar

Det enda positiva dagen igår förde med sig, utöver det starka stöd som ni visade Heberleins bokprojekt och henne som person, är att det förhoppningsvis tydliggör den vardag som jag och resten av redaktionen och många andra samhällsdebattörer som försöker driva en saklig framställan lever med.  Varje dag. Varje dag en ny kula. Inte sällan med en armé av anonymiserade troll mot oss. Som vet hur de ska nyttja de demokratiska och tekniska instrumenten till sin fördel.

Ledarsidorna.se är heller inte en verksamhet som är självklar eller bedrivs som en gratistjänst på heltid, utan är beroende av intäkter.

Den lilla reklamfinansiering som varit är nu i praktiken strypt vilket har beskrivits. Vi saknar finansiellt starka ägare och de investeringar som krävts för att skydda databasen och sidan har varit, och är, kostnadskrävande. Alla skall dessutom ha sina arvoden som de har rätt till. Ledarsidorna.se tillämpar Journalistförbundets frilansavtal. Då jag är socialdemokrat så lägger jag mig på den nivån och inte, som de flesta andra mediaaktörer, prutar på arvodena. Det som är gratis eller billigt är ofta det för att det saknar värde eller har en sekunda kvalitet. Heberlein, van der Heeg, Allard och produktionsbolaget Frank Alba, som står för videoproduktionerna, är kvalitet.

Jag kommer återkomma inom kort hur vi ska försöka parera den situation som uppstått mer långsiktigt även om Heberleins bok nu ser ut att klara sin finansiering. Heberleins forsknings- och bokprojekt ligger helt vid sidan av Ledarsidorna.se och som det ser ut, är garanterad, oavsett om Ledarsidorna.se överlever eller ej. Attackerna har visat hur viktig denna fråga kommer bli. Och är.

Och hur två regeringar förnekat detta område.

 

Förlagsdelen av Ledarsidorna.se, Greycat Publishing House, har till dags dato givit ut följande titlar:

Den banala godheten” av Ann Heberlein

Return of the Caliphate” av Dr Magnus Norell

Socialismen inför verkligheten” av Nils Karleby i en språkligt uppdaterad utgåva med förord av Johan Westerholm

Möten” av Sven-Otto Littorin, före detta partisekreterare för moderaterna samt tidigare arbetsmarknadsminister.

Planerade titlar är

“Efter Sverige – en bok om samhällskontrakt” av Johan Westerholm (mars 2018)

“Våldtäkt och Kultur – en kartläggning av gruppvåldtäkter i Sverige 2012-2017” av Ann Heberlein (juli 2018).

Den bärande idén i förlagsverksamheten är att ge ut titlar och författare som på ett eller annat är relevanta med sin expertis inom aktuella områden. Även annan, ideologisk, litteratur kommer att ges ut som balans till Nils Karlebys standardverk om socialdemokratin.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se