Krönika: Sverige riskerar att utvecklas till en semi-demokrati

  • Fredag 26 Jan 2018 2018-01-26
E-post 0

Sveriges Television, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet kommer att starta en gemensam sida för faktagranskning inför valet 2018 rapporterar SVT. En av initiativtagarna är Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på DN. Nyheten är inte en nyhet i egentlig mening då Vinnova delfinansierar projektet enligt ett pressmeddelande från den 25 oktober 2017. Redan i projektbeskrivningen framgår att en gemensam sida för detta, med Bonnier, Schibstedt, SR och SVT kommer ett av resultaten. Redan då utsågs Johan Lindén, SVT, som projektledare.

-Vi kommer att göra det som har gjorts i de flesta länderna i Europa som har haft en valrörelse under det senaste året. Samarbeta för att bli bättre och effektivare på att identifiera rena fabrikationer och felaktigheter i den politiska debatten samt i sociala medier, säger Martin Jönsson.

Nils Funke är journalist och yttrandefrihetsexpert och enligt honom väcker initiativet en hel del frågor.

– Är det egentligen bra att fyra så starka och dominerande medier enas kring det här? Jag kan se ett värde i saker och ting blir belysta utifrån olika perspektiv och med hjälp av olika arbetsmetoder, säger Funcke.

@ Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Ett påstående som skulle kunna falla in under en gemensam redaktionell granskning är Dagens Nyheters påstående om talmannens sexuella trakasserier för snart tio år sedan som fått stor viral spridning. DN har inte kunnat styrka uppgifterna i egentlig mening.

En annan nyhet, även den från DN, var den så kallade ”Sandviken-rapporten” där Sandvikens kommun, enligt en rapport från revisionsfirman PWC gick med en halv miljard kronor med vinst tack vare migrationen och de nyanlända som bosatte sig i kommunen. I efterhand visade det sig att dessa kalkyler inte stämde.

De som inledningsvis ifrågasatte rapporten, som Tino Sanandaji, negligerades i debatt och nyhetsflöde medan de som trodde på rapporten lyftes fram av de aktuella medieaktörerna som nu skall samverka om sanningshalten i nyheten. DN gjorde inga, eller endast svaga, försök att balansera nyheten.

Hur dessa två exempel, bägge med ursprung i DN:s kvalitetssäkring av nyheter, skulle passera den gemensamma granskningen är vanskligt att ens gissa sig till.

Bägge nyheterna fick stor spridning viralt och den senare, Sandvikenrapporten, kan idag beläggas med att vara alltifrån att vara en fabricerad nyhet till att vara ett extremt hårt vinklat påstående. Trots att Vinnova bevisligen tagit initiativet enligt sin  egen dokumentation den 26 oktober 2017 presenteras den gemensamma faktagranskningen av SR, SVT, DN och SvD som en nyhet tre månader senare.

Att det tar tre månader för DN och SVT att faktagranska ett statligt delfinansierat projekt de själva är delaktiga i för att komma fram till om det är sant eller inte ställer initiativet i en något märklig dager. Vinnova bör rimligen betraktas som trovärdig källa. Det totala belopp som Vinnova anslår för detta, och ytterligare projekt som till exempel värdering om vad som är en nyhet uppgår till 13,5 MSEK.

Med de grundlagsförändringar som nu har lagts fram, som kraftigt inskränker informationsfriheten, samt den statliga interventionen i nyhetsvärdering och källkontroller som regeringen via Vinnova tagit initiativ till och som tvärtom tre månader senare presenteras som ett initiativ av DN sätter Sverige i ett närmast unikt perspektiv.

Semi – demokrati.

 

 

 

Redaktörens kommentar:

DN och SVT presenterar detta som en nyhet tre månader efter att Vinnova beslutat att anslå 13,5 MSEK till projektet samt utse en projektledare. Detta samtidigt som kanske framför allt DN:s rapportering kring talmannen uppvisar alltför många kliniska symptom på alla de beteenden som projektet skall motverka. DN:s påståenden om talmannen har fått stor viral spridning utan att DN kan styrka uppgifterna i egentlig mening.

Under gårdagen genomförde jag ett möte med en världens internationellt mest erfarna folkrättsexperter i Stockholm. Hans kommentar till DN:s nyhetsrapporteringen kring talman Urban Ahlin är att Ahlins postpolitiska internationella karriär nu är pulvriserad med dels DN:s rapportering, dels Sveriges Radios medverkan till att ge de ännu inte styrkta påståendena internationell spridning genom publicering i den engelskspråkiga nyhetskanalen. Detta är sannolikt ett färskt exempel på vilka effekter som kan komma att uppstå genom initiativet.

Jag har skrivit om det tidigare. Att jag i värsta fall ser slutet komma för aktörer som Ledarsidorna.se, Nyheter Idag och andra. 

Vi rör oss, med öppna ögon, mot en semi-demokrati. 

Ledarsidorna kanske bara blir en fotnot i en framtida historienedteckning. Om ens det. Om det ens passerar den aviserade samordningen, med statligt stöd, av nyhetsvärdering och relevans, i de framtida regeringarnas ögon.

Jag får redan nu tacka er läsare för den tid som varit, så länge jag har den möjligheten och så jag inte glömmer bort det. Ert stöd har varit lika ovärdeligt som nödvändigt.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se