Iran – Svåröverblickbart

Featured Video Play Icon
  • Tisdag 2 Jan 2018 2018-01-02
E-post 0

Oroligheterna i Iran har fortsatt under helgen med, enligt uppgifter från Irans statstelevision som förmedlats via Al Jazeera, 15 dödsfall. Läget är osäkert då stora delar av internet är avstängt eller fungerar långsamt. Även mobiltelefonnätet har begränsats kraftigt varför de enda mer säkra rapporterna kan erhållas från källor med satellittelefon.  Något som inte tillhör vanligheterna och endast disponeras av mer eller mindre regimtrogna användare.  Protesterna saknar än så länge en sammanhållande kraft och kraven på den iranska regeringen varierar från region till region vilket ytterligare försvårar förutsättningarna för en samlad bild.

Tystnaden från det svenska utrikesdepartementet är dock lika självklar som symptomatisk. Det finns sannolikt ingen som kan navigera rätt i det läge som nu utvecklar sig. Irans ledning har varnat kurderna i norr för att försöka utnyttja oroligheterna till sin fördel. Den statliga iranska televisionen har varit tydliga med att detta är en intern angelägenhet:

“Fientliga utländska webbplatser och utländsk media fortsätter att försöka utnyttja de ekonomiska svårigheterna och de legitima klagomålen hos folket att starta olagliga sammankomster och möjlig oro,” 

Revolutionsgardet och armén  varnade i ett uttalande att

“den iranska nationen inte kommer att göra det möjligt för någon att skada landet “. 

Det som är värt att notera är att Ayatollah Khamenei, ordförande för det religiösa rådet (vissa läsare förväxlar honom med hans företrädare Khomeiny) inte har varit synlig annat än på bild de senaste dagarna. Det finns uppgifter om att en av Khameneis söner är på väg att ta över efter sin far. Det är remarkabelt att ingen media inte har uppmärksammat frånvaron av Khamenei, det religiösa rådet har tidigare inte varit speciellt passiva vid uppresningar som denna. Det finns heller inte några som helst uppgifter, ens andrahandsuppgifter, om hur Khamenei ställer sig till protesterna. Det finns heller inga rapporter om att han skulle genomfört några möten om detta vilket späder på oron i landet.

Att en polis dödats och tre skadats, enligt rapporterna, har inte lett till någon större motreaktion från gardet. Än.

Tystnaden från det religiösa rådet blir mer och mer uppseendeväckande ju längre tiden går. Likaså Revolutionsgardets låga profil. Faller dessa kommer det få vittgående konsekvenser inte bara i Iran utan även i Syrien, Libanon och så långt bort som Nigeria. IMN, Islamic Movement of Nigeria, är bara en av flera miliser som tränats och finansierats av Revolutionsgardet och Hizbollah.

Det som förekommer är dock otaliga ”fake news” på sociala medier som Twitter. På twitter florerar nu ett handskrivet brev med ett militärt förbandstecken med texten att revolutionsgardister nu går över på demonstranternas sida.

Det är bara ett problem. Det förbandstecken som visas tillhör den iranska armén, inte revolutionsgardet. Revolutionsgardet är inte kända för att ens tänka tanken på att överge Irans religiösa råd. Snarare tvärtom så är de hårt ideologiskt och teologiskt drillade. Rapporteringen från Iran är ur detta perspektiv, fake news, en bra träningssejour för de flesta journalister.

Sverige har, sedan Margot Wallström blev utrikesminister, lutat sig mer mot axeln Doha-Teheran-Ankara-Damaskus med stöd från Moskva än mot det som är en regional motvikt; Riad-Jerusalem/Tel Aviv-Kairo med stöd från Washington. Något vi är ensamma om i EU. På samma sida som Sverige befinner sig återfinns såväl shiamilisen Hizbollah som Muslimska Brödraskapet. Dessa har under 2017 närmat sig varandra i samarbetssamtal som genomförs i Beirut vilket Ledarsidorna.se varit ensam om att rapportera om tidigare i svensk media.

Hur UD nu kommer att positionera sig är inte helt lätt att bedöma. Slås protesterna ner kommer sannolikt UD kunna gå tillbaka till ”business as usual” och fortsatt kunna luta sig på en allians där såväl Brödraskapet som Hizbollah ingår men skulle protesterna leda till ett slut för den teokratiska regimen förändras förutsättningarna igen på samma sätt som den regionala maktbalansen förskjuts till Saudiarabiens favör.

Konvulsionerna av en sådan maktförskjutning kommer att kännas av i hela regionen och fortplanta sig i Afrika.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se